UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Konkurs: Izložba radova povodom Dana planete Zemlje – 22. april 2015.

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  Povodom Dana planete Zemlje, UG Atelje Studio u saradnji sa UK Parobrod, raspisuje konkurs i organizuje izložbu radova sa temom „DAN ZA PLAN(ETU)“sa ciljem podizanja svesti o ulozi dizajnerske i arhitektonske struke u zaštiti životne sredine, ekologiji i energetskoj efikasnosti. Radove mogu slati svi zainteresovani grafički i industrijski dizajneri, dizajneri enterijera, arhitekte i fotografi, kao i studenti...
 • Izbor: Miloš Aranđelović, mast.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Miloš Aranđelović, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Aleksandra Đorđević, mast.inž.arh. i Filip Petrović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor dva saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Urbanizam i prostorno planiranje, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Aleksandra Đorđević, mast.inž.arh. i Filip Petrović, mast.inž.arh, izaberu u zvanje asistenta, na Departmanu za urbanizam za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • AUR 2014/15 History and Theory: Nathalie Blanc

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  / Četvrtak, 09.04.2015 / 18.00 časova / Amfiteatar / Pozivamo Vas na deveto predavanje u okviru ciklusa Arhitektura. Utopija. Realizam. – AUR 2014/15: program gostujućih predavanja na kome će se predstaviti urbani geograf Dr. Nathalie Blanc, direktor istraživanja Nacionalnog centra za naučna istraživanja (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) u Parizu (Université Paris 7). Predavanje “Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene” pripada tematskom ciklusu Istorija i teorija. Dobrodošli!
 • Izbor: Ivan Šuletić, diplomirani slikar likovne umetnosti

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Ivan Šuletić, diplomirani slikar likovne umetnosti izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.