UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: Radionica u Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Iloku, 06-09. maj 2018.

Foto © DANUrB

Interreg_DANUrB_logo

Četvrta radionica u okviru istraživačkog projekta DANUrB – DANube Urban Brand održana je u Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Iloku 06-09. maja 2018 godine. Glavni organizator radionice bio je Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa partnerima iz Bačke Palanke i Vukovarsko-Sremske županije. Radionica je obuhvatila i terensko istraživanje dunavskog priobalja i kulturnog nasleđa Bačke Palanke i Iloka.

Najvažniji deo radionice održan je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ona je imala dva dela: radionicu za partnere-istraživače i studentsku radionicu. Ukupno je učestvovalo preko 100 učesnika iz preko 25 partnerskih organizacija iz 7 podunavskih država. Preko polovine su činili studenti sa 5 partnerskih fakulteta: iz Bratislave, Budimpešte, Novog Sada, Beograda i Bukurešta. Tim ispred Arhitektonskog fakulteta u Beogradu su činili: prof. Aleksandra Đukić, projekt menadžer, Jelena Marić, istraživač, Branislav Antonić, menadžer za komunikaciju, i 7 studenata za završnih godina studija.

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_00

Učesnici 4. DANUrB radionice, maj 2018. – kliknuti za uvećanje | Foto © DANUrB

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_05

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_03

Foto © DANUrB

DANUrB projekat – DANube Urban Brand je izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz INTERREG Danube program prekogranične saradnje.

Više o DANUrB projektu:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand