UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2 – 2015/16

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1 – Slika 1, izvor fotografije Grad Pančevo

Radionice

Predmeti:
Kurs MASU M4.2. – Master teza 2015/16
Kurs MASU M4.3. – Master projekat 2015/16

Nastavnici:
dr Marija Maruna, vanredni profesor
dr Danijela Milovanović Rodić, docent
dr Ratka Čolić, docent

Master teza (MASU M.4.2) i Master projekat (MASU M.4.3) za školsku 2015/16. godinu rade se u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Gradom Pančevom. Osnovna tema rada ove generacije studenata je “Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem”. Fokus je na instrumentima za “upravljanje urbanim razvojem na više nivoa vlasti” sa ciljem integracije sektorskih prioriteta, fasilitacije integralnih lokalnih akcija, uključivanja različitih zainteresovanih strana i koordinacije između različitih nivoa upravljanja za realizaciju integralnih urbanih projekata. Poligon za izradu integralnih urbanih projekata je teritorija Grada Pančeva, a razvojni okvir “Strategija razvoja grada Pančeva za period 2014-2020″.


Povezan tekst:
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2


Radionica 1:

Prezentacija dosadašnjeg rada na Master tezi na studijskom programu Master Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru teme “Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem“.

Prva radionica u funkciji izrade Master teze održana je u sredu, 16. marta 2016. godine u sali 200 Arhitektonskog fakulteta od 11.00 do 15.00 časova. Skup je pozdravio Prof. Rajko Korica, šef Departmana za urbanizam. U okviru radionice, studenti su predstavili svoje teme istraživanja, osnovne ciljeve rada i očekivane rezultate. (Radionica 01 – slike 2 i 3)

Pored studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta, na radionici su učestvovali i članovi konsultantskog tima i predstavnici grada Pančeva :
Saša Pavlov, gradonačelnik grada Pančeva
Mirko Miladinović, dipl.inž.arh, Inženjerska komora Srbije, Potpredsednik Skupštine
Marija Lalošević, dipl.inž.arh, JP “Urbanistički zavod Beograda”, Beograd
Anđelija Borzanović, dipl.inž.arh, Gradska uprava Grada Pančeva, Sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj
Olivera Dragaš, dipl.inž.arh, JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, Pančevo, Zamenik rukovodioca Sektora za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
Nataša Mitreski, dipl.inž.arh, “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, Pančevo Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
Filip Perić, dipl.ekon, član Privrednog Saveta Grada Pančeva i član Upravnog odbora Regionalne privredne komore Pančevo
Suzana Jovanović. članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike

Konsultanti i predstavnici grada Pančeva su informisali studente o prioritetima razvoja Grada Pančeva, kao i o potencijalima za implementaciju i dalje razvijanje svake od predloženih tema. (Radionica 01 – slika 1)

Informacija o radionici na Arhitektonskom fakultetu objavljena je i na veb stranici Grada Pančeva. Pogledati na:
http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/drustvo/item/2070-grad-pancevo-kao-platforma-za-urbanisticke-projekte-studenata-arhitektonskog-fakulteta

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_1-01

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1 – Slika 2

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_1-02

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1 – Slika 3

Radionica 2:

Prezentacija i diskusija dosadašnjih rezultata rada na izradi Master projekta na studijskom programu Master Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru teme “Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem – na primeru Grada Pančeva”.

Druga radionica u funkciji izrade Master projekta održana je pred konsultantskim timom u četvrtak, 19. maja 2016. godine u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta od 11.00 do 15.00 časova. Na radionici su prezentovani rezultati dosadašnjeg rada na izradi projekata nakon čega je usledila diskusija. (Radionica 02 – slika 1 i 2)

Pored studenata, mentora i članova mentorske komisije, na prezentaciji radova podeljenih u 3 sesije i diskusiji koja je nakon svake od njih sledila, učestvovali su i članovi konsultantskog tima koji čine predstavnici Gradske direkcije Pančeva i referentnih naučnih i stručnih instuticija iz oblasti urbanizma:
dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Mirko Miladinović, dipl.inž.arh, potpredsednik Skupštine inženjerske komore Srbije
Klara Danilović, Stalna konferencija gradova i opština, Sekretarka odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju
Olivera Dragaš, dipl.inž.arh, JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, Zamenik rukovodioca Sektora za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
Nataša Mitreski, dipl.inž.arh, “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
Marija Lalošević, dipl.inž.arh, JP “Urbanistički zavod Beograda”.
(Radionica 02 – slika 3)

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-01

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2 – Slika 1

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-02

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2 – Slika 2

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-03

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2 – Slika 3