UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za Arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 247

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
armiranobetonske konstrukcije, tehnologija betona, samozbijajući betoni, betoni visokih performansi

Ruža Okrajnov–Bajić je diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine, na odseku za Betonske konstrukcije. Na istom fakultetu je magistrirala 1992. i doktorirala 2009. godine.

Na Arhitektonskom fakultetu je zaposlena u zvanju asistenta pripravnika 1986. godine na katedri za Statiku konstrukcija. Izabrana je u zvanje asistenta 1992., a u zvanje docenta 2010.

Fokus njenih naučnih istraživanja je oblast tehnologije betona, samozbijajućih betona i betona visokih performansi. Publikovala je radove u časopisima i zbornicima kongresa i seminara.

Njeno profesionalno angažovanje je usmereno na projektovanje armiranobetonskih konstrukcija. Učestvovala je u izradi idejnih i glavnih projekata.

Autor je udžbenika: Zbirka urađenih ispitnih zadataka iz Betonskih konstrukcija i Praktikum za vežbe iz betonskih konstrukcija.

 

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Okrajnov-Baji%C4%87%2C+Ru%C5%BEa