UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: “Prilagođavanje urbanih područja klimatskim promenama: primena metoda višekriterijumskog odlučivanja” – dr Petar Vranić

Petar-Vranic_predavanje_Ilustracija_opt

Ugroženost klimatskim promenama

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje pod nazivom “Prilagođavanje urbanih područja klimatskim promenama: primena metoda višekriterijumskog odlučivanja” (Urban adaptation to climate change: application of multi-criteria decision-making methods) dr Petra Vranića, istraživača saradnika na Matematičkom institutu SANU, na kom je sekretar naučnog seminara: Odlučivanje – teorija, tehnologija i praksa.

Dr Petar Vranić jedan je od učesnika međuinstitucionalne saradnje na nacionalnom nivou koja je podstaknuta saradnjom koja se u ovom semestru odvija između Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za izgrađenu sredinu Univerziteta iz Roterdama (Rotterdam University of Applied Sciences – The School of Built Environment ) u okviru programa 100 Resilient Cities – 100 rezilijentnih gradova (vođa projekta: dr Nataša Janković, naučni saradnik na AF).

Ova saradnja rezultiraće radionicom na Arhitektonskom fakultetu, dok će studenti sa izbornog predmeta MASA-12040-12 (MASIU-12050-12): Ekopolis: koncepti ekološke otpornosti grada (dr Ivan Simić, docent) imati prilike da sarađuju sa kolegama  iz Roterdama kroz zajednički rad u toku semestra. Predavanje je za ove studente obavezno, a za sve ostale otvoreno!

Predavanje će se održati u ponedeljak 25. marta 2019. godine, u sali 254, u terminu od 12.00 do 14.00 časova.

Zvanični jezik je engleski – predavanje će biti u direktnom prenosu studentima i kolegama u Roterdamu. Molimo sve zainteresovane da najave svoje prisustvo slanjem imena i prezimena, kao i stepena studija i/ili zvanje/radno mesto na e-mail: natasa.jankovic@arh.bg.ac.rs.

Dobrodošli!


Apstrakt predavanja
Efekti klimatskih promena u sadejstvu sa ostalim društveno-ekonomskim rizicima stvaraju savremene strukturalne izazove koji se ne mogu svrstati samo u probleme zaštite životne sredine, jer se odražavaju na ukupan razvoj i tako dovode u pitanje kapacitet stanovništva za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima u dolazećim dekadama. Uzevši u obzir prirodu problema upravljanja u oblasti klimatskih politika, koja podrazumeva odlučivanje u uslovima neizvesnosti, integracija principa prilgađovanja u procese urbanističkog projektovanja i planiranja postaje neophodnost.

Izbor mera prilagođavanja je uvek višekriterijumski problem. Kao takav zahteva integraciju različitih kvalitativnih i kvantitativnih kriterijuma i procenu sinergijskog uticaja različitih grupa mera na ranjivost posmatranog sistema (uključuje klimatske projekcije i relevantne biofizičke i antropogene faktore u procesu donošenja odluka). Tokom predavanja studenti će imati prilike da se upoznaju sa Analitičkim Hijerarhijskim Procesom – AHP (Analytic hierarchy process), jednom od najprimenjivanijh metoda višekriterijumskomg odlučivanja, i njenom mogućom primenom u „klimatski osetljivom“ urbanističkom planiranju i projektovanju. Dodatno, predavanje će se osvrnuti na neke od kognitivnih aspekata odlučivanja.

dr_Petar_Vranic

Kratka biografija
Dr Petar Vranić radi kao istraživač saradnik na Matematičkom institutu SANU. Nakon završenih osnovnih studija na Građevinsko-arhitektnoskom fakultetu u Nišu, i Master studija na Kraljevskom tehničkom insitutu u Stokholmu, doktorirao je na Univerzitetu u Nišu na Fakultetu zaštite na radu, na odseku za zaštitu žvotne sredine. Dr Petar Vranić je sekretar naučnog seminara “Odlučivanje – teorija, tehnologija i praksa” na Matematičkom institutu SANU. Takođe, član je organizacionog odbora tri međunarodne konferencije “eNergetics”(2016-2019), “The 15th European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty ECSQARU”(2019) i “Path to Knowledge Society – Managing Risks and Innovation”(2019).

Dr Petar Vranić je učestvovao kao saradnik na projektu “Integrating Climate Change Adaptation in Urban Planning and Development – Climate Change Adaptation in Western Balkans” (razvoj Akcionog Plana prilagođavanja grada Beograda na klimatske promene). U toku studija bio je gostujući istraživač na Institutu za šumarstvo Bugarske Akdemije Nauka i član radne grupe u okviru projekta Urban Forests in a Green Infrastructure approach within COST FP1204 project “GreenInUrbs”. Takođe, učestvovao na međunarodnim akademskim programima za usavršavanje iz oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine u organizaciji IASS/AWI/GFZ/PIK (Potsdam, Nemačaka), Ministarstva životne sredine nemačke pokrajine Nordrhein-Westfalen/BSWR (Germany), i alpskog istraživačkog centra Univerziteta Tuša (Italija).

On je bio član organizacionog odbora i predavač na dve dve međunarodne radionice iz oblasti urbanog projektovanja i planiranja: Summer School in Architecture and Urban Design “Sochi Peshkom 2013” u saradnji sa Gradom Sočijem, Univerzitetom u Sočiju i Urban Council of Sochi Resort City (Rusija), i Summer Studio in Urban Design: “Reclaiming Public Space: A New Urban Design Perspective” 2012 u organizaciji Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Univerzitet u Nišu. Njegova oblast istraživanja je odlučivanje u oblasti zaštite životne sredine i urbanističkog planiranja.