УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1 – Слика 1, извор фотографије Град Панчево

Радионице

Предмети:
Курс МАСУ М4.2. – Мастер теза 2015/16
Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат 2015/16

Наставници:
др Марија Маруна, ванредни професор
др Данијела Миловановић Родић, доцент
др Ратка Чолић, доцент

Мастер теза (МАСУ М.4.2) и Мастер пројекат (МАСУ М.4.3) за школску 2015/16. годину раде се у сарадњи Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Градом Панчевом. Основна тема рада ове генерације студената је “Инструменти управљања интегралним урбаним развојем”. Фокус је на инструментима за “управљање урбаним развојем на више нивоа власти” са циљем интеграције секторских приоритета, фасилитације интегралних локалних акција, укључивања различитих заинтересованих страна и координације између различитих нивоа управљања за реализацију интегралних урбаних пројеката. Полигон за израду интегралних урбаних пројеката је територија Града Панчева, а развојни оквир “Стратегија развоја града Панчева за период 2014-2020″.


Повезан текст:
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: Радионице 1 и 2


Радионица 1:

Презентација досадашњег рада на Мастер тези на студијском програму Мастер Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру теме “Инструменти управљања интегралним урбаним развојем“.

Прва радионица у функцији израде Мастер тезе одржана је у среду, 16. марта 2016. године у сали 200 Архитектонског факултета од 11.00 до 15.00 часова. Скуп је поздравио Проф. Рајко Корица, шеф Департмана за урбанизам. У оквиру радионице, студенти су представили своје теме истраживања, основне циљеве рада и очекиване резултате. (Радионица 01 – слике 2 и 3)

Поред студената и наставника Архитектонског факултета, на радионици су учествовали и чланови консултантског тима и представници града Панчева :
Саша Павлов, градоначелник града Панчева
Мирко Миладиновић, дипл.инж.арх, Инжењерска комора Србије, Потпредседник Скупштине
Марија Лалошевић, дипл.инж.арх, ЈП “Урбанистички завод Београда”, Београд
Анђелија Борзановић, дипл.инж.арх, Градска управа Града Панчева, Секретар Секретаријата за привреду и економски развој
Оливера Драгаш, дипл.инж.арх, ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево, Заменик руководиоца Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
Наташа Митрески, дипл.инж.арх, “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
Филип Перић, дипл.екон, члан Привредног Савета Града Панчева и члан Управног одбора Регионалне привредне коморе Панчево
Сузана Јовановић. чланица Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике

Консултанти и представници града Панчева су информисали студенте о приоритетима развоја Града Панчева, као и о потенцијалима за имплементацију и даље развијање сваке од предложених тема. (Радионица 01 – слика 1)

Информација о радионици на Архитектонском факултету објављена је и на веб страници Града Панчева. Погледати на:
http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/drustvo/item/2070-grad-pancevo-kao-platforma-za-urbanisticke-projekte-studenata-arhitektonskog-fakulteta

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_1-01

Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1 – Слика 2

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_1-02

Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1 – Слика 3

Радионица 2:

Презентација и дискусија досадашњих резултата рада на изради Мастер пројекта на студијском програму Мастер Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру теме “Инструменти управљања интегралним урбаним развојем – на примеру Града Панчева”.

Друга радионица у функцији израде Мастер пројекта одржана је пред консултантским тимом у четвртак, 19. маја 2016. године у Свечаној сали Архитектонског факултета од 11.00 до 15.00 часова. На радионици су презентовани резултати досадашњег рада на изради пројеката након чега је уследила дискусија. (Радионица 02 – слика 1 и 2)

Поред студената, ментора и чланова менторске комисије, на презентацији радова подељених у 3 сесије и дискусији која је након сваке од њих следила, учествовали су и чланови консултантског тима који чине представници Градске дирекције Панчева и референтних научних и стручних инстутиција из области урбанизма:
др Љиљана Благојевић, ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду
Мирко Миладиновић, дипл.инж.арх, потпредседник Скупштине инжењерске коморе Србије
Клара Даниловић, Стална конференција градова и општина, Секретарка одбора за урбанизам, становање и изградњу
Оливера Драгаш, дипл.инж.арх, ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Заменик руководиоца Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
Наташа Митрески, дипл.инж.арх, “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
Марија Лалошевић, дипл.инж.арх, ЈП “Урбанистички завод Београда”.
(Радионица 02 – слика 3)

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-01

Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2 – Слика 1

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-02

Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2 – Слика 2

2016_MASU_M4-2_M4-3_Workshop_2-03

Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2 – Слика 3