UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Tim sa Arhitektonskog fakulteta na radnom sastanku DANUrB+ INTERREG projekta u Slovačkoj i Mađarskoj

11

Učesnici sastanka na starom drvenom mostu na Malom Dunavu, kulturnoj baštini Kolarova u Slovačkoj

Od 10. do 15. oktobra 2021. godine organizovan je šesti radni sastanak DANUrB+ INTERREG međunarodnog projekta, koji je održan u podunavskim gradovima Slovačke i Mađarske. Glavne aktivnosti su bile na Arhitektonskom fakultetu u Bratislavi, gde je specijalni gost bio predstavnik sekretarijata INTERREG-a, kojem je predstavljen napredak tokom prve godine projekta. Tim iz Beograda je predstavio rad na atlasu podunavskih gradova. Pored glavni aktivnosti, u okviru radnog sastanka su organizovane kulturni obilasci baštine podunavskih gradova: Komorana, Kolarova, Šturova i Ostrogona.

Na sastanku su učestvovali: v.prof. Aleksandra Đukić, doc. Danijela Milovanović Rodić, as. Jelena Marić i as. Branislav Antonić

12

Zajednička kulturna poseta starom rečnom mlinu mostu na Malom Dunavu, kulturnoj baštini Kolarova u Slovačkoj

13

Radno zasedanje na Arhitektonskom fakultetu u Bratislavi, u Slovačkoj

14

Svi učesnici šestog sastanka DANUrB+ projekta