UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

45UNBLOCKED_izlozba_main

07 – 19. april 2017. @ Galerija Blok

Glavni akter ovog izložbenog projekta je sam Blok 45. U vreme izgradnje nazvan Naselje Sunca, poput Korbizjeovog Ozarenog grada, a kasnije Rok–blok, on predstavlja snažan arhitektonski i urbanistički izraz – simbol jedne epohe – realan okvir života za 18.000 ljudi. Samo oni koji se sećaju šta je Blok 45 značio kada je bio sagrađen, mogu zaista da razumeju status koji je on uživao. A to su, pre svega, njegovi stanovnici.

Javni prostori grada na najintenzivniji način odražavaju odnos društva prema pojedincu, kao i odnos stanovnika prema svom neposednom okruženju, ali i prema sebi. U Bloku 45 osnov za razvoj ideje o javnom prostoru, pored generalne ideje o vrtnom gradu, bila je i distribucija objekata koje su stanovnici bloka svakodnevno koristili: centar susedstva, objekti obrazovanja i vaspitanja dece, kompleks malih zanatskih radionica i sportsko-rekreativne površine, uključujući i kuriozitet o bazenu u sastavu škole.

Međutim, Blok 45 ne treba posmatrati izolovano od novobeogradskih Savskih blokova, kao i koncepta javnih funkcija razvijenih duž bulevara Jurija Gagarina. Fizionomija koju blok dobija sa bulevarske strane tokom 80-tih i 90-tih, ostavila je netaknutim kontakt bloka sa rekom, kao i unutrašnjost bloka.

Stim u vezi, treba posmatrati potencijal sadržan u otvorenosti ili nedovršenosti koji u velikoj meri obeležava njegov urbanitet. Javnih otvorenih prostora u Bloku 45 ima i previše i premalo: previše velikih i zapuštenih površina, premalo onih koje stvarno koristimo i doživljavamo kao svoje. U tom smislu, moguće je govoriti i o paradoksu koji je izazvan društvenom tranzicijom, a izražen stanjem zakočenosti, kako prostora tako i pojedinca.

Dakle, izložbeni projekat 45UNBLOCKED napramapostavlja sadašnjost i alternativne budućnosti javnih prostora i otvorenih površina Bloka 45. On je poziv na akciju, kojom se kroz različite prostorne intervencije, afirmišu vrednosti i aktiviraju potencijali onoga što danas čini naše neposredno stambeno okruženje.

Imajući u vidu da je reč o arhitektonskoj interpretaciji jedne, ne samo diskurzivno u njoj utemeljene situacije – Blok 45 – izložbu bi koncepcijski trebalo posmatrati kao prošireni medij u kojem se ostvaruje vidljivost života – preklopljena slika njegove sadašnjosti i budućnosti. Mapira se kontingentnost sa namerom da se intervencijom u javnom prostoru dokaže hipoteza da je realnost života uvek iznad očekivanosti i da je njegova vrednost veća od okvira u kojem se on najčešće prikazuje kao deo naše svakodnevice.

Korišćenjem digitalnih medija u prostoru galerije se projektuju prizori života (snimljeni i kreirani) koji se odvijaju u javnim prostorima bloka, u njihovoj izraženoj, ali i prikrivenoj lepoti. Istovremeno, prikazuju se projekcije, u različitim formatima izabranih medija, koje se odnose na mesta u kojima se ostvaruje preklop sa realnim životom u Bloku. Prostor Galerije je mesto i vreme u kome se trenutne promene stanja mogu pratiti u odnosu na fiksno postavljenu izložbu, a samim tim i tumačiti.

Interaktivni deo izložbe

Osnov za izlaganje predstavlja istraživanje sprovedeno kroz proces rada na master studijama arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija, tematizovanih kroz devet zadataka realizovanih u akademskoj 2015/16. i 2016/17. godini struktuiranih u pet različitih izložbenih medija: Video 1 + Video 2 + Video 3 + Instalacija + Performans.

