UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

ICA 2019 Beograd – 21. međunarodni kongres za estetiku
Mogući svetovi savremene estetike: estetika između istorije, geografije i medija
22 – 26. jul 2019, Beograd, Srbija

TEME ZA OKRUGLE STOLOVE
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je moguće predložiti temu za potencijalni okrugli sto, koja bi predstavljala određeni aspekt opšte teme 21. međunarodnog kongresa za estetiku: Mogući svetovi savremene estetike: estetika između istorije, geografije i medija, kao i potencijalne učesnike relevantne za temu koju predlažete. Naučni i organizacioni odbor 21. Međunarodnog kongresa estetike doneće odluku o najviše pet dodatnih okruglih stolova, pored već planiranih:
RT1 – Possible Worlds Of Contemporary Aesthetics;
RT2 – Feminism, Gender And Race Politics In Global World;
RT3 – Aesthetics Between History, Geography And Media;
RT4 – Aesthetics Of Architecture;
RT5 – Subversive Aesthetics;
RT6 – Urban and Natural Landscapes;
RT7 – Aesthetics and Technologies.
RT8 – Curtis Carter and Contemporary Aesthetics
RT9 – Russian Aesthetics Between East and West
RT10 – Beyond Period
RT11 – Urban Aesthetics in Motion
RT12 – Making Sense at the Interface of the Organic and the Technological
RT13 – Pop-Culture Studies In Japan And Beyond
RT14 – On Bauhaus (official name soon)
RT15 – On Contemporary African Aesthetics (official name soon)

Ljubazno vas pozivamo da uzmete učešće i date svoj doprinos sadržaju kongresa.
Kontakt adresa kongresa je ica2019@arh.bg.ac.rs

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Društvo za estetiku arhitekture i vizuelne umetnosti Srbije (DEAVUS) i Međunarodna asocijacija za estetiku (IAA) sa zadovoljstvom objavljuju poziv za radove na 21. Međunarodnom kongresu za estetiku (ICA).

21. međunarodni kongres za estetiku ICA 2019 Beograd održaće se od 22. do 26. jula 2019. godine u amfiteatru Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Tema kongresa je “Mogući svetovi savremene estetike: estetika između istorije, geografije i medija”.

Želeli bismo da pozovemo sve istraživače i naučnike zainteresovane za ovu temu da učestvuju u kongresu sa radom.

ICA Beograd: PDF verzija programa

Tema Kongresa

Mogući svetovi savremene estetike: estetika između istorije, geografije i medija.

Sesije:

01. Aesthetics between philosophy and the humanities
02. Geopolitical aesthetics and philosophy of culture
03. Condition of contemporary continental-European aesthetics
04. Condition of contemporary Anglo-American aesthetics
05. Condition of contemporary Asian aesthetics
06. Condition of contemporary African aesthetics
07. Condition of contemporary South-American aesthetics
08. History of aesthetics and current revisions: Kant and Hegel today
09. Aesthetics of global and local digital networks
10. Aesthetics of media and post-media practices
11. Relationship of public and private sphere in aesthetics
12. Contemporary aesthetics of music
13. Contemporary aesthetics of visual arts
14. Contemporary aesthetics of cultural and activist practices
15. Philosophy and Aesthetics of Architecture
16. Is there an East European Aesthetics?

Koncept Kongresa

Estetika se danas ukazuje kao jedna od bitnih filozofskih, naučnih i teorijskih disciplina interpretiranja složenosti pojavnosti savremenog sveta. Danas se pre govori o mogućim svetovima ili mogućim režimima estetike nego o jedinstvenoj i konzistentnoj naučnoj, filozofskoj ili teorijskoj disciplini. Suočenje estetike sa složenostima čulne, osećajne, afektivne, konceptualne i diskurzivne pojavnosti savremenog sveta – društva, kulture, umetnosti, tehnologije i politike – otkriva se u odnosu na istoriju estetike, geografski različite estetičke sisteme i, svakako, hibridne medijske tehnologije prikazivanja, zastupanja i komuniakcije savremenih oblika života.

