UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_Places-and-Technologies_photo01

Places and Technologies 2018, Zgrada tehničkih fakulteta, 2018. | Foto: Milan Nikolić

Peta međunarodna akademska konferencija
Mesta i tehnologije 2018 / Places and Technologies 2018
U korak sa tehnologijama ka prilagođavanju gradova budućim izazovima
26-27. april 2018. godine
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

http://www.placesandtechnologies.eu/

Urban_Laboratory_logo

Peta međunarodna naučna konferencija Places and Technologies 2018: Keeping up with technologies to adapt cities for future challenges, održana je na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. i 27. aprila 2018. godine. Naučni skup je organizovan od strane Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Profesionalnog udruženja „Urbana Laboratorija“.

Places and Technologies 2018 | Video: Milan Nikolić

Konferenciju su otvorili pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin dr Saša Lazović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike prof. dr Stevica Deđanski, prorektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Nada Kovačević, sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju gospođa Ivana Vuletić, Privredna komora Srbije, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić i direktorka konferencije Places and Technologies prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, kao i prof. dr Eva Vaništa Lazarević, prof. dr Aleksandra Đukić i doc. dr Milena Vukmirović.

2018_Places-and-Technologies_photo03

Places and Technologies 2018, svečano otvaranje: prof. dr Stevica Deđanski, prof. dr Nada Kovačević, dr Saša Lazović, g-đa Ivana Vuletić (s leva na desno) – Svečana sala Građevinskog fakulteta, 2018. | Foto: Milan Nikolić

Organizacioni odbor konferencije činile su prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, direktorka konferencije, prof. dr Eva Vaništa Lazarević, prof. dr Aleksandra Đukić i doc. dr Milena Vukmirović, koje su i osnivačice Places and Technologies konferencije. Pored glavnih organizatora skupa i članova Organizacionog odbora, preko pojedinaca i članstvom u Naučnom odboru, učešće u radu konferencije uzelo je još oko 36 naučnih organizacija iz zemlje i inostranstva.

2018_Places-and-Technologies_photo04

Places and Technologies 2018: prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, prof. dr Eva Vaništa Lazarević, prof. dr Vladan Đokić, prof. dr Aleksandra Đukić i doc. dr Milena Vukmirović (s desna na levo) | Foto: Milan Nikolić

2018_Places-and-Technologies_photo05

Places and Technologies 2018: prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić | Foto: Eva Vaništa Lazarević

Konferencija je ojačala već postojeću naučnu saradnju na regionalnom nivou, kao i sa Univerzitetima u Evropi i šire. U prilog njenoj prepoznatljivosti je i činjenica da je na ovoj konferenciji prisutan značajan broj uvodničara koji su renomirani profesori na poznatim univerzitetima u Evropi, prof. dr Aspa Gospodini, University of Thessaly, prof. dr Uta Pottgiesser, University of Antwerp, prof. dipl.-ing. Matthias Rudolph, University of Stuttgart, prof. dr Stamatios Zoras, University of Derby, prof. dr Piotr Lorens, Gdansk University of Technology, prof. dr Krunoslav Ivanišin, University of Zagreb, ali i na univerzitetima u svetu, prof. dr Choy Lennon, University of Hong Kong, Narodna Republika Kina.

2018_Places-and-Technologies_photo02

Places and Technologies 2018, uvodničari: prof. dr Choy Lennon, prof. dr Uta Pottgiesser, prof. dipl.-ing. Matthias Rudolph, Prof. dr Krunoslav Ivanišin, prof. dr Stamatios Zoras, prof. dr Aspa Gospodini (s desna na levo) – Svečana sala Građevinskog fakulteta, 2018. | Foto: Milan Nikolić

Konferencija je održana sa zapaženim uspehom, kako u pogledu organizacije, tako i u pogledu kvaliteta pristiglih i prezentovanih radova. Na skup je prijavljeno 154 naučna rada, iz Evrope ali i sa drugih kontinenata, što predstavlja izuzetan uspeh. Autori su bili, osim domaćih profesora i naučnika, najviše iz regiona ali i iz Holandije, Velike Britanije, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Italije, Portugalije, Rusije, Španije, Turske, Grčke, Norveške, Švedske, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Estonije, Rumunije, ali i iz Saudijske Arabije, Kanade, Irana, Kine.

Teme konferencije su se odnosile na razmatranje primene tehnologija 21. veka u cilju prilagođavanja gradova budućim izazovima i njihov uticaj na prostore u kojima živimo. Prikazani naučni radovi i istraživanja su uključivali nekoliko akademskih disciplina – inženjerstvo i tehničko-tehnološke nauke, društvene i humanističke nauke, i ukazali na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. Konferenciji su prisustvovali ugledni profesori i istraživači, stučnjaci iz prakse i specijalni gosti.

2018_Places-and-Technologies_photo06

2018_Places-and-Technologies_photo07

Places and Technologies 2018: Okrugli sto – prvi i drugi dan u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, 2018. | Foto: Milan Nikolić

Poseban iskorak u pogledu koncepta i pratećih aktivnosti, Places and Technologies 2018 konferencija je ostvarila organizovanjem Okruglog stola oba dana u cilju razvijanja diskusije i formiranja zaključaka relevantnih za stavove vezane za postojeće stanje razvoja gradova i preispitivanje faktora značajnih za njihov budući razvoj i prilagodjavanje budućim izazovima, što je i tema vodilja ove konferencije. Moderatori su bili prof. dr Stefan van der Spek, Delft University of Technology, prvog dana i prof. dr Bob Giddings, Northumbria University Newcastle upon Tyne, drugog dana. Teme i diskusije na Okruglim stolovima su izazvali veliku zainteresovanost i podršku, kao i aktivno učešće svih učesnika PT2018 konferencije.

2018_Places-and-Technologies_photo08

Places and Technologies 2018: Okrugli sto – prvi i drugi dan u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, 2018. | Foto: dr Aleksandra Krstić-Furundžić

Svi prihvaćeni apstrakti objavljeni su u Knjizi apstrakata, dok su radovi sa pozitivnim recenzijama objavljeni u Zborniku radova sa konferencije. Oba izdanja su u vidu digitalnih publikacija, koje su na prenosnoj memoriji dostavljene učesnicima skupa, a koje će naknadno biti dostupne i na zvaničnoj veb stranici konferencije sa slobodnim pristupim. Na ovaj način omogućićemo široj naučnoj i stručnoj javnosti uvid u prezentovane radove.

Kao prateća aktivnost ističe se sastanak o novim programima EU za finasiranje naučnih projekata, organizovan u okvirima formirane mreže PT Network, koja radi na analizi i pripremi naučnih projekata u oblasti kojom se bavi konferencija.

Konferencija je bila i medijski pokrivena kroz učešće Direktorke konferencije i članica Organizacionog odbora na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, čime je i šira javnost upoznata sa dešavanjem:
– „Dnevnik 3“ RTS, www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3121762/gradovi-buducnosti-tehnologija-u-sluzbi-ocuvanja-zivotne-sredine.html
– „Arhitektura“ RTS drugi kanal, https://youtu.be/08swa6GqYIw
– Prezentacija događaja je prisutna i u evropskim okvirima https://transsolar.com/de/news/rudolph-at-belgrade

Medijsku podršku su obezbedili i sami organizatori konferencije, a sadržaj u vidu video i foto zapisa je objavljen na veb sajtu www.placesandtechnologies.eu u odeljku Media.