UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Tim DANUrB projekta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu je dobitnik nagrade za najbolji prekogranični projekat u oblasti kulture i kulturnog nasleđa u Srbiji

Jadranka Joksimović (u sredini), ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije i Nacionalni IPA koordinator, je lično uručila nagradu prof. Aleksandri Đukić, menadžeru projekta ispred Arhitektonskog fakulteta. | © Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Interreg_DANUrB_logo

DANUrB tim sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, uz tim ko-partnera iz Srbije, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, dobio je nagradu za najbolji prekogranični projekat u oblasti kulture i kulturnog nasleđa u Srbiji na posebnoj ceremoniji, koja je održana u okviru 6. nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji 14. novembra 2018. godine.

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije i Nacionalni IPA koordinator, je lično uručila nagradu prof. Aleksandri Đukić, menadžeru projekta ispred Arhitektonskog fakulteta.

Ova ceremonija je održana pred upravnikom EU jedinice za transnacionalnu-međuregionalnu saradnju, nekoliko ambasadora, predstavnika više ministarstava i više od 300 srpskih učesnika iz različitih IPA projekata koji su u toku.

Projekat DANUrB je izabran za ovu prestižnu nagradu među brojnim prijavama iz devet različitih IPA prekograničnih programa.

Uručivanje nagrada za najbolje projekte u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa. | © Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

DANUrB_tim_najbolji_prekogranicni_projekat_02_opt

DANUrB_tim_najbolji_prekogranicni_projekat_03_opt

Deo DANUrB tima sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, uz tim ko-partnera iz Srbije, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sad | © DANUrB projekat

DANUrB projekat – DANube Urban Brand je izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz INTERREG Danube program prekogranične saradnje.

Početak: 01. januar 2017. / Kraj: 30. jun 2019.

Prioritet: Ekološki i kulturno odgovorna dunavska regija
Poseban cilj: Negovanje održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa i resursa

Rukovodilac tima Arhitektonskog fakulteta u projektu:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Angažovani istraživači:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
dr Milena Vukmirović, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
arh. Branislav Antonić, istraživač-pripravnik, student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Članovi upravnog odbora:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Saradnik za finansije:
Svetlana Tolić, dipl.ekon., rukovodilac finansijske službe, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Saradnik za komunikaciju:
arh. Branislav Antonić, istraživač-pripravnik, student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

INTERREG – Danube Transnational Programme, 2017-2019