UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • dr Jelena Ivanović

  By Arhitektonski fakultet on 11/01/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 248 Uža naučna oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: Teorija kategorija, Konveksna geometrija, Diskretna geometrija, geometrija arhitektonske forme, geometrijska interpretacija matematičkih koncepata, parametarsko modelovanje arhitektoničnih formi korišćenjem grafičko-algoritamskog editora Grasshopper. Jelena Ivanović (1985), diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.79 i stekla zvanje diplomirani matematičar, smer Računarstvo […]
 • dr Dejan Vasović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Snežana Vesnić

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • dr Mirjana Devetaković Radojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 248 Uža naučna oblast: geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: arhitektonska geometrija, parametarsko modelovanje, BIM, CAD, elektronsko učenje u arhitekturi, upravljanje znanjem i baze znanja u arhitekturi Mirjana Devetaković Radojević (1966) diplomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlena u zvanju docenta. Međunarodno predavačko iskustvo stekla na UNITEC Institute of Technology, u […]
 • dr Đorđe Đorđević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 349a Uža naučna oblast: geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: geometrija arhitektonske forme; arhitektonska fotogrametrija Arh. Đorđe Đorđević rođen je 1966. godine u Beogradu. Godine 1985. upisuje Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Tokom osnovnih studija, stipendista je firme Energoprojekt (1986–1991) i dobitnik velikog broja nagrada i priznanja za postignute izvanredne uspehe u svom akademskom školovanju. Tokom […]
 • dr Tatjana Jurenić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 304 Uža naučna oblast: tehnologija građenja, instalacije i menadžment Oblasti istraživanja: tehnologija izvođenja objekata; upravljanje tehničkom dokumentacijom i projektima u arhitekturi; kalkulacije i procene troškova građenja, investicione studije; upravljanje, održavanje i obnova arhitektonskih objekata Dr Tatjana Jurenić (1968) je nakon diplomiranja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1995), na istom fakultetu završila postdiplomske studije i […]
 • arh. Miloš Komlenić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 251 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje; specifičnosti i posebnosti stanovanja; prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama Miloš Komlenić (1972) je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998), sa temom Pravoslavni kulturni centar na Kalemegdanu za koji dobija specijalno priznanje Nikola Dobrović, kao najbolji diplomski rad u generaciji. Na […]
 • dr Milena Kordić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 252 Uža naučna oblast: Arhitektonsko i urbanističko projektovanje Oblasti istraživanja: teorija arhitekture, teorija enterijera, arhitektonsko projektovanje, projektovanje enterijera Milena Kordić (1975) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom je 2009. godine magistrira radom pod nazivom Pojava međuprostora: arhitektonska koncepcija odnosa između unutrašnjosti i spoljašnjosti za koji dobija nagradu Instituta za arhitekturu i […]
 • dr Verica Krstić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Irena Kuletin Ćulafić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Milan Maksimović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 249 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje Milan Maksimović (1970) rođen je u Valjevu, gde je završio osnovnu školu i maturirao u Valjevskoj gimnaziji. Diplomirao je 1996. godine i magistrirao 2008. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2013. godine sa temom Simbolički […]
 • dr Marija Milinković

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 251 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje, istorija i teorija arhitekture, metodologija arhitektonskog istraživanja i projektovanja, kritička i postkritička arhitektonska teorija i praksa Marija Milinković (1973) diplomirala je 1998. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (UBAF) i na Moskovskom arhitektonskom institutu (MARHI). Magistrirala je 2007, sa […]
 • dr Danijela Milovanović Rodić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 305 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko planiranje; učešće građana u urbanističkom planiranju; kolaborativno planiranje; socijalno odgovorno delovanje arhitekata-urbanista Danijela Milovanović Rodić (1969) je diplomirala 1995. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na kojem je i magistrirala 2005. godine sa temom Unapređenje učešća građana u urbanističkom planiranju uz podršku informacionih […]
 • dr Milica Milojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 342A Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje Milica Milojević (1976), diplomirala je na Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu (2001) gde je i doktorirala sa temom Plan susedstva – Norme prostorne i društvene distanciranosti (2013). Zaposlena je u zvanju docenta na Departmanu za urbanizam od 2014. godine. Pored Univerziteta […]
 • dr Jelena Milošević

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/03/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 348a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: konstruktivni sistemi i prostorne strukture Jelena Milošević (1981) je diplomirala (2006) i upisala doktorske studije naučnog karaktera (2009) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik (2011-2014), istraživač-saradnik (od 2014) i asistent (od 2015). Učestvovala je kao saradnik u […]
 • dr Aleksandra Nenadović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 346 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: projektovanje konstrukcija, održivo arhitektonsko konstrukterstvo, arhitektonsko projektovanje Aleksandra Nenadović (1971) diplomira 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde pohađa i poslediplomske studije, na kursu Konstruktivni sistemi u arhitekturi i magistrira (2004) sa temom Prilog analizi ponašanja kablovskih kupola tensegriti tipa, a zatim i […]
 • arh. Miloš Nenadović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 237 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje, projektovanje enterijera Miloš Nenadović (1968) je diplomirao 1998. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Nakon zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, 2000. godine, angažovan je na brojnim nastavnim planovima i predmetima iz uže naučne, […]
 • arh. Ivica Nikolić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Marko Nikolić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 233 Uža naučna oblast: istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa Oblasti istraživanja: istorija i teorija arhitekture; proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa u Srbiji Marko Nikolić (1977), dipl.inž.arh, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, pohađao je poslediplomske studije iz oblasti Zaštita, revitalizacija i proučavanje graditeljskog nasleđa. Magistrirao […]
 • dr Ruža Okrajnov Bajić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za Arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 247 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: armiranobetonske konstrukcije, tehnologija betona, samozbijajući betoni, betoni visokih performansi Ruža Okrajnov–Bajić je diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine, na odseku za Betonske konstrukcije. Na istom fakultetu je magistrirala 1992. i doktorirala 2009. godine. Na Arhitektonskom fakultetu je zaposlena u zvanju asistenta pripravnika 1986. godine […]