UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Nagrada “Aleksej Brkić” Udruženja arhitekata Srbije za 2016: arh. Predrag Milutinović – Paraolimpijski centar, Kragujevac

UAS-Logo_92x100

Predstavljamo Vam radove nagrađene od strane Udruženja arhitekata Srbije Nagradom “Aleksej Brkić” za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u 2016. godini, Poveljom za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u 2016. godini i Nagradom za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture. Dodela Godišnje nagrade održana je u Udruženju arhitekata Srbije dana 27. decembra 2017. godine.

Izveštaj o radu žirija

Upravni odbor Udruženja imenovao je Žiri za dodelu nagrade koji je radio u sastavu:
Lazar Kuzmanov, arhitekta, Novi Sad, predsednik Žirija
i članovi:
Sanjin Grbić, arhitekta, Beograd
Igor Rajković, arhitekta, Beograd
Goran Jovanović, arhitekta, Niš
Aleksandar Rackov,arhitekta, Zrenjanin
Na predlog Žirija, imenovani su i nominatori:
Relja Ivanić, arhitekta, Sombor,
da daju predloge za dela koja konkurišu za Godišnje nagrade.


Povezani tekstovi:
Konkurs: UAS Godišnja nagrada za 2016.
Nagrade 39. Salona arhitekture 2017.
Dodeljena Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2015.
Konkurs: UAS Godišnja nagrada za 2015.
Dodeljena Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2014.


2016_Nagrada-UAS

Dodela Godišnje nagrade, Povelje i Nagrade studentima arhitekture Udruženja arhitekata Srbije za 2016. godinu – dobitnici nagrada sa članovima žirija

Na konkurs za godišnju nagradu, predati su radovi u sledećim kategorijama:

• Za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2016. godine za Godišnju nagradu „Aleksej Brkić“, konkurisali su sledeći autori i objekti:

 1. OŠ Svetozar Marković – enterijer nadzidanog dela objekta, u Beogradu
  Autori: Dijana Adžemović Anđelković, Vladimir Andjelković
 2. Objekat u ulici Mike Ilića u Beogradu
  Autor: Vesna Cagić Milošević
 3. Paraolimpijski centar Kragujevac u Kragujevcu
  Autor: Predrag Milutinović
 4. N1 Housing Kragujevac u Kragujevcu
  Autori: Petar Simović, Marija Simović

• Za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2016. konkurisali su:

 1. Ghana Airport Cargo Centre, Accra Ghana
  Autor: Zoran Radojičić, arhitektaŽarko Ćajić, arhitekta, rukovodilac projekta Akra
  Svetlana Petrović, arhitekta, rukovodilac projekta Beograd

• Za nagradu za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa u protekloj 2016. godini, konkurisali su:

 1. Beogradska tvrđava kao novi gradski epicentar-više namenski gradski kompleks kulture: Gradski muzej vode-kuća vode
  Miloš Stojković, student arhitekture iz Beograda
 2. Socijalno stanovanje
  Sanja Cvetković, student arhitekture iz Niša
 3. Multifunkcionalni objekat „Orao“
  Aleksandra Stevanović, student arhitekture iz Beograda

Ovde možete pogledati sve nominovane radove:
PowerPoint prezentacija: Nagrade Udruženja arhitekata Srbije za 2016.

Nagrada “Aleksej Brkić” za 2016.

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije izvedeno arhitektonsko delo iz oblasti arhitekture realizovano u 2016. godini dodeljena je Paraolimpijskom centru u Kragujevcu, autora arh. Predraga Milutinovića.

Obrazloženje Žirija:
“U vremenu kada se ozbiljno (ili neozbiljno) razmišlja o izgradnji nacionalnog stadiona i kada država sve manje ulaže u bazični sport i izgradnju osnovnih sportskih objekata, sportske asocijacije i privatna fondacija su prepoznale potrebu da se izgradi jedan specijalizovani objekat, kako bi se pomoglo jednoj posebnoj i vrlo talentovanoj grupi sportista i stvorio prostor za kvalitetan trening i pripreme za sportska takmičenja.

