UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za studijske stipendije za strane diplomce u oblasti arhitekture za školsku 2018/19. u Nemačkoj

DAAD_logo_opt

Nemačka služba za akademsku razmenu – Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) raspisuje konkurs za studijske stipendije za strane diplomce u oblasti arhitekture za školsku 2018/19. u Saveznoj republici Nemačkoj.

Detaljne informacije – raspis konkursa možete pogledati ovde:
http://www.daad.rs/sr/09895/index.html

Rok za slanje prijave: 30. septembar 2017. godine.
Početak stipendije od 1. oktobra naredne godine!

Zakažite konsultacije ili nas pozovite zarad podrobnijih informacija:
DAAD Informativni Centar Beograd, Cara Uroša 35, 1 sprat, 11000 Beograd
Tel: +381 11 2636.424
E-mail: info@daad.rs
Veb: http://www.daad.rs/


Povezani tekstovi:
Prezentacija DAAD stipendija i informacije o studiranju u Nemačkoj
Stipendije za istraživačke boravke za predavače i naučnike na visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj 2017/18
Stipendije za kratke istraživačke boravke u Nemačkoj u 2017/18


DAAD_Nemacke_Master_arhitekture_stipendije_201819_opt

Studijske stipendije za strane diplomce iz oblasti arhitekture. Studijske stipendije za diplomirane studente iz oblasti arhitekture

Link ka originalnom raspisu na engleskom jeziku

Stipendije stranim diplomcima nude mogućnost da prodube svoja znanja i da nastave studije u Nemačkoj. Takođe, stipendije doprinose razmeni iskustava i umrežavanju sa kolegama iz struke.

Ko može da se prijavi?
Strani kandidati iz sledećih oblasti: ahitektura, arhitektura enterijera, urbanizam, očuvanje spomenika, regionalno planiranje, pejzažna arhitektura, a koji će najkasnije do početka korišćenja stipendije završiti osnovne akademske studije.

Šta se stipendira?
U programu “Studijske stipendije za strane diplomce u oblasti arhitekture” možete na državnom ili privatnom (a od strane države priznatom) nemačkom univerzitetu ili višoj školi po svom izboru da izaberete:
– postdiplomski studijski program sa sticanjem diplome
– studijski boravak bez sticanja diplome (ovo nisu osnovne akademske studije).

Ovim programom se stipendiraju isključivo programi sa crtanjem/planiranjem. Za one kandidate iz oblasti arhitekture koji se opredeljuju za naučno-teorijski program ili za program istorije arhitekture, na raspolaganju je program “Studijska stipendija za diplomirane studente svih struka”.

Trajanje stipendije

Master studije:
– između 10 i 24 meseca, u zavisnosti od trajanja odabranog studijskog programa.
– početak stipendiranja: po pravilu 1. oktobar. Ukoliko dobijete i kurs jezika, stipendiranje počinje ranije za period trajanja jezičkog kursa
– stipendije se dodeljuju za period pohađanja odabranog studijskog programa (maksimalno 24 meseca). Kod dvogodišnjih studijskih programa stipendija se najpre dodeljuje za najviše jednu (prvu) akademsku godinu. Produženje stipendiranja zavisi od toga da li uspeh u prvoj godini studija ukazuje da će diploma biti uspešno stečena.
– kandidati koji se u trenutku konkurisanja već nalaze u Nemačkoj na prvoj godini studija nekog postdiplomskog programa, mogu da se prijave za stipendiranje druge godine master/postdiplomskih studija. Produžetak stipendiranja nije moguć u ovom slučaju.

Studijski boravak bez sticanja diplome:
– može da traje po pravilu jednu akademsku godinu.
– početak: po pravilu 1. oktobar. Ukoliko dobijete i kurs jezika, stipendiranje počinje ranije za vreme trajanja kursa.

DAAD obezbeđuje

Stipendija obuhvata:
– mesečnu stipendiju u iznosu od 750,- evra.
– dodatak za putne troškove ukoliko troškove ne preuzima matična zemlja ili neka druga strana.
– jednokratnu pomoć za početak studiranja.
– zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima.

