УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

Циљ предмета
Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201415_MASA-A11011-STUDIO-M01A-PROJEKAT_Dj.Stojanovic_o

Фестивал “La Tomatina” – Сваке последње среде у августу, Буњол, Шпанија

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Kористећи архитектуру као средство, а храну као призму кроз коју се посматра квалитет живота у градовима, студенти ће развити пројекат Регионалног центра Организације за храну Уједињених нација (FAO) и околног јавног простора, на локацији пијаце Ђерам.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)ФОРМУЛАР: АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)

201415-MASA-A11011-01-07-STUDIO-PROJEKAT_Videnovic_o

Извор: Bing Maps

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
БЕОГРАДСКА ЧУБУРА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Виши степен школовања младих архитеката, трага за новим принципима решавања сложенијих проблема у урбаној средини у пројектовању градских потеза и блокова, уважавајући све њихове природне и стечене одлике. Циљ наставе је упознавање будућих архитеката са обавезама струке према будућим корисницима.

Потребно је, да се на креативан, смео и студиозан начин приступи трансформацији окружења, занимљивих а до сада недовољно и неадекватно третираних делова града, које упркос атрактивним позицијама и значајним потенцијалима, као последица околности које нас затичу, прати дисконтинуитет у формирању урбане слике.

КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКА ЧУБУРА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА ФОРМУЛАР: БЕОГРАДСКА ЧУБУРА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА

MASA-A11011-01-07-STUDIO-M01A-PROJEKAT_NIKEZIC_o

Извор: Kumi Yamashita

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
Е: ЕКОЕДУ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Е: ЕкоЕду представља платформу за промишљање пројекције свакодневног живота града друге половине 21. века. Фокус је на истраживању потенцијала просторне организације која није типолошки оријентисана, нити је круто одређена условима затеченог контекста, већ је усмерена на развој хипер-сензитивног предела (performance driven approach).

КУРИКУЛУМ: Е: ЕКОЕДУ ФОРМУЛАР: Е: ЕКОЕДУ

201415_MASA-A11011-Milenkovic_o

Извор фотографије: http://www.fresh-agency.co.uk/blog/?p=374

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕСТЕТИКА ПРАЗНИНЕ: ЦЕНТАР ЗА НОВУ МУЗИКУ И АКУСТИКУ, МИТИЋЕВА РУПА, СЛАВИЈА, БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Испројектовати Центар за нову музику и акустику у „празном“ простору кадрираном фрагментима физичке структуре, инфраструктуре и парковског зеленила како би се испитале могућности савремене архитектуре да одговори на контингентност (недовршеност, несигурност и неодређеност) унутар савременог друштвеног и професионалног контекста. Бира се обим интервенције у кадру реалне просторне и стилске „празнине“ која одговара оквирима задатог програма културе и образовања. Просторна интервенција се креће у распону од дискретне реконструкције припадајуће површине зеленила и инфраструктуре до озбиљнијих пројекција које подразумевају значајнију промену динамичности урбане секвенце Митићеве рупе на тргу Славија у Београду. ЦЗНМА може бити пројектован као депаданс Факултета музичке уметности или као независни институт у овој области.

Таква атмосфера може се у суштини свести и кондензовати на једно провидно ваздушасто језгро, на неопходност да се доживи искуство празнине.
Естетика празнине, Ђанђорђо Пасквалото, 2004.

КУРИКУЛУМ: ЕСТЕТИКА ПРАЗНИНЕ: ЦЕНТАР ЗА НОВУ МУЗИКУ И АКУСТИКУ, МИТИЋЕВА РУПА, СЛАВИЈА, БЕОГРАД ФОРМУЛАР: ЕСТЕТИКА ПРАЗНИНЕ: ЦЕНТАР ЗА НОВУ МУЗИКУ И АКУСТИКУ, МИТИЋЕВА РУПА, СЛАВИЈА, БЕОГРАД

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото: Анђелка Марковић, б.арх.

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЖИВОТ ОБЛИКА. АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПРОИЗВОДНИ ПОГОН

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Пројектни задатак је постављен кроз питање примене и применљивости савремених облика едукације у пољу примењених уметности, те просторних (архитектонских) импликација које произилазе из релације: стицање знања / примена тих знања и вештина.

КУРИКУЛУМ: ЖИВОТ ОБЛИКА. АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПРОИЗВОДНИ ПОГОН ФОРМУЛАР: ЖИВОТ ОБЛИКА. АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПРОИЗВОДНИ ПОГОН

MASA-A11011-01-07-STUDIO-M01A-PROJEKAT_Zoran-Abadic_o

Фото: Зоран Абадић

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ОТВОРЕНА ШКОЛА

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Истраживање услова за пројектовање модела школе са специфичном одликом отворености као формалне и програмске карактеристике у општем и посебном смислу.

КУРИКУЛУМ: ОТВОРЕНА ШКОЛА ФОРМУЛАР: ОТВОРЕНА ШКОЛА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ШКОЛА ЗА ПЕРФОРМАТИВНЕ / СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ БГД

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Сењачка падина, Топчидер, Београд

Простори намењени едукацији из области перформативних и сценских уметности са допунским садржајима.

КУРИКУЛУМ: ШКОЛА ЗА ПЕРФОРМАТИВНЕ / СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ БГД ФОРМУЛАР: ШКОЛА ЗА ПЕРФОРМАТИВНЕ / СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ БГД

MASA-A11011-01-07-STUDIO-M01A-PROJEKAT_RASKOVIC_o

The Listening Post on exhibition at the MIT List Visual Arts Center, April 2004

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ШКОЛА РАШКОЛОВАНОГ ЗНАЊА

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Услед промењених услова и метода едукације, очигледна је потреба за (ре)дефинисањем традиционалних модела образованих садржаја и архитектонско-урбанистичких склопова. Неопходно је преиспитати категоризацију и стандардизацију објеката, тј. генерисати нове типологије архитектонских објеката који прате савремене тенденције у образовању, као и актуелне потребе друштва.

КУРИКУЛУМ: ШКОЛА РАШКОЛОВАНОГ ЗНАЊА ФОРМУЛАР: ШКОЛА РАШКОЛОВАНОГ ЗНАЊА