UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

20180925_potipsivanje_protokola_o_saradnji_02_opt

Dekan dr Vladan Đokić (levo) i Ministar Zoran Đorđević (desno) potpisuju Protokol o saradnji.

Potpisivanje Protokola o saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Arhitektonskog fakulteta.

U petak 21. septembra 2018. godine u 8.30 časova, u prostorijama dekanata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i dekan Arhitektonskog fakulteta dr Vladan Đokić, nakon uspostavljanja javnog servisa podrške osobama sa invaliditetom u obliku aplikacije o pristupačnosti objekata javne namene, potpisali su Protokol o saradnji, koji predstavlja nastavak zajedničkog rada na usklađivanju prostora na teritoriji države potrebama osobama sa invaliditetom, radi njihovog lakšeg i nesmetanog kretanja.

Cilj Protokola o saradnji jeste uključenje aktuelnih razvojnih socijalnih tema u nastavni proces akademskog obrazovanja arhitekata i urbanista i uključenje akademskih resursa u podršku rešavanju prepoznatih socijalnih problema u razvoju naselja i gradova na teritoriji Republike Srbije.

20180925_potipsivanje_protokola_o_saradnji_opt

Dekan dr Vladan Đokić (levo) i Ministar Zoran Đorđević (desno) potpisuju Protokol o saradnji.

Ministar Đorđević rekao je da je osobama sa invaliditetom potrebno obezbediti nesmetano kretanje u svim delovima naše zemlje, čemu će doprineti projekti na kojima resorno ministarstvo radi zajedno sa fakultetom.

„Srbija je društveno odgovorna zemlja i u njoj su svi građani jednaki. Ministarstvo preduzima niz konkretnih mera kroz realizaciju projekata, kako bi se poboljšali uslovi života osoba sa invaliditetom i želimo da se i druge zemlje po tome ugledaju na nas“, rekao je ministar.

Jedan od rezultata dobre saradnje države i nevladinog sektora predstavlja i aplikacija za unos, obradu i javno publikovanje podataka o pristupačnosti objekata javne namene, namenjene svim korisnicima sa bilo kojim ograničenjem u fizičkom kretanju.

„Aplikacija omogućava detaljno informisanje korisnika o stepenu pristupačnosti objekata po svim elementima pristupačnosti na lak i razumljiv način. Besplatno preuzimanje i korišćenje uz redovno ažuriranje i održavanje baze omogućava dostupnost svim građanima, bez obzira na ekonomski status. Aplikacija je napravljena pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, a u skladu sa standardima Evropske unije“, objasnio je Đorđević.

Aplikacija predstavlja javni servis podrške koji je dostupan svima i može se preuzeti na internet adresi: https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.limitless.apk.

20180925_potipsivanje_protokola_o_saradnji_01_opt

S leva na desno: Dekan dr Vladan Đokić, dr Ksenija Lalović, vanredni profesor i Milan Drljača, predsednik udruženja „Limitless“.

Dekan Vladan Đokić zahvalio je ministru i Ministarstvu što su prepoznali Arhitektonski fakultet kao relevantnu ustanovu za saradnju koja će se odvijati u dva pravca.

„Angažovaćemo naše profesore, asistente i studente u projektima koji su važni za Ministarstvo i tiču se socijalnih pitanja. Pokušaćemo i da u naše studentske programe uvedemo teme koje su socijalno bitne i koje mogu da doprinesu boljem razumevanju arhitekata i šire javnosti koliko su ova pitanja važna za funkcionisanje našeg društva“, rekao je Đokić.

Prema njegovim rečima u planu su konkrektni projekti koji će se odnositi na pristupačnost i jednakost za sve građane, a kako ističe, socijalna pitanja biće jedan od ključnih prioriteta, u daljem razvoju naše zemlje, pogotovo kada je u pitanju proces priključivanja EU.

Svečanosti potpisivanja Protokola su prisustvovali:
– sa strane Ministarstva:

  • Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Biljana Barošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

– sa strane uprave Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

– sa strane autorskog tima koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u junu 2018. uspešno realizovao projekat „Stručna podrška razvoja koncepta Dizajn za sve“:

  • Milan Drljača, dilomirani ekonomista, master Organizacionih nauka, predsednik udruženja „Limitless“
  • dr Ksenija Lalović, dipl.inž.arh, rukovodilac Master akademskog programa Integralni urbanizam Arhitektonskog fakuleta, vanredni profesor
  • Filip Petrović, dipl.inž.arh, master Arhitekture, asistent

ministarstvo-za-rad_logo