Teme istraživanja:

 • 45UNBLOCKED – U NASELJU SUNCA

  45UNBLOCKED – U NASELJU SUNCA

  MASA-AT12011 STUDIO M02AT – Projekat 2015/16
  Nastavnici:
  dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent | dr Ljiljana Đukanović, docent

  Težište rada je na kreativnoj primeni principa bioklimatske, zelene i energetski efikasne arhitekture u procesu projektovanja, od urbanističko-programskih postavki do materijalizacije, detalja i tehnoloških rešenja.

 • 45UNBLOCKED – DOKUMENTI

  45UNBLOCKED – DOKUMENTI

  OASA-23032 Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija
  IASA-23071 Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina
  MASA-23040-06: Urbana rekreacija
  Nastavnik:
  dr Jelena Živković, van. profesor

  Filmovi prikazuju stanje, korišćenje i doživljaj pojedinih javnih otvorenih prostora Bloka 45.

 • 45UNBLOCKED – EKO DIZAJN 2015/16

  45UNBLOCKED – EKO DIZAJN 2015/16

  MASA-U11011 STUDIO M01U – Projekat – Ekološki urbani dizajn – 2015/16
  Nastavnik:
  dr Jelena Živković, van. profesor

  Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese poveže prirodu i kulturu, minimizira uticaje koji su štetni za okruženje i podstakne kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražvaju i afirmišu specifičnosti lokacije.

 • 45UNBLOCKED – EKO DIZAJN 2016/17

  45UNBLOCKED – EKO DIZAJN 2016/17

  MASA-U11011 STUDIO M01U – Projekat – Ekološki urbani dizajn – 2016/17
  Nastavnik:
  dr Jelena Živković, van. profesor

  Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese poveže prirodu i kulturu, minimizira uticaje koji su štetni za okruženje i podstakne kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražvaju i afirmišu specifičnosti lokacije.

 • 45UNBLOCKED – AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA

  45UNBLOCKED – AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA

  MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat
  MASA-A11012 STUDIO M01A – Seminar
  Nastavnik:
  dr Vladimir Milenković, van. profesor

  Projekat Centara za praćenje klimatskih promena kao savremene prostorne i tipološke interpretacija Akvadukta – efemerne strukture koja svojom pozicijom i formalnim kapacitetom unapređuje funkcionalnost parkovske zone unutar i duž novobeogradskih Savskih blokova.

 • 45UNBLOCKED – ESTETIKA RUŠEVINA: AKVA PARK

  45UNBLOCKED – ESTETIKA RUŠEVINA: AKVA PARK

  MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat
  MASA-A11012 STUDIO M01A – Seminar
  Nastavnik:
  dr Vladimir Milenković, van. profesor

  Potrebno je unaprediti kvalitet javnog prostora koji je u skladu sa idejom i vrednostima generalne otvorenosti i dostupnosti prostora, čija morfologija pruža mogućnosti za savremenu interpretaciju estetike ruševina.

 • 45UNBLOCKED – FESTIVAL SUSEDSTVA 2015/16

  45UNBLOCKED – FESTIVAL SUSEDSTVA 2015/16

  MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM: URBANA REKREACIJA – 2015/16
  Nastavnik:
  dr Jelena Živković, van. profesor

  Pretpostavka je da je aktiviranje rekreativno – turističkog potencijala javnih otvorenih prostora Savskih blokova moguće ostvariti organizacijom „festivala susedstva“ kao događaja koji slave mesto i povezuju ljude u slobodnom vremenu.

 • 45UNBLOCKED – FESTIVAL SUSEDSTVA 2016/17

  45UNBLOCKED – FESTIVAL SUSEDSTVA 2016/17

  MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM: URBANA REKREACIJA – 2016/17
  Nastavnik:
  dr Jelena Živković, van. profesor

  Pretpostavka je da je aktiviranje rekreativno – turističkog potencijala javnih otvorenih prostora Savskih blokova moguće ostvariti organizacijom „festivala susedstva“ kao događaja koji slave mesto i povezuju ljude u slobodnom vremenu.

