УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за Архитектонске технологије

Број кабинета: 350a

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
зелена и биоклиматска архитектура, енергетска ефикасност, сертификација зелених зграда

Наташа Ћуковић Игњатовић (1969) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1996. где је магистрирала 2009. и докторирала 2016. године. Ради као доцент на Aрхитектонском факултету у Београду и гостујући је наставник на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Њена професионална и научна интересовања оријентисана су питањима зелене архитектуре и обнови зграда. Новија искуства односе се на област процене зелених зграда, стратешке анализе постојећег грађевинског фонда и истраживање одрживих модалитета унапређења зграда. Тренутно је ангажована као руководилац пројекта испред Универзитета у Београду на међународном ERASMUS+ пројекту KLABS (2015-2018), и као истраживач на националним научноистраживачким пројектима Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (2011-2016) и Истраживање и развој обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградараству (ТР 33053, 2011-2016).

Као истраживач, учествовала је и у пројектима Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, catalogue оf energy efficiency improvement modes (Phase A 2010, Phase B 2011, Phase C 2012-2013), Serbian Residential Building Typology (2011-2013) и Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building stock (2010-2012). Са Д. Игњатовићем је кoаутор студије Aтлас енергетских карактеристика омотача грађевинских објеката у Београду, рађеној за потребе Градске управе града Београда 2012. године. У својству истраживача била је ангажована и на националним истраживачким пројектима Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре (НИП 283, 2002-2005) и Систем двоструких фасада као фактор енергетске ефикасности објеката (НИП196, 2003-2006).

Новије публикације укључују монографије националног значаја Фасада – адаптације и трансформације (2010), Атлас породичног становања у Србији (са групом аутора, 2012.), Атлас стамбених зграда Србије (са групом аутора, 2013), Национална типлогија стамбених зграда Србије (са групом аутора, 2013.) и публикацију Use-Re-Use: New Belgrade (са Д. Игњатовићем, 2014.) предтављену оквиру 14. Бијенала у Венецији. Аутор је бројних радова објављених у међународним и домаћим научним часописима; учествовала је на великом броју међународних конференција где је презентовала радове у пленарним и специјализованим сесијама.

Пројектовала је бројне објекте различитих намена у разноврсним климатским и културолошким контекстима (Габон, Екваторијална Гвинеја, Србија, Црна Гора, Русија, Грчка). Своја остварења излагала је на више од 15 групних изложби са међународном селекцијом, као и на самосталној ауторској изложби 2012. године. Учествовала је и била награђивана на већем броју националних и међународних архитектонских конкурса.

Професионалне лиценце: одгворни пројектант (лиценца 300, од 2002. године), одговорни инжењер енергетске ефикасности (лиценца 381, од 2013. године) и LEED AP BD+C (oд 2012.)

http://nekolikoarhitekata.com/

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Cukovic+Ignjatovic%2C+Natasa

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%86ukovi%C4%87+Ignjatovi%C4%87%2C+Nata%C5%A1a

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%86ukovi%C4%87-Ignjatovi%C4%87%2C+Nata%C5%A1a