UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

Lista izbornih radionica:

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Autori: Arenas Basabe Palacios

STUDIO M01A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODELI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje. Praktična nastava se sastoji od rada na modelu, maketi, sopstvenog studentskog projekta.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODELI FORMULAR: ARHITEKTONSKI MODELI

201516_MASA-11014_STUDIO-M01AK-RADIONICA_RASKOVIC_o

Kadar iz filma “Lorens od Arabije”, David Lean, 1962

STUDIO M01A – RADIONICA:
DVA “VREMENA” VODE

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj radionice je razvijanje kritičkog stava prema kontekstu i njegovoj prezentaciji u arhitekturi. Radionica je organizovana u okviru posete Deliblatskoj peščari. Kroz različite tehnike prezentacije (film, strip, kolaž, maketa) studenti pretstavljaju konotaciju istih situacija u kontekstu na liniji prisustvo – odsustvo.

KURIKULUM: DVA “VREMENA” VODE FORMULAR: DVA “VREMENA” VODE

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Sidnej, Australija | Foto © withsomegrace

STUDIO M01A – RADIONICA:
IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će se tokom perioda od sedam dana baviti izradom mekete, u odgovarajućoj razmeri. Težište rada je postavljeno na razvijanju poznavanja karakteristika materijala i istraživanju tehnika konstrukcije.
Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG FORMULAR: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC

Ilustracija © Feanne

STUDIO M01A – RADIONICA:
KRISTALNI PEJZAŽ

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Instalirati geometrijski okvir jednog (realnog, imaginarnog, tematizovanog) prostornog sadržaja u drugi (realni, imaginarni, tematizovani) prostorni sadržaj sale 230 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

KURIKULUM: KRISTALNI PEJZAŽ FORMULAR: KRISTALNI PEJZAŽ

201516---MASA-A11013-01--STUDIO-M01A-RADIONICA_VOJVODIC_o

Aquamaids, Cypress Gardens, Winter Haven, Florida, 1955.

STUDIO M01A – RADIONICA:
KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj radionice predstavlja unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenta kroz razvoj grafičkog izražavanja u oblasti arhitekture i prezentovanja arhitektonskog dela. Težište zadatka predstavlja osmišljavanje koncepta grafičke prezentacije gde se kroz ograničeni broj elemenata afirmiše ideja projekta.

KURIKULUM: KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM FORMULAR: KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

201516_MASA-A11011-05--STUDIO-M01A-PROJEKAT_V.CAGIC-MILOSEVIC_o

Una Luz En El Océano | Foto: Alfred Mauve

STUDIO M01A – RADIONICA:
MEDIJ I PROJEKAT

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za predstavljanje složenih tematskih elemenata projekta, kroz istraživanje i izbor odgovarajuće grafičke interpretacije, usklađene sa konceptom projektanskog rešenja i ciljem prezentacije projekta.

KURIKULUM: MEDIJ I PROJEKAT FORMULAR: MEDIJ I PROJEKAT

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Kopaszi – gat, Budimpešta | Foto © Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

STUDIO M01A – RADIONICA:
UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA U PRIOBALJU

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na zadatu temu izrade idejnog rešenja uređenja parternih površina i mobilijara, pešačkih pravaca, mesta okupljanja u ambijentu priobalja. Tema zadatka lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta: “Vizitorsko – istraživačka stanica u rezervatu prirode Zasavica”.

KURIKULUM: UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA U PRIOBALJU FORMULAR: UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA U PRIOBALJU