UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Saint-Gobain-logo-2016

K O N K U R S
Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje
STAKLENI PAVILJON
Saint-Gobain Glass paviljon

U okviru obeležavanja jubileja 170 godina visokoškolskog obrazovanja u arhitekturi i 350 godina kompanije Saint-Gobain Glass, Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa Saint Gobein Građevinski proizvodi Beograd je organizovao studentski konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja izložbenog prostora sa pratećim sadržajima, u otvorenoj javnoj parkovskoj površini po izboru u Beogradu.

Žiri u sastavu: doc. dr Jasna Čikić Tovarović, doc. dr Budimir Sudimac, v. prof. Aleksandru Vuja i Aleksandar Grujić (predstavnik firme Saint-Gobain Glass) je dodelio sledeće nagrade:

1. NAGRADA u vrednosti od 800€:
autorski tim sa šifrom LÜIXIV
(Nemanja Šekularac 21057/2015, Milan Ostojić 21051/2015)

2. NAGRADA u vrednosti od 500€:
autorski tim sa šifrom LASTLO
(Nikola Miletić 21017/2016, Minja Pantić 21016/2016)

3. NAGRADA u vrednosti od 300€:
autorski tim sa šifrom 8x8x8
(Jovan Filipović 21005/2016, Luka Jaćimović 21053/2016)

+

POHVALA žirija za inovativni pristup projektovanju:
autorski tim sa šifrom ŠLO645ŠLI
(Dragan Vuković 21093/2016, Dušan Zonji 21079/2016)

Nagrađeni autori/koautori će biti naknadno obavešteni o dodeli nagrada.
Čestitamo nagrađenim autorima!

U Beogradu 20.01.2017.

Sekretar komisije
Nikola Macut, asistent


Pogledajte nagrađene radove:

1. NAGRADA

za autorski tim sa šifrom LÜIXIV
(Nemanja Šekularac 21057/2015, Milan Ostojić 21051/2015)

Iz opisa projekta:

„Odvajanjem unutrašnjeg od spoljašnjeg prostora počinje arhitektura.“ (Soja, 1996)

”… Uspostavljajući upravo te odnose zatvorenog i otvorenog uvek se javlja međuprostor, prelazni deo, granica ili mesto spajanja otvorenog i zatvorenog. Tamo gde se granica javlja trudimo se da je proširimo“ (Kordić, 2012)… Staklo se kao materijal percepira putem čula vida, sluha i dodira. Da bi čovek bio neometan i da bi njegova čula bila što senzitivnija, prezentovanje proizvoda je smešteno upravo u međuprostoru, „oblaku“, koji dovoljno izdvaja od okoline i omogućava da se naša čula usresrede na prezentovani materijal.

Upravo zato nastaju 3 celine koje služe za prezentovanje Saint Gobain proizvoda i tako da svaka celina potencira prezentovanje stakla preko jednog od navedna tri čula. Tako u jednom od njih koje pokazuje akustičke karakteristike stakla posetilac preko slušalica može da primeti različite intenzitete zvuka u odnosu na tip stakla koje izabere na tabletu, koristeći uporednu verziju aplikacije DB STATION.

U sledećoj celini posetilac može dodirom da oseti različite reljefe koje je moguće dobiti na površini stakala. Poslednja celina koristi unapređenu verziju aplikacije Glass Vision, Glass Design i Glass Pro, tako što se na ekranu menja slika pojavnosti pozadine u odnosu na staklo koje se izabere…”

Saint-Gobain-Glass_SP_I_nagrada

1. NAGRADA – Autori: Nemanja Šekularac 21057/2015 i Milan Ostojić 21051/2015

2. NAGRADA

za autorski tim sa šifrom LASTLO
(Nikola Miletić 21017/2016, Minja Pantić 21016/2016)

Iz opisa projekta:

”… OMNIVISION BOX PAVILION posmatraču omogućava jedinstveno sagledavanje prostora. Zbog naizmeničnog smenjivanja visokotransparentnih i visokoreflektujućih staklenih panela u više ravni posmatraču se pogledom na paviljon otvara čitav spektar pogleda. Paviljon je napravljen od palete proizvoda iz ponude Saint Gobain Glass.

Zastupljeno je prevashodno obično, float staklo PLANICLEAR u konstrukciji objekta. Na fasadi se nalaze DIAMANT – staklo ekstra prozirnosti, kao i MIRALITE – staklo velike refleksivnosti, kojim se postiže efekat ogledala…”

Saint-Gobain-Glass_SP_II_nagrada

2. NAGRADA – Autori: Nikola Miletić 21017/2016 i Minja Pantić 21016/2016

3. NAGRADA

za autorski tim sa šifrom 8x8x8
(Jovan Filipović 21005/2016, Luka Jaćimović 21053/2016)

Iz opisa projekta:

”… Oblikovanje paviljona integrisano je sa ambijentom u kom se nalazi. Stakleni kubus je dimenzija 8x8m, visine 8m, sa drvenim kosturom koji predstavlja njegovu konstrukciju. Paviljon je izložbenog karaktera sa pratećim sadržajima (LED ekrani, staklene ljuljaške za 3D materijal, kafe na galeriji). LED ekrani se nalaze u sklopu pregradnih staklenih platana (SSG MIRALITE PURE 6mm)… ”

Saint-Gobain-Glass_SP_III_nagrada

3. NAGRADA – Autori: Jovan Filipović 21005/2016 i Luka Jaćimović 21053/2016

POHVALA

za autorski tim sa šifrom ŠLO645ŠLI
(Dragan Vuković 21093/2016, Dušan Zonji 21079/2016)

Iz opisa projekta:

”… Inspiraciju pronalazimo u prirodi u tamnim zonama okeana. Početna ideja se zasnivala na jednostavnosti i čitljivosti svih elemenata arhitektonskog objekta tako da smo za referencu uzeli meduzu i njenu građu kao jedno od najjednostavnijih organizama na ovoj planeti.

Objekat naizgled ima amorfni oblik unutar transparentne kubične forme koja predstavlja beskonačan prostor, poput, svemira ili dubokog plavetnila u kome svakodnevno lutaju poput duhova ovi zapanjujući organizmi… ”

Saint-Gobain-Glass_SP_pohvala

POHVALA – Autori: Dragan Vuković 21093/2016 i Dušan Zonji 21079/2016