UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu 2017/18

Na osnovu člana 7. i člana 10. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i člana 9. Poslovnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament, na sednici održanoj 24.03.2017. godine, donosi:

ODLUKU

 1. Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, za školsku 2017/2018. godinu.
 2. Prijava kandidata za delegata iz tačke 1. Ove Odluke vršiće se 27.03.2017. godine do 30.03.2017. godine, u dekanatu fakulteta, od 12 do 14 časova. Pravo da budu na listi za izbor delegata imaju svi studenti fakulteta koji podnesu pisanu saglasnost da prihvataju kandidaturu, na obrascima koje će utvrditi Studentski parlament i potvrdu da je student Arhitektonskog fakulteta. (dokumentacija se preuzima u dekanatu fakulteta)
 3. Isticanje konačne liste kandidata biće objavljeno 03.04.2017. godine na oglasnoj tabli fakulteta.
 4. Glasanje za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se dana 07.04.2017. godine od 10.00 do 14.00 časova. Glasanje je tajno i biće obavljeno u dekanatu fakulteta, a preliminarni rezultati glasanja će biti objavljeni najkasnije do 08.04.2017. godine do 14,00 časova.
 5. Birački odbor za sprovođenje izbora čine:
  – Doc. dr Budimir Sudimac, prodekan za finansije
  – Vanja Malevanov, student 2. godine OASA
  – Katarina Raković student 3. godine OASA
  – Angela Faggiani student 1. godine OASA
  – Goran Tomić student 2. godine MAS
 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Studentskog parlamenta
Đorđe Bulajić