UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE (30.11.2017.)
Predlog rang liste kandidata za studentski kredit i stipendiju za 2017/18. – IASA
Predlog rang liste kandidata za studentski kredit i stipendiju za 2017/18. – OASA i MASA

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave Studentskoj službi: DOKUMENTOVANE PRIGOVORE uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), najkasnije do ponedeljka 11.12.2017. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

OBAVEŠTENJE ZA IASA STUDENTE IV GODINE
Sve kurikulume vezane za jesenji – 1. semestar IASA 2017/18 – IV godina studenti mogu preuzeti na stranici: Master akademske studije Arhitektura 2017/18 – I godina
IASA kurikulumi za 1. semestar biće naknadno dodati.

PONIŠTAVANJE ISPITA

Studenti koji žele da ponište ocenu i polažu ispit u prvom narednom roku, neophodno je da dođu u Studentsku službu kako bi prijavili isti.

Izvod iz Statuta
Član 93 Statuta Arhitektonskog fakulteta
1. Student koji nije zadovoljan ocenom, stečenom nakon položenog ispita, može je poništiti, i
to samo jednom na jednom studijskom predmetu.
2. Poništavanje ocene vrši se ponovnim izlaskom na ispit u prvom narednom ispitnom roku.
3. Studentu se u slučaju iz stava 1. i 2. ovog člana priznaje ocena sa ponovljenog polaganja.

VREDNOVANJE VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata („Glasnik UB“, broj 172/13 i 180/14), uređuju se uslovi i postupak vrednovanja vannastavnih aktivnosti studenata Univerziteta u Beogradu. Pod vannastavnim aktivnostima podrazumeva se svako relevantno angažovanje studenta koje nije predviđeno studijskim programom, a čiji se ishod može definisati.

Prema Članu 2. navedenog Pravilnika vannastavne aktivnosti studenata obuhvataju:
• angažovanje u radu organa i tela Univerziteta i fakulteta;
• učešće u različitim oblicima naučnoistraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu i fakultetu;
• stručnu praksu;
• dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici;
• takmičenje na sportskim manifestacijama;
• učešće na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima;
• učešće u organizaciji i radu letnjih škola, radionica i konferencija;
• angažovanje u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom;
• zapaženo učešće u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Univerzitet u Beogradu.

Za detaljno objašnjenje vrednovanja vannastavnih aktivnosti pogledati navedeni Pravilnik.

NAPOMENE

Prijava za vrednovanje vannastavnih aktivnosti sadrži:
• PISANU MOLBU/ZAHTEV zaveden na Arhitektonskom fakultetu,
• DOKAZE O ISPUNJENOSTI USLOVA.

Prijave koje ne sadrže ove priloge neće biti razmatrane.

Za studente koji su angažovani u radu Arhitektonskog fakulteta kao studenti saradnici neophodno je dostaviti odluku Naučno-nastavnog veća o angažovanju na određenom predmetu.

Za učešće u radu Studentskog parlamenta neophodno je dostaviti potvrdu predsednika parlamenta da je student član Studentskog parlamenta tokom školske 2015/2016. godine, kao i spisak svih članova parlamenta.

Poslednji dan za podnošenje prijave za vrednovanje vannastavnih aktivnosti ostvarenih tokom školske 2015/16. godine je 18.04.2017. godine.

Komisija za vrednovanje vannastavnih aktivnosti će do 01.05.2017. razmotriti sve molbe i obavestiti studente o donešenim odlukama.

Dokumenti:
Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata („Glasnik UB“, broj 172/13 i 180/14),
Pravilnik o dopuni pravilnika o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE (30.11.2017.)
Predlog rang liste kandidata za studentski kredit i stipendiju za 2017/18. – IASA
Predlog rang liste kandidata za studentski kredit i stipendiju za 2017/18. – OASA i MASA

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave Studentskoj službi: DOKUMENTOVANE PRIGOVORE uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), najkasnije do ponedeljka 11.12.2017. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.


Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 31. oktobra 2017. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana:
Konkurs za dodelu studentskih kredita za školsku 2017/18.godinu
Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2017/18.godinu

STUDENTSKI STANDARD

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE (24.11.2017.)
Spisak mesta u studentskim domovima za 2017/18. – MUŠKARCI
Spisak mesta u studentskim domovima za 2017/18. – DEVOJKE


OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE (21.11.2017.)
Obaveštavaju se zainteresovani studenti da će se raspodela soba po konačnim rang listama za smeštaj u studentskim domovima za 2017/18. desiti u subotu, 25.11.2017. godine, u sali 218 na fakultetu, po sledećem rasporedu: raspodela soba za muškarce u 10.00 časova, a raspodela soba za devojke u 11.00 časova! OBAVEZNO PONETI INDEKS!