Autor ovog objekta je upravo na najbolji način iskoristio priliku i stvorio funkcionalan i do detalja razrađen arhitektonski objekat. Jasnom organizacionom šemom i čistim komunikacionim koridorima omogućio je lako korišćenje objekta korisnicima sa posebnim potrebama. Arhitektura objekta je svedena i izbalansirana sa jasnim izgrađenim identitetom. Veza između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora je ostvarena direktno i na taj način je stvoren jedinstven prostor. Arhitektonska forma i materijalizacija objekta odiše elegancijom i visokom estetikom, što zavređuje svaku pažnju. Izgradnjom ovakvog arhitektonskog objekta omogućeno je našim paraolimpijcima da dođu do vrhunskih sportskih rezultata.”

2017_Salon-arhitekture_1b-Gran-prix-Milutinovic

2017_Salon-arhitekture_1c-Gran-prix-Milutinovic

2017_Salon-arhitekture_1d-Gran-prix-Milutinovic

arh. Predrag Milutinović – Paraolimpijski centar, Kragujevac

Povelja Udruženja arhitekata Srbije za 2016.

Povelja za najuspešnije izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu za 2016. dodeljena je za Gana Kargo centar u Akri u Gani (Ghana Airport Cargo Center, Accra, Ghana) autoru arh. Zoranu Radojičiću i timu arh. Svetlana Petrović, rukovodilac projekta Beograd, arh. Žarko Ćajić, rukovodilac projekta Akra

Obrazloženje Žirija:
“S obzirom da je sve ređa situacija da naše arhitekte projektuju objekte u inostranstvu, a sve češća praksa da projekte arhitekata iz inostranstva razrađuju kako bi se gradili u našoj sredini, ovaj rad iako je jedini stigao na konkurs zavređuje veliku pažnju.

Pri komponovanju ovog zahtevnog objekta, autori istražuju odnose punog i praznog, koji se direktno prožimaju u vrlo kompleksnoj funkcionalnoj organizaciji i oblikovanju. Arhitektura objekta u svojoj masi naglašava horizontalnu volumetriju, a zajedno sa fasadnim elementima ostvaruje idealnu oblikovnu ravnotežu. Na taj način autorski tim najdirektnije daje odgovor na pitanje šta je savremena praksa u projektovanju javnih objekata.”

2017_Salon-arhitekture_2-2a-Nagrada-ARHITEKTURA-GOST-Gana-kargo-centar
2017_Salon-arhitekture_2-2bb-Nagrada-ARHITEKTURA-GOST-Gana-kargo-centar

arh. Zoran Radojičić – Gana Kargo centar aerodroma u Akri u Gani (Ghana Airport Cargo Center, Accra, Ghana)

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za najuspeliji studentski projekat arhitekture studenta arhitekture za 2016.

Nagrada za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku studentskog procesa za 2016. godinu dodeljuje se za projekat „Beogradska tvrđava kao novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture“ – Gradski muzej vode – kuća vode, autoru Milošu Stojkoviću, studentu arhitekture

Obrazloženje Žirija:
“Uzimajući vodu kao alat koja formira sliku arhitektonskog prostora, mladi autor je prepoznao prostorni kontekst kao paralelne tokove različitih dinamičkih karakteristika grada, a u zoni koju formira s jedne strane beogradska tvrđava, a sa druge strane reka Sava sa svojim ušćem u Dunav. Ovakvim prostornim odnosom vode i podgrađa stvorena je Kuća vode ili Muzej vode. Autor kaže da treba samo vodu oblikovati tako da vrati život gradu, da se grad i reka spoje u kuću vode. Toliko jednostavno i lepo osmišljeno, a sasvim suprotno svemu što se trenutno gradi, malo uzvodno uz Savu, na tzv. Savskoj promenadi.”

2016_Nagrada-UAS_Milos-Stojkovic-01

2016_Nagrada-UAS_Milos-Stojkovic-02

Miloš Stojković, student arhitekture – „Beogradska tvrđava kao novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture“ – Gradski muzej vode – kuća vode