 • 45UNBLOCKED – STRATEŠKE AKCIJE

  45UNBLOCKED – STRATEŠKE AKCIJE

  MASU M3.5 Integralni projekat – 2015/16
  Nastavnici:
  dr Ksenija Lalović, van. profesor i dr Ratka Čolić, docent

  Strateški pristup formulisanju inicijalnih integralnih projekata urbanog razvoja, kao nove prakse planiranja u fazi tranzicije iz industrijskog u društvo bazirano na znanju.

 • 45UNBLOCKED – SAMOODRŽIVOST

  45UNBLOCKED – SAMOODRŽIVOST

  MASA-23020-05: Teorijske osnove ordrživog razvoja – 2016/17
  Nastavnik:
  dr Ksenija Lalović, van. profesor

  Produbljeno istraživanje osnovnih aspekata održivosti : ekonomski, kulturološko socijalni, ekološki, kroz sagledavanje spoljašnjih i unutrašnjih dimenzija realnosti. Traženje srži problema orživosti javnih prostora i formulacija mogućih pravaca njegovog unapređenja.

 • 45UNBLOCKED – ADA MEĐICA

  45UNBLOCKED – ADA MEĐICA

  MASU M3.5 Integralni projekat – 2015/16
  Nastavnici:
  dr Ksenija Lalović, van. profesor i dr Ratka Čolić, docent

  Testiranje potencijala za integralni urbani razvoj uključujući „meke i tvrde“ mere u cilju rešavanja problema današnjice Novog Beograda u procesu postsocijalističke tranzicije.

Impresum izložbe

NBKM
Galerija Blok
Jurija Gagarina 221
Blok 45
Novi Beograd
blokgallery@gmail.com
+381 11 6151675

Umetnički savet:
Ljubomir Vučinić | Željka Momirov | Vladimir Ristivojević | Marija Radoš | Đorđe Arnaut

Koncept⎢Uredništvo:
Dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent | dr Ljiljana Đukanović, docent | dr Jelena Živković, van. profesor | dr Ksenija Lalović, van. profesor | dr Vladimir Milenković, van. profesor | mr Milorad Mladenović, van. profesor.

Recenzenti:
dr Vladan Đokić, red. profesor, dekan | dr Budimir Sudimac, docent | dr Đorđe Stojanović, docent.

Veb izdanje:
Maja Bulatović | Ljubica Bulatović

Produkcija:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Beograd, 2017.

Izlagači:

