УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Признавање страних високошколских исправа

Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања.

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php


Признавање ради наставка образовања

У поступку признавања ради наставка образовања спроводи се вредновање страног студијског програма или дела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља Универзитет, у складу са Правилником.

Кандидат доставља захтев за признавањем стране високошколске исправе у писарницу Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд, соба број 1).

Документацију коју је потребно приложити можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php.

У току поступка могу се тражити и друга документа релевантна за признавање исправе.

Релевантним подацима сматрају се и подаци који се налазе на службеној интернет страници високошколске установе која је издала диплому односно другу јавну исправу.

На захтев кандидата, уколико је поднета документација потпуна, Универзитет издаје потврду о покренутом поступку признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања.

Све додатне информације за признавање ради наставка обраѕовања могу се добити преко електронске поште milena.colic@rect.bg.ac.rs или путем телефона на број: 011 3207437.


Признавање ради запошљавања

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању („Сл. Гласник (“Службени гласник РС”, бр. 99/14), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ENIC/NARIC центра.

Све информације у вези са признавањем страних високошколских исправа ради запошљавања могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА – Признавање страних високошколских исправа

Univerzitet_u_Beogradu_crest