Takođe, uz određene uslove, DAAD obezbeđuje dodatno i:
– dodatak za školarinu (ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu) i to u maksimalnom iznosu od 500,- evra po semestru.
– mesečni dodatak za stanovanje.
– mesečni dodatak za članove porodice koji će zajedno sa Vama boraviti u Nemačkoj tokom Vašeg korišćenja stipendije.

Za jezičku pripremu za boravak u Nemačkoj DAAD nudi sledeće:
– DAAD preuzima na sebe plaćanje troškove kursa za onlajn-jezički kurs “Deutsch-uni-online (DUO)” (http://www.deutsch-uni.com) za 6 meseci od trenutka dobijanja stipendije;
– ukoliko je neophodno: jezički kurs (2, 4 ili 6 meseci) pre početka studijskog boravka; o dodeli kursa i njegovom trajanju odlučuje DAAD na osnovu poznavanja nemačkog jezika i uspeha. Učešće na takvom jezičkom kursu je obavezno ako je jezik nastave na studijskom programu nemački;
– dodatak za kurseve jezika koje biraju sami stipendisti;
– refundaciju troškova za ispit TestDaF  koji treba da se položi ili u matičnoj zemlji nakon obaveštenja o dobijenoj stipendiji ili u Nemačkoj sve do kraja stipendiranja.
– Kao alternativu za TestDaf, stipendisti mogu dobiti refundaciju troškova za polaganje ispita DSH u toku samog korišćenja stipendije.

Izbor
O konačnom izboru stipendija u oblasti arhitekture odlučuje stručna komisija DAAD-a koja se sastoji od profesora nemačkih univerziteta. Pored dokumentacije koja je poslata u pisanoj verziji aplikacije, važnu osnovu za pozitivan odgovor predstavljaju radne projekti/nacrti kandidata (videti: http://www.daad.de/extrainfo ).

Ostale informacije
Pozitivan odgovor o dobijanju stipendije ne znači i automatski prijem na studije na neki univerzitet u Nemačkoj. Svaki univerzitet ponaosob odlučuje o tome da li će na studije primiti stipendistu/stipendistkinju. U većini slučajeva se traži i prijemni ispit.

Molimo Vas da se na vreme informišete o uslovima konkurisanja na samim univerzitetima, zatim i o terminima intervjua.

Skrećemo Vam pažnju da Vaša prijava na nemačkim univerzitetima može da se završi nekoliko meseci pre početka studija, i čak pre odluke DAAD-a o stipendiranju.

Troškove učešća na prijemnom ispitu ne pokriva DAAD. U slučaju da dobijete DAAD-ovu stipendiju, a ne budete primljeni ni na jedan nemački univerzitet, ne možete da koristite stipendiju.

Uslovi za apliciranje

Koji uslovi moraju da se ispune?
-Diplomski ispit ne bi trebalo da je kandidat položio pre više od 6 godina (u trenutku konkurisanja).
Kandidati koji se u trenutku konkurisanja već nalaze u Nemačkoj duže od 15 meseci nemaju pravo da konkurišu za stipendiju.
-Ako je stipendista upisan na neki master studijski program u kome je predviđen boravak u inostranstvu van Nemačke, taj boravak može da se stipendira pod sledećim uslovima:
1. Ukoliko je boravak od suštinskog značaja za postizanje cilja stipendije.
2. Ukoliko boravak iznosi najviše jednu četvrtinu trajanja stipendije: boravci duži od jedne četvrtine ukupnog boravka ne mogu da se stipendiraju.
3. Ukoliko se boravak ne odvija u matičnoj zemlji.

Poznavanje jezika
Kandidati iz oblasti arhitekture moraju da dokažu znanje onog jezika na kome će se odvijati nastava do slanja svoje aplikacije na univerzitet. Taj nivo poznavanja jezika mora da odgovara kriterijumima koje je propisao dotični univerzitet. Ukoliko u trenutku konkurisanja kandidat još uvek ne raspolaže znanjem jezika koji traži univezitet, moralo bi iz prijave da se vidi da li će kandidat biti u stanju da dostigne taj traženi nivo.

Konkurisanje se odvija onlajn preko DAAD-portala.

Vodite računa da se taster “Zum Bewerbungsportal” /”To the application portal” prikazuje u bazi stipendija dokle god je aktuelan raspis za ovu stipendiju. Nakon završetka roka za prijave za DAAD-stipendije, portal Vam neće biti na raspolaganju.

Pristup portalu se po pravilu otvara najkasnije 6 nedelja pre krajnjeg roka za prijavu.

Da biste se prijavili, odaberite raspis ovog programa u bazi stipendija (http://www.funding-guide.de). Zatim izaberite zeleni taster “Bewerbung einreichen“/”Submitting an application” i odatle uđite u portal.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija:
– Originale svedočanstva sa mature, diploma, uverenja i njihove prevode (nije neophodna overa nadležne institucije, niti prevod sudskog tumača) treba skenirati i tako sačuvati u DAAD-portalu. Tek ukoliko dobijete stipendiju, zaposleni u DAAD-u u Bonu će tražiti da dokumentaciju koju ste poslali onlajn dostavite i u papirnoj formi u originalu (kopije originala overene u sudu ili opštini i prevodi srpskih dokumenata overeni kod sudskog tumača).

1.

U DAAD-portal uneti sledeća dokumenta:
– onlajn prijavni formular
– biografiju (CV) u tabelarnoj formi, maksimalno na 3 stranice (Vodite računa da je svaka godina od završetka srednje škole pokrivena stavkama u biografiji.)
– motivaciono pismo (1-3 stranice)

Kod postdiplomskih i master studija koje će se završiti u Nemačkoj:
– popunjen formular “Informacije o željenim studijskim programima” [https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/a206_studiengangsinfoinformation_about_the_study_programme.docx]

(Popunjavate ga informacijama o tri studijska programa na koja nameravate da se prijavite. Prijave za studiranje od oktobra 2018. godine se šalju na same univerzitete od proleća 2018. godine, u zavisnosti od rokova koje propisuju sami univerziteti (ti rokovi vrlo variraju).

-Ukoliko već postoji: potvrda o prijemu na univerzitet. Ako se ova potvrda ne nalazi u prijavi za stipendiju, kandidat je mora blagovremeno dostaviti, najkasnije pre početka korićenja stipendije. Vodite računa o tome da ste sami odgovorni za prijavljivanje na univerzitet, kao i tome da će DAAD-stipendija biti važeća tek ukoliko budete primljeni na neki nemački univerzitet.

Kod studijskih boravaka bez završne diplome:
– Pozivno pismo nemačkog profesora sa dotičnog nemačkog univerziteta

Ostala dokumentacija koju podnose svi kandidati:
– završna diploma univerziteta sa navedenom završnom ocenom/uverenje o diplomiranju (može da se dostavi naknadno do početka korišćenja stipendije, ukoliko studije nisu završene do trenutka apliciranja za stipendiju);
– lista svih dostavljenih planova (videti: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15066-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-imfachbereich-architektur/) sa detaljnim podacima (veličina, datum izrade, mesto itd.);
– kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi (matura);
– Izjava (formular) Erklärung [https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/erklaerung_formular.docx] da su svi nacrti/planovi napravljeni od strane kandidata, ili da su deo grupnih nacrta/planova. Kod zajedničih radova/projekata treba da se označi doprinos samog kandidata, ili se on mora navesti pismeno u podacima koji se dostavljaju.
– za one koji će studirati na nemačkom jeziku: sertifikat poznavanja nemačkog jezika po evropskom jezičkom okviru ili TestDaf.*
– za one koji će studirati na engleskom jeziku: dokaz o poznavanju engleskog jezika koji odgovaraju zahtevima fakulteta (npr. TOEFL, IELTS)*

