УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Стефан Николић – део конкурсног рада | I награда

Opstina-Ivanjica_logo100x100

Представљамо Вам радове награђене на отвореном једностепеном анонимном архитектонском конкурсу за израду урбанистичко-архитектонског решења дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења – идејно решење новог моста у Ивањици. Победничко решење је рад аутора Стефана Николића.

Конкурс третира просторно – културно историјску целину од великог значаја за Републику Србију (сегмент у зони старог трга, градске цркве, Каменог моста и Техничке школе) и простор непосредно уз зону заштите, тако што предвиђа измештање саобраћаја са Kаменог моста, интегришући мост са црквеном портом, старим тргом и појасом реке, али и на постојеће градитељско наслеђе ослања конструкцију планираног новог моста (100 m низводно од Kаменог моста).

Усвајањем урбанистичко – архитектонског решења поставиће се координате којима ће се зауставити девастациони процеси, а вратити стари сјај и пружити трајна заштита Каменом мосту.

Видео © Info LIGA

Расписивач конкурса је Општина Ивањица, а жири је радио у саставу: проф. др Мирко Ковачевић, дипл.инж.арх, председник жирија; Гордана Гаврић, дипл.археолог; др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх; Миљко Главинић, дипл.инж.арх. и Драгослав Николић, дипл.екон; заменици чланова жирија – Јелена Јовановић, дипл.инж.саобр. и Данијела Љубојевић – Вуловић, дипл.прост.планер; известилац – Радмила Ружичић, дипл.инж.арх. и секретар конкурса – Сања Симићевић, дипл. прав.

ПРВА НАГРАДА – Рад под шифром 05123

Аутор: Стефан Николић

Текстуално образложење

Образложење жирија:
“… Квалитет овог пројекта огледа се и у томе што отвара две могућности изласка на реку, уз формирање два видиковца на две обале. Уз нови мост пројектом се предлаже сасвим нов галеријски простор који отвара могућност повезивања постојеће техничке школе која би добила нову музејску намену, са простором за нова дешавања у галерији. Уз то, наведени изложбени простор овај плато одваја од стамбених и помоћних објеката у позадини, уједно формирајући засебну компактну целину на целој страни улице…”

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_03

2018_Most-u-Ivanjici_I-nagrada_05

Графички прилози

ДРУГА НАГРАДА – Рад под шифром 212320

Ауторски тим: Милош Комленић, дипл.инж.арх, Борислав Петровић, дипл.инж.арх, Иван Рашковић, дипл.инж.арх, Нада Јелић, дипл.инж.арх, Дезире Тилингер, студ. арх. Славиша Бераћ, студ. арх. и Маша Жујовић, студ. арх.

Текстуално образложење

Образложење жирија:
“… У фокусу пројекта је однос старог и новог, симболично афирмисан бројем два: две обале, два моста, два трга, две трасе између задатих тачака… Пројекат на специфичан начин формира два трга која повезује идентично решење са тремовима рађеним по угледу на античке стое…”

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_01

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_II-nagrada_03

Графички прилози

ТРЕЋА НАГРАДА – Рад под шифром ЛИПА18

Ауторски тим: Драгана Васиљевић, Александра Вујовић, Златко Лончаревић, Неда Марковски, Маријана Милановић

Текстуално образложење

Образложење жирија:
“… Пројекат је специфичан, јединствен и оригиналан по концепту, а пре свега по коришћењу природних материјала у комбинацији: камен-дрво. Специфичност примене материјала огледа се у коришћењу дрвета не само у обликовању тргова и објеката, већ и у коришћењу дрвета као конструктивног елемента новог моста. Осим тога, примена камена, дрвета и зеленила у равни трга дају посебност овим решењима. Некласична решења тргова постигнута су добрим концептом текстуре платоа који се управо том текстуром и повезују…”

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_01

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_02

2018_Most-u-Ivanjici_III-nagrada_03

Графички прилози

Повезани текстови:
Конкурс: Урбанистичко–архитектонско решење дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења – идејно решење новог моста у Ивањици
Резултати конкурса компаније Stattwerk за идејно решење балканског еко-центра на Зеленом венцу
Резултати конкурса: Архитектонски конкурс за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за Атлетски центар Љубљана
Урбанистичко – архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Макишког поља
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду
Резултати конкурса: Градска галерија на Косанчићевом венцу у Београду – награђени радови
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду