УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-11030 ИП 1 – АРХИТЕКТУРА

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор (МАСИУ-11060-А01)
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду (МАСИУ-11060-А-02)
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље (МАСИУ-11060-А-03)
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2 (МАСИУ-11060-А-04)
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига (МАСИУ-11060-А-05)
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2 (МАСИУ-11060-А-06)
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање (МАСИУ-11060-А-07)
8. МАСА-11030-08: Дигитална анимација 1 (МАСИУ-11060-А-08)
9. МАСА-11030-09: Правосудни објекти (МАСИУ-11060-А-09)

Листа изборних предмета:

МАСА-11030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-02):
НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Разумевање сложености феномена напуштених простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације кроз оквир савремене свакодневице. Тематски оквир је ЕКО ПЛАТФОРМА, посматрана као урбани генератор напуштених простора града. Просторни оквир је Ратно острво.

КУРИКУЛУМ: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

МАСА-11030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-04):
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Унапређење способности студената у области решавања урбанистичких и архитектонских проблема у пројектовању пољопривредних објеката различитих врста и намена у сеоским насељима и градским ареалима. Развијање сналажљивости студената у погледу уклапања технолошко захтевних садржаја у природна окружења са наглашеном амбијенталношћу.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

201516_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

Мариела Цветић, насловна страна књиге Artist’s Book/Уметникова књига | Фото © др Мариела Цветић

МАСА-11030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-05):
УМЕТНИКОВА КЊИГА

Наставник:
др Мариела Цветић

Изборни предмет прве године мастер студија нуди студентима могућност да истражују и професионално креирају специфичну врсту уметничке форме Artist’s Book. Поред завршеног рада студенти имају и обавезу текстуалног образложења рада. Artist’s Book, уметникова књига је уметничка форма настала и развијена у свим уметничким правцима двадесетог века.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИКОВА КЊИГА

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Илустрација: др Гордана Вуковић-Николић

МАСА-11030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-06):
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског). Наставом се развија комуникативна способност студената кроз интегрисање слушања, читања, говорења и писања на текстовима из специфичног архитектонског дискурса везаног за историју културе и цивилизације. Развијају се вербалне способности везане за нову комуникативну стратегију у настави страног језика струке storytelling – како испричати причу.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Параметарско моделовање 2014/15, студентски радови

МАСА-11030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-07):
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић, доцент

У оквиру овог курса студенти се упознају са методама и алатима за параметарско моделовање комплексне архитектонске геометрије. За ово користе програм Rhino 3D, као и његов додатак, алгоритамски едитор Grasshopper. Кроз реализацију низа задатака тестирају могућности примене усвојених техника на актуелним пројектима.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

201617_MASA-11030-09-PRAVOSUDNI-OBJEKTI

клупа за окривљене, 2005. | аутор: Зоран Абадић

МАСА-11030-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-09):
ПРАВОСУДНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ предмета је упознавање студената са правосудним објектима, структуром, организацијом и процедурама рада као и специфичностима првенствено правосудног система РС. Сагледаће се устројеност судског апарата који прептрпан предметима сам себе урушава, мењајући програмско-просторне захтеве у складу са тренутним стањем, потребама.

КУРИКУЛУМ: ПРАВОСУДНИ ОБЈЕКТИ