UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti

Broj kabineta: 232

Uža naučna oblast:
Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
Istorija, teorija, estetika i filozofija arhitekture, umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, estetika životne sredine (environmental aesthetics) i svakodnevna estetika (everyday aesthetics) u arhitekturi, urbanizmu, unutrašnjoj arhitekturi i industrijskom dizajnu, zaštita materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

 

Dr Irena Kuletin Ćulafić je rođena 22. marta 1979. godine u Beogradu. Završila osnovnu školu ”Sava Kovačević” i Petu beogradsku gimnaziju, kao dobitnik Vukove diplome. Arhitektonski fakultet u Beogradu upisala je 1998/1999. i diplomirala je 2004. godine.

Završila je dvoje magistarskih studija: na L’École Centrale Paris u Parizu — odsek Génie des Systèmes Industriels (Upravljanje industrijskim sistemima) stekavši akademsku titulu Mastère Spécialisé en Génie des Systèmes Industriels (2006) i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu — smer Istorija i razvoj teorija arhitekture, stekavši akademsku titulu magistra tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma (2008).

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorirala je odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Naučna estetika arhitekture Milutina Borisavljevića, čime je stekla zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma (2012).

 

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je rad kao saradnik u nastavi (2005), zatim u zvanju asistenta na Departmanu za Arhitekturu, za užu naučnu oblast Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa (2009-2020), a u zvanju docenta od 2020.

Profesionalno angažovanje usmereno je na istoriju, teoriju, estetiku i filozofiju arhitekture, umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, posebno na estetiku životne sredine (environmental aesthetics) i svakodnevnu estetiku (everyday aesthetics) u arhitekturi, urbanizmu, unutrašnjoj arhitekturi i industrijskom dizajnu, kao i na zaštitu materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Tokom karijere profesionalno se usavršavala u Parizu i Rimu. Govori engleski, francuski i italijanski jezik. Autor je i koautor knjiga, kao i mnogih naučno-istraživačkih radova. Dobitnik je internacionalne nagrade za arhitekturu Ranko Radović (2011) za knjigu Estetička teorija arhitekture Marka-Antoana Ložijea. Član je naučnih i profesionalnih udruženja: Društva arhitekata Beograda (DAB), Udruženja arhitekata Srbije (UAS), Association of Art Historians, Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts of Serbia (DEAVUS), L’Association des diplomes de l’ensiegnement superieur français (ADEF), L’Association des Centraliens (AECP), Associazione Consorti Dipendenti Ministero Affari Esteri (ACDMAE).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Kuletin+%C4%86ulafi%C4%87%2C+Irena

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Kuletin-%C4%86ulafi%C4%87%2C+Irena