УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 344

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура, реконструкција и ревитализација наслеђа – простори воде у архитектонском обликовању простора

Милош Стојковић (1992) је, након завршених Основних академских студија архитектуре на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (2014), завршио Мастер академске студије архитектуре – архитектура, на истом факултету (2016), одбранивши тада мастер тезу и мастер рад под називом Београдска тврђава као нови градски епицентар – вишенаменски градски комплекс културe: Градски музеј воде – кућа воде. Мастер завршни рад излаган је на 39. Салону Архитектуре у Београду (2017), у галерији музеја Примењене уметности у Београду.

Искуство у настави стекао је на Департману за архитектуру на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, кроз рад у својству студента демонстратора (2013, 2014, 2015, 2016) на Основним академским студијама и Мастер академским студијама, а затим и као сарадник у настави, на Мастер академским студијама (2016).

Од 2016. године студент је Докторских академских студија архитектуре и урбанизма на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. У звање асистента изабран је и запослен 2017. године, за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, на Департману за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.

Професионални ангажман усмерен је на пројектовање објеката из области културе, пословне и стамбене објекте, реконструкцију и ревитализацију наслеђа. Поред развоја пројектантског искуства бави се научно-истраживачким радом везаним за тему воде у архитектонском обликовању простора, ликовним приказивањем и употребом проширених медија у области архитектуре и урбанизма.

Редовно учествује на архитектонским конкурсима, радионицама и конфернецијама у земљи и иностранству.

https://www.behance.net/Miloš Stojković