UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za inovativne strukture u arhitekturi (LISA)


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Radojko Obradović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: radojko.obradovic@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Jelena Milošević, docent

Dr Aleksandra Nenadović, docent

Dr Jelena Brajković, naučni saradnik

Dr Jelena Ivanović, asistent

Andrej Josifovski, asistent

Milica Petrović, asistent

Isidora Ilić, asistent


Laboratorija je orjentisana na inovacije procesa projektovanja i izgradnje u polju konstruktivnih sistema u arhitekturi. Laboratorija podržava istraživanja novih strategija digitalne produkcije u arhitekturi sa težištem je na razvoju tehnologija (metoda i alata) za projektovanje i izgradnju konstruktivnih sistema unapređenih performansi, čija implementacija omogućava delimično ili potpuno automatizovane proizvodne procese koji promovišu održivost. Istraživački fokus su sledeće relacije:

_ Struktura – forma

_ Struktura – tehnologija

_ Struktura – okruženje

Laboratorija treba da obezbedi istraživačima platformu za kolaboraciju, razmenu istraživanja i transfer tehnologija, kao i da stimuliše multidisciplinarnost i uključivanje istraživača iz drugih oblasti i eksperata iz AEC industrije koji imaju kompatibilna interesovanja. Ovakav, integrisan pristup istraživanju konstruktivnih sistema u arhitekturi podržava fleksibilnost, saradnju, umrežavanje, i treba da odgovori na izazove envajormentalnih promena, tehnoloških promena i industrije 4.0. Istraživači se podstiču da daju doprinos laboratoriji kroz realizaciju istraživanja, publikaciju radova, angažovanje u različitim akcijama, razmatranje potencijalno novih niša istraživanja i delovanja, kao i kroz druge aktivnosti usmerene na diseminaciju znanja.