UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za kolaborativne urbane prakse (LKUP)


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Danijela Milovanović Rodić, docent
Rukovodilac
Email: danijela@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Ljubica Slavković, student doktorskih studija

Božena Stojić, student doktorskih studija


Laboratorija za kolaborativne urbane prakse (LKUPOR) predstavlja platformu za dizajn kolaborativnih procesa i učešće različitih aktera u kolaborativnim praksama, radi artikulacije održivih rešenja za konkretne zajednice i teritorije. U okviru laboratorije se (a) povezuju naučnoistraživačke i nastavne aktivnosti i realni razvojni kontekst; (b) istražuju i kritički razmatraju postojeće profesionalne prakse radi identifikacije mesta za njihovo unapređenje; (c) sarađuje sa ekspertima različitih profila radi integracije saznanja iz različitih disciplina; (d) komunicira i sarađuje sa akterima kojih se razvoj konkretnih teritorija tiče radi razumevanja različitih perspektiva (vrednosti, interesa i potreba); (e) ustanovljava minimumom zajedničkih vrednosti u odnosu na koje se zatim; (f) artikulišu i implementiraju društveno i ekološki odgovorna i ekonomski opravdana rešenja. Laboratorija za kolaborativne urbane prakse blisko sarađuje sa Laboratorijom za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika na temama iz domena teorije i prakse upravljanja urbanim razvojem.