Konačna rang lista za smeštaj u studentskim domovima za 2017/18. – MUŠKARCI (20.11.2017.)
Konačna rang lista za smeštaj u studentskim domovima za 2017/18. – DEVOJKE (20.11.2017.)


Žalbe na predlog rang liste za dom možete priložiti do 13. novembra 2017. godine, do 14.00 časova, u studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta (soba 205).
Predlog rang liste studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar ”Beograd”, za školsku 2017/18. godinu.
Plan aktivnosti za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar ”Beograd”, za školsku 2017/18. godinu.


Plan aktivnosti za studente I godine studija (“brucoše”) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2017/18. godini:
Plan aktivnosti – Studentski domovi – 2017/18


Obaveštenje za studente I godine studija („brucošeˮ) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2017/2018. godini

• Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01.09. do 15.09.2017. godine (osim nedeljom) od 8 do 15 časova, u Studentskom domu „Karaburmaˮ, ul. Mije Kovačevića 7b.


Obaveštenje o konkursu za prijem studenata u ustanovu Studentski centar ”Beograd” za školsku 2017/2018. godinu

• Rok za prijavu na konkurs u SC Beograd je:
– za studente I godine od 01.09. do 15.09.2017. godine (prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose Službi smeštaja u Studentskom domu „Karaburmaˮ, ul. Mije Kovačevića 7b);
– za studente ostalih godina studija od 15.09. do 31.10.2017. godine;
– za studente drugog i trećeg stepena studija od 01.10. do 05.11.2017. godine.

E-MAIL I WI-FI SERVIS ZA STUDENTE

Uputstvo za podešavanje studentskog naloga i parametara za pristup školskom email i WI-FI servisu sadrži:
– aktiviranje korisničkog naloga i promena lozinke;
– korišćenje Ofis 365 usluge;
– podešavanje email pregledača za korišćenje emal servisa;
– pristupite internetu besplatno putem bežične veze sa vašim školskim nalogom.

Obavezno pre korišćenja servisa morate aktivirati vaš nalog. Korišćenje e-Student i Arh.Portal servisa ostaje isto kao i do sada! Ukoliko imate neka pitanja možete se obratiti našoj tehničkoj podršci (kancelarija 216) ili na telefon: (011) 3218763.

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE STUDENTSKOG NALOGA I PARAMETARA ZA PRISTUP ŠKOLSKOM EMAIL I WI-FI SERVISU
STUDENTSKI SISTEMATSKI PREGLED

Preventivni pregledi studenata za sve studente III godine OASA i IASA 2016/17 (30.03.2017)
Preventivni pregledi studenata koji su upisali treću godinu studija školske 2016/2017. godine, obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 1.10.
Pregledi se obavljaju utorkom i petkom, od 29.03.2017. do 05.05.2017. u terminima:
• grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 14.00 do 14.30h
• grupa od 10 studenata predaje dokumenta od 16.30 do 17.00h

Preventivni pregledi se ne obavljaju tokom praznika. Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.
Obaveštenje o preventivnim pregledima za studente III godine OASA i IASA


Studentski sistematski pregled za sve studente I godine OASA i IASA 2016/17 (07.02.2017)
Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu godinu studija školske 2016/2017. godine, obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte mecicine, I sprat, soba 1.10 u periodu: od 09.02.2017. do 17.03.2017. godine. Sistematski pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja, samo studenti stariji 26 godina nisu u obavezi da obave ovaj pregled.

Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu. Sistematski pregledi se obavljaju radnim danima u terminima i rasporedu koji su istaknuti na oglasnoj tabli studentske službe Arhitektonskog fakulteta.

Lekarski pregledi za useljenje u studentske domove (12.09.2016)

USAGLAŠAVANJA I EKVIVALENCIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Sve informacije o usaglašavanju i realizaciji studijskih programa i ekvivalentnosti položenih ispita po različitim studijskim programima možete naći ovde:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet > O fakultetu > Dokumenti > Odluke

UNIVERZITETSKI CENTAR ZA STUDENTE SA HENDIKEPOM

Centar za studente sa hendikepom je osnovao Univerzitet u Beogradu, uz podršku Telenor fondacije, a uz saradnju sa Udruženjem studenata sa hendikepom iz Beograda. Centar je osnovan sa namerom da radi na unapređenju položaja studenata sa hendikepom, kroz kreiranje akademskog okruženja pogodnog za svaku osobu, uvažavajući njene različitosti i radeći na uklanjanju društvenih i drugih barijera.

Prilagođen prevoz za studente sa hendikepom
Od oktobra 2010. godine Centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu organizuje adaptirani prevoz za studente koji se otežano kreću ili koriste kolica. Vozilo je Centru donirao Delta humanitarni fond.

Vesti iz nastave