Cilj je beogradskog kongresa – 21st ICA : BELGRADE – da u živom dijalogu estetičara, filozofa, teoretičara umetnosti, teoretičara arhitekture, teoretičara kulture, teoretičara medija, umetnika, medijskih stvaralaca, arhitekata, kulturalnih aktivista i istraživača u poljima hunanistike i društvenih nauka, mapira savremenost različitih estetičlkih praksi – tačnije da mapira moguće svetove savremene estetike u Evropi, Aziji, Severnojn i Južnoj Americi, Africi i Australiji. Cilj je pokazati, tumačiti i mapiraati jedinstvo i razlike estetičkog mišljenja, govora, istraživanja i podučavanja na našoj zajedničkoj planeti. Cilj nam je da podstaknemo estetički dijalog u onim delovima sveta koji do danas nisu bili uključeni u rad IAA. Globalni dijalog, razumevanje is aradnja su ono za čime tragamo… Miodrag Šuvaković

Naučni odbor

Miško Šuvaković (Srbija)
Vladimir Mako (Srbija)
Aleš Erjavec (Slovenija)
Marina Gržinić (Slovenija)
Tyrus Miller (SAD)
Aleksandar Ignjatović (Srbija)
Vladimir Stevanović (Srbija)
Curtis Carter (SAD)
Dragan Prole (Srbija)
Vladan Đokić (Srbija)
Gao Jianping (Kina)
Georgia Apostolopoulou (Grčka)
Sanela Nikolić (Srbija)
Andrija Filipović (Srbija)

Organizacioni tim

Nataša Janković (koordinator)
Boško Drobnjak i
Marko Nikolić

Kontakt kongresa

Kontakt adresa kongresa je ica2019@arh.bg.ac.rs

Predaja apstrakta

 • Apstrakti treba da budu napisani na engleskom jeziku i da ne budu duži od 400 reči.
 • Potrebno je navesti sesiju Kongresa na kojoj će se rad predstaviti, kao i akademsku afilijaciju i kontakt sa e-mailom.
 • Podnešene apstrakte će pregledati i selektovati Naučni odbor. Odluka o prihvatanju apstrakta neće trajati duže od deset dana, od dana podnošenja apstrakta.
 • Molimo vas da koristite ovaj templejt za podnošenje vašeg apstrakta:
ICA 2019 Beograd – templejt za apstrakt

Predaja radova

 • Kada primite potvrdu da je Vaš apstrakt prihvaćen, možete poslati ceo rad.
 • Samo  MS Word dokumenti će biti prihvaćeni.
 • Željeni font i veličina su: Times New Roman 11.
 • Broj reči do 2400.
ICA 2019 Beograd – templejt za ceo rad

Prezentacija radova i publikovanje

 • Svi prihvaćeni radovi će biti predstavljeni tokom Kongresa. Više informacija će uslediti nakon predaje celog rada.
 • Svi prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Zborniku apstrakata. Svi dostavljeni radovi će biti digitalno objavljeni na CD-u koji dolazi uz Zbornik apstrakata.
 • Izabrani radovi biće publikovani u časopisu Serbian Architectural Journal (http://www.saj.rs).

Važni datimi

01. Predaja apstrakta: 01. septembar 2018. 15. novembar 2018.
02. Rana registracija: 01. novembar 2018. 15. novembar 2018.
03. Predaja tekstova: 28. februar 2019.
04. Pre-registracija: 30. mart 2019.
05. Registracija na kongresu: 22 – 26. jul 2019.

Instrukcije za plaćanje

Instrukcije za plaćanje iz Srbije
Uprava za Trezor RS
Žiro račun: 840-1436666-34
Poziv na broj: 97 83-752628

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva

Payment transfer information
University of Belgrade, Faculty of Architecture
Beneficiary
Institution: Faculty of Architecture, University of Belgrade
Address: Bulevar kralja Aleksandra 73/II
ZIP Code: 11000 City: Belgrade Country: Serbia

Payment instruction form
Bank name: Narodna Banka Srbije
Bank address: Nemanjina 17, 11000 Beograd, SRBIJA
Account Name/Beneficiary: Devizni racun Republike Srbije – RS Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
IBAN code RS35840000000006479049
SWIFT: NBSRRSBGXXX

Kotizacije

Kategorije Rana registracija
01. novembar 2018.
15. novembar 2018.
Pre-Registracija
30. mart 2019.
Registracija na kongresu
22-26. jul 2019.
Članovi IAA _________€200 _________€300 _________€350
Ostali _________€250 _________€350 _________€400
Studenti i studenti doktoranti _________€100 _________€120 _________€140

Organizacija Kongresa

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Društvo za estetiku arhitekture i vizuelne umetnosti Srbije (DEAVUS)* i
Međunarodna asocijacija za estetiku (IAA)

af_logo_white
deavus_logo
IAA_logo

GI_Logo_inkl_Claim_horizontal_green_IsoCV2 (1)

fakultet_za_medije_i_komunikacije-1


* Društvo za estetiku arhitekture i vizuelne umetnosti Srbije (DEAVUS) je osnovano 2012. godine i predstavlja se akademskoj publici kroz četiri tematska bloka u Srpskom arhitektonskom časopisu (SAJ):

SAJ-2012-02_front_page

SAJ-2014-1_front_page

SAJ_cover_2015-1

SAJ_cover_2015-1