UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A24 MASA-A23013

STUDIO M03A – Radionica

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILJKOVIC_o

Kap vode pod mikroskopom (uvećanje 200-400)

STUDIO M03A – RADIONICA – 01:
IZLAGAČKI MODEL – MODEL IZLAGANJA

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Upoznavanje studenata sa kompleksnim odnosima volumena, struktura, funkcija i namena, izradom fizičkih modela prostora, u cilju savladavanja specifičnih pristupa rešavanju savremenih izlagačkih projektantskih problema, kroz ubedljive načine prikazivanja izložbenih artefakata u (izložbenom) prostoru.

KURIKULUM: IZLAGAČKI MODEL – MODEL IZLAGANJA

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-LOJANICA_o

Walter Jack Studio – Crushed Wall, 2012.

STUDIO M03A – RADIONICA – 02:
POTRAGA ZA MATERIJALOM

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj radionice je upoznavanje studenata sa kompleksnim procesom arhitektonskog stvaralaštva, od faze koncipiranja i početnih ideja do realizacije arhitektonskog dela, kroz proces u kojem arhitektura postaje materijalni artefakt. Poseban akcenat je stavljen na istraživanje materijalnog u arhitekturi, preduslova za razumevanje objekta kao pojavnosti određene ideje. Studentima će biti predstavljeni različiti primeri kako teorija, praksa i nauka utiču na strategije odabira i istraživanja materijalnosti arhitektonskog dela, posebno sa stanovišta različitih autorskih pozicija u projektantskom procesu.

KURIKULUM: POTRAGA ZA MATERIJALOM

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Izvor: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

STUDIO M03A – RADIONICA – 03:
SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Kreativno predstaviti artefakt kulture sa master studio projekta u predviđenom kontekstu, i/ili u jednom novom kontekstu – metagradu. Potrebno je stvoriti ubedljive slike i/ili video animacije uklopljene u izabrani kontekst i/ili više različitih konteksta. Poželjno je stvoriti saznanja i iskustvo o važnosti dinamičnog, efektnog, interaktivnog, multimedijalnog predstavljanja ideja, koncepta i samog projekta, i ukazivanja na posebne vrednosti rada na kreativan, originalan, sažet, estetski, duhovit i dramski način.

KURIKULUM: SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VUJOVIC_o

Brigada – Adris Pavilion, Weekend Media Festival, Rovinj, 2013.

STUDIO M03A – RADIONICA – 04:
X-POZICIJA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Cilj radionice “X-pozicija” je da se u završnoj fazi semestralnog zadatka iz predmeta M-03 A provežba i artikuliše još jedan aspekt arhitektonskog projekta i to kroz projektovanje i dizajn postavke izložbe u novoprojektovanom objektu SKC-a. Ideja je da se postavka izložbe sastoji od svih projekata iz studija. Studenti će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa savremenim i alternativnim tehnikama prezentacije, kao i da razvijaju projektantske veštine kroz projektovanje i analizu ovog specifičnog aspekta u projektu. Kroz projektovanje izložbene postavke, studenti se bave i uvođenjem i osmišljavanjem različitih scenarija korišćenja, i kontinuirano preispituju relacije arhitektura – korisnik, kao i vreme-mesto-događaj.

KURIKULUM: X-POZICIJA

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Bojan Vasojević

STUDIO M03A – RADIONICA – 05:
ARHITEKT IN OBČINSTVO

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Cilj radionice jeste upoznavanje studenata sa praktičnim i teorijskim iskustvima iz oblasti projektovanja prostora kulture. Ova iskustva će predstavljati osnov i podstrek za razumevanje društvene uloge arhitekte kroz njegovo delovanje u sferi kulture. Radionica će biti sprovedena u obliku studijskog putovanja u Ljubljanu (Slovenija), gde će studenti imati priliku da se neposredno upoznaju sa procesom projektovanja renomiranih arhitektonskih biroa iz regiona.

KURIKULUM: ARHITEKT IN OBČINSTVO

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

Dejan Miletić – segment rendera

STUDIO M03A – RADIONICA – 06:
KONCEPT / MODEL / TEKST

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Kroz izradu arhitektonskih modela i pisanje teksta definisati jasan odnos prema konceptu konkretnog projektantskog zadatka.

KURIKULUM: KONCEPT / MODEL / TEKST

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VASILJEVIC-TOMIC_o

Olafur Eliasson – The Gaze of Versailles, 2016.

STUDIO M03A – RADIONICA – 07:
OPTICON: “EFEKAT POSMATRAČA”

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

U okviru metodologije dizajn istraživanja “Opticon: selestijalna dinamika” (na osnovu podele naučnih domena dizajn prakseologije, fenomenologije i epistemologije), radionica je definisana kao formalna didaktička jedinica koja će integrisati fabrikacione, umetničke i estetske aspekte kroz inženjersku interpretaciju i istraživanje odabranog elementa projekta, a čija razrada i reprezentacija se paralelno odvija u okviru Studija.

Zadatak je izvođenje optičkog eksperimenta – izrada optičko-arhitektonskog instrumenta/mehanizma i njegov digitalni i analogni zapis (patentni registar) – u svojstvu istraživačke metode kojom će biti ispitan i rešen odabrani aspekt ili detalj projekta.

KURIKULUM: OPTICON: “EFEKAT POSMATRAČA”