*dokaz o poznavanju jezika – (onSET) – jezički test iz nemačkog ili engleskog jezika koji se koristi samo za apliciranje za stipendiju kao zamena za zvanične testove, ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek nemate sertifikat koji zahteva Vaš željeni univerzitet (npr. TestDaf, IELTS itd.). Ovaj test organizuju DAAD-lektori; OnSET test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju jezika koje traže nemački univerziteti. Ovaj jezički test moraju da dostave i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku. U tom slučaju, rezultat testa nije relevantan kriterijum za dobijanje stipendije. Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog ili engleskog jezika – dostaviti njegovu kopiju

– Dokaz o znanju jezika ne bi trebalo da bude stariji od dve godine.
– ostala dokumenta koja su važna za Vašu aplikaciju (npr. dokaz o obavljenoj praksi, potvrde o zaposlenju).
– Sva dokumenta dostavljena na srpskom jeziku treba prevesti na engleski ili nemački jezik zavisno od jezika na kome će se odvijati studije. Ovi prevodi ne moraju biti zvanični ili overeni kod sudskog tumača. Tek u slučaju dobijanja stipendije će biti traženi zvanični prevodi i kopije.

Molimo Vas da ne postavljate radne nacrte/planove i/ili portfolio u DAAD-portal!

2.

Poštom dostaviti:
– fasciklu sa radnim probama (uz formalne zahteve: pogledati napomene za studije u oblasti arhitekture [https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15066-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-imfachbereich-architektur/]. Ne postavljati u portal radne nacrte/planove i/ili portfolio!
– uz to odštampani Deckblatt/Cover Sheet Vašeg rezimea aplikacije (prva ili prve dve strane rezimea) koji generiše sam DAAD-portal u PDF-u nakon završene onlajn aplikacije.
– aktuelnu preporuku profesora koja informiše o Vašim kvalifikacijama; molimo Vas da preporuku profesora dostavite u zatvorenoj koverti. Formular za preporuku naći ćete u portalu na Vašem profilu. Obratite pažnju na napomene pod tasterom „Bewerbung einreichen“/“Submitting an application“.

Sva dokumenta pod tačkama 1 i 2 moraju biti na nemačkom ili engleskom jeziku. Uz dokumenta poslata na drugim jezicima obavezan je prevod.

Važan info

Rok za aplikaciju:
30. septembar 2017. godine

Mesto slanja prijave:
DAAD
Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Napomene za prijavljivanje:
-Vaša prijava je važeća tek kada svu potrebnu dokumentaciju unesete u DAAD-portal (videti tačku 1) i dostavite poštom (videti tačku 2). Kao rok za prijavu važi datum poštanskog pečata na koverti.
-DAAD-portal se zatvara u 23:59:59 po srednjeevropskom vremenu (CET) poslednjeg dana prijave.
-Zakasnele ili nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Odgovornost za dostavljanje potpune dokumentacije snosi sam kandidat.
-Dokumentacija kandidata ostaje u DAAD-u. Podaci kandidata se čuvaju u skladu sa zakonom o zaštiti podataka SR Nemačke sve dok su potrebni za obrađivanje prijava.

Ovi prevodi na srpski jezik nisu validni raspisi DAAD-ovih stipendija. Kao jedini validni raspisi važe oni originalni, koji su na nemačkom i engleskom jeziku objavljeni u bazi stipendija na sajtu http://www.daad.de, a do kojih vode linkovi koji su na vrhu ove stranice.

DAAD ne preuzima odgovornost za tačnost ovog prevoda. Oni su namenjeni pojašnjenju procedure, ali svi kandidati moraju da se vode onim što je napisano u originalnim raspisima na nemačkom i engleskom jeziku. DAAD ne može biti smatran odgovornim za greške, nejasnoće, nesporazume nastale kao posledica oslanjanja na ove prevode. Ne preuzimamo odgovornost za pogrešno shvaćene opise i sadržaje prijava za stipendije.

Kao jedini pravno važeći i obavezujući dokumenti važe originalni raspisi na nemačkom i engleskom jeziku.