UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije – Kompleks “IMT” na Novom Beogradu

Urbanisticki-zavod-Beograda_logo

Predavanje:
“Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije: Kompleks ‘IMT’ na Novom Beogradu u GUP_Generalnom urbanističkom planu Beograda, PGR_Planu generalne regulacije jedinica lokalne samouprave i PDR_Plana detaljne regulacije”
dr Žaklina Gligorijević i Ana Graovac
Petak, 02. mart 2018. godine u 14h, Amfiteatar AF

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente osnovnih, master i doktorskih studija na prvo u nizu predavanja u sklopu saradnje Departmana za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta i Urbanističkog zavoda Beograda na realizaciji nastave u školskoj 2017/18 godini, u skladu sa Protokolom o saradnji.

Predavanje “Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije: Kompleks ‘IMT’ na Novom Beogradu u GUP_Generalnom urbanističkom planu Beograda, PGR_Planu generalne regulacije jedinica lokalne samouprave i PDR_Plana detaljne regulacije “, dr Žakline Gligorijević i Ane Graovac iz Urbanističkog zavoda Beograda, održaće se u petak, 02. marta 2018. godine u 14h, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

IMT-Beograd_Google-Street-View_01

Kliknite na sliku za Google Street View prikaz

Urbane transformacije tranzicionih gradova, kakav je Beograd, imaju posebnu kompleksnost. Osim globanih zahteva u transformaciji urbane strukture Beograda potrebno je dodatno pronaći odgovore na razvojna pitanja pokrenuta procesom nestajanja “preživljenog” urbanog tkiva, kao što su industrijski kompleksi nosioci razvoja iz socijalističkog perioda.

Kako ovi procesi mogu postati nova razvojna šansa Beograda? Šta je to novo, bitno za buduće generacije, što kroz ovakve urbane transformacije treba razvijati u urbanoj strukturi Beograda? Kako obezbediti održivost ovih procesa? … neka su od pitanja na koje će studenti tražiti odgovore kroz istraživanja savremenih praksi širom sveta i neposrednu komunikaciju sa profesionalcima aktuelne urbanističke prakse Beograda.

Istraživanje transformacija područja bivšeg industrijskog kompleksa IMT na Novom Beogradu odabrano je za semestralnu temu studije slučaja u okviru studijske celine Studio 02a Održive urbane zajednice na II godini Osnovnih akademskih studija arhitekture (OASA-24071: Održive urbane zajednice – Teorijska nastava – 2017/18 i OASA-24072: Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/ – 2017/18) kojim rukovodi van.prof. dr Ksenija Lalović.

Urbanistički zavod Beograda je obrađivač Plana detaljne regulacije za ovo područje i delegiraće referentne eksperte za učešće u svim fazama razrade projekta u svojstvu profesionalne i konsultantske podrške, kao i u svojstvu konsultanata na javnoj Izložbi konceptualne postavke i završne prezentacije studentskih projekata.

dr Žaklina Gligorijević, vodeći urbani planer Urbanistiškog Zavoda Beograda, je profesionalnu karijeru započela krajem osamdesetih kao prva žena arhitekta u CEP-u, Centru za planiranje urbanog razvoja. Posle godina rukovođenja arhitektonskim i urbanističkim projektima, planovima, organizacije konferencija i angažovanja u profesionalnim asocijacijama, magistrira i doktorira na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postaje direktor CEP-a i 2003. odlazi na dodatnu edukaciju na SPURS MIT u SAD. Po povratku radi kao saradnik Gradskog arhitekte u Kabinetu Gradonačelnika, zatim u Sektoru za generalno i prostorno planiranje Urbanističkog zavoda Beograda. Od 2008-2012. bila je prva žena direktor Urbanističkog zavoda Beograda. Akter je u urbanističkim zbivanjima prestonice, u međunarodnoj saradnji, planskim komisijama, stručnim žirijima, učesnik u nekoliko gradskih i nacionalnih strategija.

Potpisala je različite urbanističke konkurse, projekte, studije i planove, uključujući GP Beograda 2009., Strategiju razvoja Beograda 2011. i 2016. Zainteresovana je za javni domen, strateško i održivo urbanističko planiranje, kreativni sektor. Ulaže napore u edukaciju i komunikaciju, organizujući i učestvujući u nacionalnim i međunarodnim konferencijama, radionicama i događajima. Ugostila je izložbu Barcelona in Progress (2007), European Prize for Public Space, (2008), Vienna Social housing (2009), Urbanističke i arhitektonske radionice sa predstavnicima Beča, i organizovala APA EU Charter konferenciju (2010). Aktivno učestvuje u projektu Urbanog partnerstva Grupe Svetske banke u jugoistočnoj Evropi od 2011. godine. Ispred SKGO je objavila praktikum za kvalitetno urbanističko planiranje lokalnih samouprava u Srbiji (2017).

Danas je savetnik i planer, često predstavnik Grada i profesije na međunarodnim skupovima i u asocijacijama (ISOCARP, ACE). Istražuje mogućnosti unapređenja procesa i budućnosti urbanog planiranja i veruje u snagu dobre komunikacije između učesnika u tim procesima. Istražuje mogućnosti unapređenja i budućnosti urbanističke profesije i veruje u snagu dobre komunikacije između svih učesnika u procesima planiranja grada.


Ana Graovac, glavni urbanista planer za opštine Novi Beograd i Zemun u sektoru za regulaciono planiranje, je rođena 1975. godine u Beogradu. Nakon što je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 2001. godine, zaposlila se u Urbanističkom zavodu Beograda gde radi kao urbanista planer sve do danas. Za šesnaest godina radnog iskustva bila je rukovodilac izrade više od petnaest urbanističkih planova, a od 2014. godine je glavni urbanista planer za opštine Novi Beograd i Zemun u sektoru za regulaciono planiranje.

Pored profesionalnog angažmana u izradi urbanističkih planova, učestvovala je i u više od trideset arhitektonskih i urbanističkih konkursa, pisala je radove na domaćim i internacionalnim konferencijama, a od 2015. godine je student doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu. Teme koje je interesuju su metodologija i proces planiranja i uticaj različitih parametara i normativa na fizičku strukturu grada.

Urbanisticki-zavod-Beograda_70-godina

Urbanistički zavod Beograda

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda. Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu. U 2018. godini Urbanistički zavod Beograda obeležava značajan jubilej Urbanistički zavod Beograda – 70 godina planiranja.