UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs M8.2. – Arhitektura u Srbiji u 19. i 20. veku – od klasicizma do secesije: Predaja zapisnika o polaganju ispita

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2 – Arhitektura u Srbiji u 19. i 20. veku – od klasicizma do secesije

Predaja zapisnika o polaganju ispita iz izbornog predmeta Arhitektura u Srbiji u 19. i 20. veku, za studente koji su ispit položili u rokovima: jun 1, jun 2, septembar 1, septembar 2, oktobar 1 i oktobar 2, obaviće se u petak, 05. septembra 2014. godine u 13 sati u kabinetu 233.

Potrebno je zapisnik doneti u dva primerka sa popunjenim podacima vezanim za ime, prezime studenta i broj indeksa.

Zapisnici sa ocenama biće vraćeni u sredu, 10. septembra 2014. godine u 13 sati.

Zapisnike je moguće predati i podići samo u naznačenim rokovima!

0