UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2018/19. (08.11.2018)
Spiskovi prijavljenih kandidata za studentski kredit i stipendiju za školsku 2018/19. godinu:
OASA spiskovi + IASA spiskovi + MASA spiskovi

OBAVEŠTENJE O SMEŠTAJU U STUDENTSKIM DOMOVIMA 2018/19. (05.11.2018)
Predlog rang liste studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar ”Beograd”, za školsku 2018/19. godinu.
Žalbe na predlog rang liste za dom možete priložiti do 13. novembra 2018. godine, do 14.00 časova, u studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta (soba 205).

ISPITNI ROKOVI 2018/19

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19
OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19
JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2018/19
JUNSKI ISPITNI ROK 2018/19
FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2018/19
JANUARSKI ISPITNI ROK 2018/19

KRITERIJUMI ZA IZBOR IZBORNIH PREDMETA I STUDIJA 2018/19
VODIČ ZA BRUCOŠE

Vodic_za_brucose-Startujte_pametno_opt

Vodič za brucoše: Startujte pametno – izazovi na početku studiranja

Kroz niz mera koje je Univerzitet u Beogradu sproveo tokom prethodnih godina, pokušavajući da pruži podršku i olakša studiranje onima kojima je to najpotrebnije, postignuto je, između ostalog, i bolje razumevanje problema sa kojima se brucoši suočavaju, a samim tim i započeto njihovo rešavanje.

Kako početak studiranja uz prilagođavanje novoj sredini predstavlja značajan trenutak za uspeh čitavog procesa studiranja i profesionalnog razvoja, potrudili smo se da studentima koji su upisani u prvu godinu studijskih programa uputimo opšte savete kojima će im pomoći u početnoj orijentaciji na fakultetu. Kao rezultat nastao je svojevrsni vodič za brucoše pod nazivom Startujte pametno – izazovi na početku studiranja

Vodič predstavlja deo aktivnosti predviđenih Kratkoročnom strategijom unapređenja podrške i pomoći studentima Univerziteta u Beogradu. Pripremili su ga saradnici Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, a recenzije su potpisale profesorke, prof. dr Vera Rajović i prof. dr Lidija Radulović.

Pripremio:
Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

PONIŠTAVANJE ISPITA

Studenti koji žele da ponište ocenu i polažu ispit u prvom narednom roku, neophodno je da dođu u Studentsku službu kako bi prijavili isti.

Izvod iz Statuta
Član 93 Statuta Arhitektonskog fakulteta
1. Student koji nije zadovoljan ocenom, stečenom nakon položenog ispita, može je poništiti, i
to samo jednom na jednom studijskom predmetu.
2. Poništavanje ocene vrši se ponovnim izlaskom na ispit u prvom narednom ispitnom roku.
3. Studentu se u slučaju iz stava 1. i 2. ovog člana priznaje ocena sa ponovljenog polaganja.

VREDNOVANJE VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata („Glasnik UB“, broj 172/13 i 180/14), uređuju se uslovi i postupak vrednovanja vannastavnih aktivnosti studenata Univerziteta u Beogradu. Pod vannastavnim aktivnostima podrazumeva se svako relevantno angažovanje studenta koje nije predviđeno studijskim programom, a čiji se ishod može definisati.

Prema Članu 2. navedenog Pravilnika vannastavne aktivnosti studenata obuhvataju:
• angažovanje u radu organa i tela Univerziteta i fakulteta;
• učešće u različitim oblicima naučnoistraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu i fakultetu;
• stručnu praksu;
• dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici;
• takmičenje na sportskim manifestacijama;
• učešće na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima;
• učešće u organizaciji i radu letnjih škola, radionica i konferencija;
• angažovanje u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom;
• zapaženo učešće u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Univerzitet u Beogradu.

Za detaljno objašnjenje vrednovanja vannastavnih aktivnosti pogledati navedeni Pravilnik.

NAPOMENE

Prijava za vrednovanje vannastavnih aktivnosti sadrži:
• PISANU MOLBU/ZAHTEV zaveden na Arhitektonskom fakultetu,
• DOKAZE O ISPUNJENOSTI USLOVA.

Prijave koje ne sadrže ove priloge neće biti razmatrane.

Za studente koji su angažovani u radu Arhitektonskog fakulteta kao studenti saradnici neophodno je dostaviti odluku Naučno-nastavnog veća o angažovanju na određenom predmetu.

Za učešće u radu Studentskog parlamenta neophodno je dostaviti potvrdu predsednika parlamenta da je student član Studentskog parlamenta tokom školske 2015/2016. godine, kao i spisak svih članova parlamenta.

Poslednji dan za podnošenje prijave za vrednovanje vannastavnih aktivnosti ostvarenih tokom školske 2015/16. godine je 18.04.2017. godine.

Komisija za vrednovanje vannastavnih aktivnosti će do 01.05.2017. razmotriti sve molbe i obavestiti studente o donešenim odlukama.

Dokumenti:
Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata („Glasnik UB“, broj 172/13 i 180/14),
Pravilnik o dopuni pravilnika o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE

OBAVEŠTENJE STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2018/19. (08.11.2018)
Spiskovi prijavljenih kandidata za studentski kredit i stipendiju za školsku 2018/19. godinu:
OASA spiskovi + IASA spiskovi + MASA spiskovi

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE (01.10.2018)
Konkurs: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/
Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 31. oktobra 2018. godine. Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana:
Konkurs za dodelu studentskih kredita za školsku 2018/19. godinu
Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html
Studentski krediti – Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKI KREDIT;
Studentski stipendije – Obrasci za kandidate koji do sada nisu koristili UČENIČKU STIPENDIJU;

Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu, dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac u studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2018/2019. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u konkursu!

Prijava na konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentski centar “Beograd” za školsku 2018/2019. godinu

STUDENTSKI STANDARD

Predlog rang liste studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar ”Beograd”, za školsku 2018/19. godinu. (05.11.2018) – Žalbe na predlog rang liste za dom možete priložiti do 13. novembra 2018. godine, do 14.00 časova, u studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta (soba 205).

Plan aktivnosti za studente I godine studija (“brucoše”) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2018/19. godini:
Plan aktivnosti – Studentski domovi – 2018/19

Obaveštenje za studente I godine studija („brucošeˮ) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2018/2019. godini
• Rok za prijavljivanje na konkurs je od 03.09. (ponedeljak) do 18.09.2018. (utorak) radnim danima od 8 do 15 časova, u Studentskom domu „Karaburmaˮ, ul. Mije Kovačevića 7b.

Obaveštenje o konkursu za prijem studenata u ustanovu Studentski centar ”Beograd” za školsku 2018/2019. godinu

• Rok za prijavu na konkurs u SC Beograd je:
– za studente I godine od 03.09. do 18.09.2018. godine (prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose Službi smeštaja u Studentskom domu „Karaburmaˮ, ul. Mije Kovačevića 7b);
– za studente ostalih godina studija od 19.09. do 31.10.2018. godine;
– za studente drugog i trećeg stepena studija od 01.10. do 05.11.2018. godine.

E-MAIL I WI-FI SERVIS ZA STUDENTE

Uputstvo za podešavanje studentskog naloga i parametara za pristup školskom email i WI-FI servisu sadrži:
– aktiviranje korisničkog naloga i promena lozinke;
– korišćenje Ofis 365 usluge;
– podešavanje email pregledača za korišćenje emal servisa;
– pristupite internetu besplatno putem bežične veze sa vašim školskim nalogom.

Obavezno pre korišćenja servisa morate aktivirati vaš nalog. Korišćenje e-Student i Arh.Portal servisa ostaje isto kao i do sada! Ukoliko imate neka pitanja možete se obratiti našoj tehničkoj podršci (kancelarija 216) ili na telefon: (011) 3218763.

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE STUDENTSKOG NALOGA I PARAMETARA ZA PRISTUP ŠKOLSKOM EMAIL I WI-FI SERVISU
STUDENTSKI SISTEMATSKI PREGLED

Studentski sistematski pregled za sve studente I i III godine OASA i IASA 2017/18 (16.04.2018)

Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija (”Službeni glasnik RS” br. 18/2018) školske 2017/2018. godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 1.10.

Za sve studente I godine OASA i IASA 2017/18, pregledi se obavljaju četvrtkom, od 19.04.2018. do 31.05.2018. u terminima:
1. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 07.30 do 08.00
2. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 10.00 do 10.30
3. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 14.00 do 14.30
4. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 16.30 do 17.00

Za sve studente III godine OASA i IASA 2017/18, pregledi se obavljaju petkom, od 20.04.2018. do 01.06.2018. u terminima:
1. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 14.00 do 14.30
2. grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 16.30 do 17.00

Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu!

Obaveštenje o sistematskim pregledima za sve studente I i III godine OASA i IASA 2017/18

USAGLAŠAVANJA I EKVIVALENCIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Sve informacije o usaglašavanju i realizaciji studijskih programa i ekvivalentnosti položenih ispita po različitim studijskim programima možete naći ovde:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet > O fakultetu > Dokumenti > Odluke

UNIVERZITETSKI CENTAR ZA STUDENTE SA HENDIKEPOM

Centar za studente sa hendikepom je osnovao Univerzitet u Beogradu, uz podršku Telenor fondacije, a uz saradnju sa Udruženjem studenata sa hendikepom iz Beograda. Centar je osnovan sa namerom da radi na unapređenju položaja studenata sa hendikepom, kroz kreiranje akademskog okruženja pogodnog za svaku osobu, uvažavajući njene različitosti i radeći na uklanjanju društvenih i drugih barijera.

Prilagođen prevoz za studente sa hendikepom
Od oktobra 2010. godine Centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu organizuje adaptirani prevoz za studente koji se otežano kreću ili koriste kolica. Vozilo je Centru donirao Delta humanitarni fond.

Vesti iz nastave