UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16
Spisak studenata za MASA-A11011 Studio M01A – Projekat

broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_M01A_MILENKOVIC_o

Izvor fotografije:www.mustang-wanted.com

STUDIO M01A – PROJEKAT:
AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Projektuje se Centar za praćenje klimatskih promena kao savremena prostorna i tipološka interpretacija Akvadukta – efemerne strukture koja svojom pozicijom i formalnim kapacitetom unapređuje funkcionalnost parkovske zone unutar i duž Savskih blokova na Novom Beogradu. Struktura ima za cilj da proširi uticaj prirodnog vodenog i zelenog fonda i preklopi tokove ‘srednje brzine’ čovekovog kretanja. Prostorna intervencija se kreće u dijapazonu od diskretne rekonstrukcije javne površine, zelenila do značajnijih promena dinamičnosti izabrane urbane sekvence, a mogući su i pristupi pejzažnog koda i lend-arta.

KURIKULUM: AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD FORMULAR: AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD

MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Motiv iz rezervata Zasavica | Foto © mr Aleksandar Videnović

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

U skladu sa Tematskim okvirom zadatka, koji apostrofira vodu kao gradivni element i sredstvo u projektovanju, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih korisnih sadržaja na lokaciji specijalnog rezervata prirode i ramsarskog područja, u ambijentu dominirajuće naturalnosti i promenljivosti pejzaža.

KURIKULUM: VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA FORMULAR: VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC_o

Deliblatska peščara | Foto © NASA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ZONA EKSTREMA – AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj je pronalaženje prostornog odgovora modela obrazovanja za “vanredne” situacije u odnosu na prostorno-programske potencijale autonomnog konteksta Deliblatske peščare. Zadati kontekst predstavlja poseban izazov kao zona smenjivanja ekstremnih situacija, odnosno mesto jukstapozicije dva „vremena“ vode, njenog prisustva i potpunog odsustva.

KURIKULUM: ZONA EKSTREMA – AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE FORMULAR: ZONA EKSTREMA – AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Sidnej, Australija | Foto © withsomegrace

STUDIO M01A – PROJEKAT:
IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG – JAVNO KUPALIŠTE NA SAVI

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će raditi na projektu bazena na obali Save, razvijajući razumevanje prostora koji istovremeno poseduje karakteristike otvorenog (nenatkrivenog i nekontrolisanog) i zatvorenog (natkrivenog i kontrolisanog)
Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG – JAVNO KUPALIŠTE NA SAVI FORMULAR: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG – JAVNO KUPALIŠTE NA SAVI

STUDIO M01A – PROJEKAT:
EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti izvođenja analitičkog postupka u okviru interdisciplinarnog polja istraživanja kroz projektantski proces i tehnike projektovanja. Uočavanje i razumevanje složenosti i raznovrsnosti aspekata urbanog okruženja, potreba i promena savremenog društva kao i uzročno-posledičnih veza između savremenih modela edukacije i prostora u kojima se ona odvija.
Student se obučava da u odnosu na tematski okvir, kroz prostorne i programske analize lokacije i analize specifičnosti individualnih i društvenih potreba korisnika, ispita mogućnosti i prostornim rešenjem, afirmativnim u odnosu na potencijale lokacije, unapredi postojeću fizionomiju i atmosferu.

KURIKULUM: EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU FORMULAR: EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU
201516-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT_VOJVODIC_o
Foto © Jonathan Knowles

STUDIO M01A – PROJEKAT:
EDUKACIJA I VODA – AKADEMIJA SPORTA, ADA CIGANLIJA

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Voda je zajednički imenitelj vrlo široke palete sportova. Projektovanjem kompleksa Akademije sportova na vodi, savremenim arhitektonskim vokabularom, prezentovati različite aspekte i mogućnosti u realizaciji transfera znanja i tehnologija kao potporu trenažnom i takmičarskom segmentu, ali i adekvatnoj edukaciji.

KURIKULUM: EDUKACIJA I VODA – AKADEMIJA SPORTA, ADA CIGANLIJA FORMULAR: EDUKACIJA I VODA – AKADEMIJA SPORTA, ADA CIGANLIJA

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Autori: Arenas Basabe Palacios

STUDIO M01A – PROJEKAT:
MIKRO GRADOVI: UNIVERZITETSKI KAMPUS

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Superblok nije deo grada čije značenje može da se svede na odnos koji uspostavlja sa drugim urbanim elementima, već mikro grad gde je odnos spoljašnjosti i unutrašnjosti rastvoren u predstavu minijature urbane složenosti.
Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City

KURIKULUM: MIKRO GRADOVI: UNIVERZITETSKI KAMPUS FORMULAR: MIKRO GRADOVI: UNIVERZITETSKI KAMPUS

MASA-A11011-01--STUDIO-M01A-PROJEKAT-Djuric-01_o

Foto © ediphotoeye

STUDIO M01A – PROJEKAT:
POWER SWITCH : AMAM I DRUGO : INKUBATOR IT PRAKSI

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Rad u virtuelnom prostoru , sa one strane interfejsa, u drugom prostoru daje mogućnost promene pojma prostornog sadržaja, edukacije i rada, radnog mesta i tipologije

KURIKULUM: POWER SWITCH : AMAM I DRUGO : INKUBATOR IT PRAKSI FORMULAR: POWER SWITCH : AMAM I DRUGO : INKUBATOR IT PRAKSI