УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Фото © DANUrB

Interreg_DANUrB_logo

Четврта радионица у оквиру истраживачког пројекта DANUrB – DANube Urban Brand одржана је у Новом Саду, Бачкој Паланци и Илоку 06-09. маја 2018 године. Главни организатор радионице био је Департман за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука у Новом Саду са партнерима из Бачке Паланке и Вуковарско-Сремске жупаније. Радионица је обухватила и теренско истраживање дунавског приобаља и културног наслеђа Бачке Паланке и Илока.

Најважнији део радионице одржан је на Факултету техничких наука у Новом Саду. Она је имала два дела: радионицу за партнере-истраживаче и студентску радионицу. Укупно је учествовало преко 100 учесника из преко 25 партнерских организација из 7 подунавских држава. Преко половине су чинили студенти са 5 партнерских факултета: из Братиславе, Будимпеште, Новог Сада, Београда и Букурешта. Тим испред Архитектонског факултета у Београду су чинили: проф. Александра Ђукић, пројект менаџер, Јелена Марић, истраживач, Бранислав Антонић, менаџер за комуникацију, и 7 студената за завршних година студија.

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_00

Учесници 4. DANUrB радионице, мај 2018. – кликнути за увећање | Фото © DANUrB

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_05

2018_DANUrB_Novi-Sad-Backa-Palanka-Ilok_03

Фото © DANUrB

DANUrB пројекат – DANube Urban Brand је изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“ културног идентитета и солидарности. Пројекат је финансиран од стране Европске уније, кроз INTERREG Danube програм прекограничне сарадње.

Више о DANUrB пројекту:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand