UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 243

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
bioklimatska i energetski efikasna arhitektura, principi i sertifikacija održive izgradnje

Bojana Zeković (1987), diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2010). Tokom studiranja stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i Fonda za mlade talente. Tokom studija učestvuje i nagrađivana na više studentskih arhitektonskih konkursa i boravi na studentskoj praksi u Kini (2009). Upisuje doktorske akademske studije (2010), uža oblast istraživanja tehnologije u arhitekturi, menadžment, bioklimatska i ekološka arhitektura.

Iste godine prošla obuku i praksu i položila ispit za sticanje licence LEED GA (Leadership in Energy and Environmental Design Green Associate). Saradnik u kompaniji Atrium Consluting, rad na sertifikaciji poslovnog objekata u Slovačkoj po LEED standardu (2011). Saradnik u birou Arhisolar, rad na pripremi časopisa Eko Kuća (2011). Učestvuje i nagrađivana na više domaćih i međunarodnih arhitektonskih konkursa (2010 – 2011).

Kao doktorant, stipendista Ministarstva nauke i prosvete, a kasnije i kao istraživač, uključena u naučnoistraživački projekat TR36034: Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (2010-2016). Angažovana od strane GIZ–a (Nemačka organizacija za tehničku saradnju) kao deo radnog tima Arhitektonskog fakulteta na projektu Energetska efikasnost u Srbiji i međunarodnim projektima TABULA i EPISCOPE pod rukovodstvom Prof. Dr M. Jovanović Popović i Doc. D. Ignjatovića.

Autor je brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim časopisima (6), radova publikovanih u okviru domaćih i međunarodnih konferencija (20), kao i poglavlja u naučnim monografijama (4). Učestvuje u radionici Use-Re-Use: New Belgrade, u okviru bijenala arhitekture u Veneciji (2014) – Venice Biennale Workshop: Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City (sa N. Ćuković Ignjatović, D. Ignjatović, N. Macut).

Interesuju je teorijske postavke i praktične manifestacije principa održive izgradnje i arhitekture.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Zekovi%C4%87%2C+Bojana

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Stankovi%C4%87%2C+Bojana