УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСА-А12011 Студио М02А – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Зоран Абадић / фотомонтажа

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ДОБРО МЕСТО : Стварна локација – Имагинарна ситуација / Блок 39 Нови Београд

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Циљ је савремен, духовит и оригиналан предлог “доброг места” кроз истраживање и постављање програма као реакције на потребе данашњег града, недостатак новог погледа, стања и визуелног идентитета као носиоца визије оптимизма.

У жељи да имамо не свет какав је данас већ какав би могао бити, циљ је доћи до слике новог друштва архитектуром “инцидента”.

КУРИКУЛУМ: ДОБРО МЕСТО : Стварна локација – Имагинарна ситуација

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC_opt

L`ALMOINA – CENTRE AEQUEOLIGIC – VALENCIA (Фото: А. Виденовић)

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ПРЕКО РЕКЕ

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала постојећег старог урбаног потеза на левој обали Колубаре у Ваљеву, у непосредном окружењу историјског језгра града – Тешњара као старе чаршије. Третирају се приобални појасеви реке, на потезу између постојећих мостова у улици Душановој на западу до улице Војводе Мишића на истоку. Као простор конкретног задатка, подразумева се средишњи простор поменутог обухвата између Колубаре и улице Кнеза Милоша, са пешачком комуникацијом – мостом ка Тешњарској страни.

Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром студијске целине: вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана. У оквиру студија, процес пројектовања прати теоретска настава у виду семинара са тематиком прилагођеном сложености пројектог задатка.

КУРИКУЛУМ: ПРЕКО РЕКЕ

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије, разноврсност и слојевитост планираног урбаног стања.

Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових архитектонских типова и модела. Сам садржај ових синтетичких стања нашег свакодневног живота локализован је на пијацу са другим, разноврснијим садржајима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
LA MAIN À LA PÂTE – откривање света

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ курса је да студент изгради фундус специфичних теоријско-филозофских и пројектантских знања из области архитектуре, те развој критичко-полемичког мишљења у односу на сложеност процеса стварања данас.

Посебан циљ курса је усмерен на пројектантски истраживачки процес који за предмет има концептуализацију и израду програмског и идејно архитектонско-урбанистичког решења за нову инфраструктуру у блоку 39 на Новом Београду или на простору Марине Дорћол, кроз коју ће деца на непосредан начин и активност изучавати појаве у природи у сврху откривања света који их окружује.

КУРИКУЛУМ: LA MAIN À LA PÂTE – откривање света
metalocus_arcaid-photography-awards-2017-architecture_06_part
Derby Arena Velodrome, UK, by Faulkner Brown Architects, photographed by Martine Hamilton

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
БЕОГРАДСКИ ВЕЛОДРОМ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Задатак у студију је израда идејног програмског и архитектонско-урбанистичког решења комплекса Београдски велодром са пратећим програмским садржајима на задатој локацији у приобаљу Саве поред моста Газела.

КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКИ ВЕЛОДРОМ

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Монтажа: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

Наставник:
арх. Игор Рајковић, ванредни професор

Рекреација – меморија места – асоцијација – димњак – репер – контекст.

Уочавање и разумевање сложености урбаног окружења предложене локације – Београдски памучни комбинат. Дефинисање рекреације у функцији хибридног градског центра и њено тумачење путем размишљања кроз скицу.

КУРИКУЛУМ: РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-FOTIRIC_opt

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов.

Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

КУРИКУЛУМ: ИНКУБАТОР+

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ, ДОРЋОЛ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тематски оквир: друштво, град и архитектура
Просторни оквир: Доњи Дорћол

Истраживање могућности афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима, што укључује и баланс различитих сфера друштвених, јавних и приватних интереса.

Однос града и архитектуре – склопови различитих облика коришћења, хибридних структура и садржаја, који укључују јавне градске просторе /места са јавним коришћењем.

Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и апликативну компоненту.

КУРИКУЛУМ: КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ, ДОРЋОЛ