UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, rekonstrukcija i sanacija stambenih objekata

Nikola Macut (Beograd, 1989), nakon završenih Osnovnih akademskih studija i Master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, upisao je Doktorske akademske studije (2013). Trenutno pohađa treću godinu i u procesu je izrade tematskog istraživanja koje se odnosi na principe rekonstrukcija i sanacija betonskih prefabrikovanih fasadnih omotača stambenih višeporodičnih objekata.

Prvi angažman u nastavi (2011) je stekao kao student saradnik i tokom naradenih godina je angažovan na predmetima iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Izabran je za saradnika u zvanju asistenta (2015) za užu naučnu odnosno umetničku oblast arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada.

Tokom dosadašnjih studija i rada na fakultetu aktivno učestvuje u izradi idejnih, konkursnih i izvođačkih projekata arhitektonskih objekata. Izlagao je radove na studentskim izložbama i Salonu arhitekture (2014). Učestvovao je na radionicama: Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Venice Biennale Workshop – Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City, Use-Re-Use: New Belgrade u okviru Bijenala arhitekture u Veneciji (2014).

Učestvovao je kao saradnik na izradi studije Termovizijski Atlas Beograda – studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu čiji je naručilac Uprava za energetiku grada Beograda pod rukovodstvom doc. Dušana Ignjatovića i doc. mr Nataše Ćuković Ignjatović.

Autor je i koautor radova: Technological and environmental aspects of rapid housing construction, Places and Technologies 2014 (sa Stanković, B. i Ćuković Ignjatović, N.) i Re-Fabricate New Belgrade: Re-Inventing Prefabrication Technologies, Ignjatović, D., Ćuković Ignjatović, N. (Eds.) Use-Re-Use: New Belgrade, Arhitektonski fakultet, Beograd (2014, sa Stanković, B.).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Macut%2C+Nikola