УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

Листа изборних радионица:

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Аутори: Arenas Basabe Palacios

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

201516_MASA-11014_STUDIO-M01AK-RADIONICA_RASKOVIC_o

Кадар из филма “Лоренс од Арабије”, David Lean, 1962

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ДВА “ВРЕМЕНА” ВОДЕ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ радионице је развијање критичког става према контексту и његовој презентацији у архитектури. Радионица је организована у оквиру посете Делиблатској пешчари. Кроз различите технике презентације (филм, стрип, колаж, макета) студенти претстављају конотацију истих ситуација у контексту на линији присуство – одсуство.

КУРИКУЛУМ: ДВА “ВРЕМЕНА” ВОДЕ ФОРМУЛАР: ДВА “ВРЕМЕНА” ВОДЕ

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Сиднеј, Аустралија | Фото © withsomegrace

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће се током периода од седам дана бавити израдом мекете, у одговарајућој размери. Тежиште рада је постављено на развијању познавања карактеристика материјала и истраживању техника конструкције.
Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ ФОРМУЛАР: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC

Илустрација © Feanne

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
КРИСТАЛНИ ПЕЈЗАЖ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Инсталирати геометријски оквир једног (реалног, имагинарног, тематизованог) просторног садржаја у други (реални, имагинарни, тематизовани) просторни садржај сале 230 Архитектонског факултета у Београду.

КУРИКУЛУМ: КРИСТАЛНИ ПЕЈЗАЖ ФОРМУЛАР: КРИСТАЛНИ ПЕЈЗАЖ

201516---MASA-A11013-01--STUDIO-M01A-RADIONICA_VOJVODIC_o

Aquamaids, Cypress Gardens, Winter Haven, Florida, 1955.

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ радионице представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и презентовања архитектонског дела. Тежиште задатка представља осмишљавање концепта графичке презентације где се кроз ограничени број елемената афирмише идеја пројекта.

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ ФОРМУЛАР: КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

201516_MASA-A11011-05--STUDIO-M01A-PROJEKAT_V.CAGIC-MILOSEVIC_o

Una Luz En El Océano | Фото: Alfred Mauve

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
МЕДИЈ И ПРОЈЕКАТ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, кроз истраживање и избор одговарајуће графичке интерпретације, усклађене са концептом пројектанског решења и циљем презентације пројекта.

КУРИКУЛУМ: МЕДИЈ И ПРОЈЕКАТ ФОРМУЛАР: МЕДИЈ И ПРОЈЕКАТ

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Kopaszi – gat, Будимпешта | Фото © Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У ПРИОБАЉУ

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на задату тему израде идејног решења уређења партерних површина и мобилијара, пешачких праваца, места окупљања у амбијенту приобаља. Тема задатка локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта: “Визиторско – истраживачка станица у резервату природе Засавица”.

КУРИКУЛУМ: УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У ПРИОБАЉУ ФОРМУЛАР: УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У ПРИОБАЉУ