Marina Mihailović | Ana Marija Golob | Jelena Grozdanić | Iva Babović | Vladimir Kuntić | Tamara Kostić | Saša Perišić | Jovana Laketić | David Jeremić | Aleksandra Nikolić | Jovana Petković | Nemanja Brzaković | Goran Tomić | Bojan Vasiljević | Anja Trivić | Sara Racić | Sara Petković | Vanja Malevanov | Sara Aćimov | Aleksandra Vujić | Milica Nanić | Marko Radojević | Nataša Radojčić | Aleksa Velimirović | Jovan Matović | Luka Smišek | Sofija Mašović | Marija Pilčević | Jovan Aleksić | Jegor Aleksić | Vukašin Terzić | Miljan Savičić | Milica Videnović | Vukašin Dutina | Tijana Trbović | Matija Bulajić | Katarina Vasiljević | Slaviša Gnjatić | Sofija Jovanović | Ksenija Tajsić | Olga Mišković | Slađana Aničić | Marija Jekić | Svetlana Stevanović | Ana Dabić | Nataša Đorđević | Aleksandra Đalović | Layla Odeh | Miloš Purić | Sara Stanković | Dušan Grujović | Boris Ivanović | Milan Ivanović | Milica Kočmaruk | Marija Rajić | Ana Vojinović | Katarina Jeremić | Marko Jovičić | Miodrag Savić | Jelena Đorđević | Bojana Krstić | Tamara Bošković | Danica Lečić | Tamara Radić | Bogdan Popović | Marija Kosović | Tamara Đorđević | Danica Lečić | Tamara Bošković | Jana Kulić | Petar Nedeljković | Ana Miletić | Bojana Krstić | Irena Ivović | Jelena Đorđević | Sofija Conić | Katarina Stojković | Marina Višić | Anastasija Đurković | Nevena Obradović | Ivana Korica | Kruna Živković | Stefan Slavić | Pavle Pavlović | Nemanja Antonijević | Danica Ćosić | Sara Karać | Dunja Matić | Milica Marković | Milica Pavić | Miloš Baljošević | Nikola Sarić | Ana Đorđević | Sanja Đurić | Natalija Cvetanović | Vladimir Jovanović | Nikoleta Savić | Pavle Kostić | Aleksandra Mitković | Ana IvanIšević | Ivana Marjanović | Marija Vukomanović | Marta Nikolić | Predrag Milovanović | Stefan Kršanin | Tamara Mihić | Neda Markovski | Miloš Jokić | Sonja Brdar | Nastasja Buđevac | Dušan Nikolić | Filip Jočić | Filip Prica | Petar Jakovljević | Lea Pavlović | Nikola Bezarević | Nikola Fidanov | Jovan Vladimir Ćuković | Katarina Ječmenica | Hristina Ćirković |
Marija Blagojević | Jovana Pavlović | Luka Bunčić | Kavindra Jayasingha | Silvia Mose | Natalija Rajović | Tamara Đurić | Jovana Milojković | Aleksandra Paunić | Milica Belić | Biljana Pavlović | Aleksandra Nedeljković | Stevan Lazić | Ana Toljić | Aleksandra Ugrinović | Maja Vasilev | Marija Pavlović | Jelena Đurović | Marijana Milanović | Strahinja Petrović | Sonja Mijović | Nađa Pavlović | Ivana Vukelić | Dimitrije Žugić | Jelena Jovović | Vukan Žunić | Ivana Petrović | Jovana Jelisavac | Tamara Vuković | Bojana Popović | Bojana Zvađa | Jelena Memerović | Helena Drinić | Teodora Zekavica | Nevena Veličković | Nemanja Zlatanović | Irena Veljović | Andrijana Batalo | Milena Stanojević | Anica Maksić | Damjana Lojančić | Ivana Radović | Ana Milićević | Sava Lukić | Marko Ilić | Ljubica Mišković | Olga Srejić | Sonja Brdar | Vladimir Kuntić | Marija Marić | Ivana Nikolić | Marina Milojević | Danica Vranić | Ana Dutina | Nevena Stošić | Ivana Marjanović | Jovana Laketić | Anastasija Simović | Tamara Bošković | Danica Lečić | Jelena Đorđević | Bojana Krstić | Dragana Stajić | Magdalena Miljkov | Ivona Jovanović | Danilo Blagojević | David Jeremić | Isidora Avramović | Bojan Vasiljević | Ana Rasulić | Marijana Petrović | Saša Perišić | Jeremić David | Jovanović Ivona | Milačić Ljubica | Atanasijević Tjana | Đorđević Tamara | Erdeljanović Marija | Tahov Tamara | Laketić Jovana | Marjanović Ivona | Milikić Ivana | Avramović isidora | Dičić Ivana | Kostić Tamara | Hlavati Vladimir | Gajić Valentina | Munćan Dušan | Radovanović Anđela | Sanja Spasenić | Mloš Uzelac | Irena Kostić | Ana Jovanović | Predrag Jovanović | Milena Ivanović | Branko Marinković | Ana Graovac | Vladimir Radosavljević | Ivana Janošević | Iva Mihaela Babkova | Aleksandra Milošević | Nikola Cvetanović | Jelena Radosavljević | Nena Ostojić | Una Umićević | Ilija Bošković | Filip Trgovčević | Sofija Nedeljković | Katarina Pantić | Rastko Krstić | Marina Pešić | Branislav Radulović.

45UNBLOCKED_izlozba_sponzori