UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost Date: 13/12/2013 Ključne reči:

Modul M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost: Kurs M2.1. – Istorija i teorija arhitekture

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, od 12:15 do 14:00 sati u amfiteatru AF.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema rasporedu za prolećni semestar šk. 2013/14. god.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
9. i 15. nedelja nastave.

NASTAVNIK:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor (rukovodilac predmeta)
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor
dr Gordana Milošević Jevtić, docent

SARADNICI U NASTAVI:
dr Renata Jadrešin-Milić, asistent
dr Irena Kuletin Ćulafić, asistent
mr Marko Nikolić, asistent

BROJ KABINETA: 231, 232 i 233

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Konsultacije sa nastavnicima prema terminima objavljenim na vratima kabineta.

TELEFON: +381 11 3218 731 / 3218 732 / 3218 733

EMAIL:

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Sticanje saznanja iz istorijskih i teorijskih oblasti značajnih za buduće arhitekte – kao što su teorijski diskurs istorije arhitekture; studije kulture; istorijski kontekst savremene arhitekture; istorijski, tradicionalni i moderni aspekti arhitekture novijeg doba u Srbiji; kao i savremeni principi i koncepti očuvanja i prezentacije kulturnog i graditeljskog nasleđa – što treba da doprinese produbljivanju njihovih znanja iz uže naučne oblasti istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, te razvijanju njihovih kreativnih sposobnosti i kompetentnosti za teorijsko izučavanje i kritičko procenjivanje arhitektonskog staralaštva u prošlosti i savremenom dobu.

SADRŽAJ NASTAVE:
Nastava je organizovana kroz predavanja grupe predavača u posebnim tematskim oblastima sa zajedničkim fokusom ka istorijskim i savremenim aspektima teorije arhitekture:

  • teorijski diskurs istorije arhitekture
  • arhitektura i studije kulture i umetnosti
  • estetika i simbolika u arhitekturi
  • istorijski i savremeni koncepti u novijoj arhitekturi Srbije
  • savremeni principi i koncepti očuvanja kulturnog i graditeljskog nasleđa

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja grupe predavača ex-cathedra, individualne konsultacije nastavnika i saradnika sa studentima, izrada kolokvijuma (malih pisanih radova) i završnog pismenog ispita.

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter