UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rezultati konkursa: „Stara čaršija“ i neposredno okruženje – idejno rešenje novog mosta u Ivanjici

Stefan Nikolić – deo konkursnog rada | I nagrada

Opstina-Ivanjica_logo100x100

Predstavljamo Vam radove nagrađene na otvorenom jednostepenom anonimnom arhitektonskom konkursu za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja dela „Stare čaršije“ i neposrednog okruženja – idejno rešenje novog mosta u Ivanjici. Pobedničko rešenje je rad autora Stefana Nikolića.

Konkurs tretira prostorno – kulturno istorijsku celinu od velikog značaja za Republiku Srbiju (segment u zoni starog trga, gradske crkve, Kamenog mosta i Tehničke škole) i prostor neposredno uz zonu zaštite, tako što predviđa izmeštanje saobraćaja sa Kamenog mosta, integrišući most sa crkvenom portom, starim trgom i pojasom reke, ali i na postojeće graditeljsko nasleđe oslanja konstrukciju planiranog novog mosta (100 m nizvodno od Kamenog mosta).

Usvajanjem urbanističko – arhitektonskog rešenja postaviće se koordinate kojima će se zaustaviti devastacioni procesi, a vratiti stari sjaj i pružiti trajna zaštita Kamenom mostu.

Video © Info LIGA

Raspisivač konkursa je Opština Ivanjica, a žiri je radio u sastavu: prof. dr Mirko Kovačević, dipl.inž.arh, predsednik žirija; Gordana Gavrić, dipl.arheolog; dr Nenad Šekularac, dipl.inž.arh; Miljko Glavinić, dipl.inž.arh. i Dragoslav Nikolić, dipl.ekon; zamenici članova žirija – Jelena Jovanović, dipl.inž.saobr. i Danijela Ljubojević – Vulović, dipl.prost.planer; izvestilac – Radmila Ružičić, dipl.inž.arh. i sekretar konkursa – Sanja Simićević, dipl. prav.

PRVA NAGRADA – Rad pod šifrom 05123

Autor: Stefan Nikolić

Tekstualno obrazloženje

Obrazloženje žirija:
“… Kvalitet ovog projekta ogleda se i u tome što otvara dve mogućnosti izlaska na reku, uz formiranje dva vidikovca na dve obale. Uz novi most projektom se predlaže sasvim nov galerijski prostor koji otvara mogućnost povezivanja postojeće tehničke škole koja bi dobila novu muzejsku namenu, sa prostorom za nova dešavanja u galeriji. Uz to, navedeni izložbeni prostor ovaj plato odvaja od stambenih i pomoćnih objekata u pozadini, ujedno formirajući zasebnu kompaktnu celinu na celoj strani ulice…”

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_03

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_05

Grafički prilozi

DRUGA NAGRADA – Rad pod šifrom 212320

Autorski tim: Miloš Komlenić, dipl.inž.arh, Borislav Petrović, dipl.inž.arh, Ivan Rašković, dipl.inž.arh, Nada Jelić, dipl.inž.arh, Dezire Tilinger, stud. arh. Slaviša Berać, stud. arh. i Maša Žujović, stud. arh.

Tekstualno obrazloženje

Obrazloženje žirija:
“… U fokusu projekta je odnos starog i novog, simbolično afirmisan brojem dva: dve obale, dva mosta, dva trga, dve trase između zadatih tačaka… Projekat na specifičan način formira dva trga koja povezuje identično rešenje sa tremovima rađenim po ugledu na antičke stoe…”

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_01

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_03

Grafički prilozi

TREĆA NAGRADA – Rad pod šifrom LIPA18

Autorski tim: Dragana Vasiljević, Aleksandra Vujović, Zlatko Lončarević, Neda Markovski, Marijana Milanović

Tekstualno obrazloženje

Obrazloženje žirija:
“… Projekat je specifičan, jedinstven i originalan po konceptu, a pre svega po korišćenju prirodnih materijala u kombinaciji: kamen-drvo. Specifičnost primene materijala ogleda se u korišćenju drveta ne samo u oblikovanju trgova i objekata, već i u korišćenju drveta kao konstruktivnog elementa novog mosta. Osim toga, primena kamena, drveta i zelenila u ravni trga daju posebnost ovim rešenjima. Neklasična rešenja trgova postignuta su dobrim konceptom teksture platoa koji se upravo tom teksturom i povezuju…”

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_01

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_03

Grafički prilozi