UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obrenovca: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2013/2014

MM_katalog_2015_01

Katalog završnih radova druge generacije studenata master akademskih studija – Integralni urbanizam 2013/14 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, rađen u saradnji sa GIZ-AMBERO projektom “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” (Strengthening of local land management in Serbia), prikazuje jedanaest završnih radova studenata master akademskih studija Integralni urbanizam vođenih od strane četiri mentora, četiri nastavnika sa Departmana za urbanizam, četiri nastavnika sa drugih departmana Arhitektonskog fakulteta i devet stručnjaka članova konsultantskog tima.

Finalni studentski radovi su individualni integralni urbani projekti upravljanja rizikom od poplava na području opštine Obrenovac, i predstavljaju treću fazu izrade master rada, pored master teze i zajedničke radionice studenata iz Beograda i Berlina na kojoj je izrađen koncept akcionog plana.

Završni radovi su rađeni u formi plakata gde prvi plakat prikazuje rezultate master teze, a ostali plakati vizuelni prikaz projektnih rešenja sa osvrtom na mogućnosti njihove implementacije. Finalni studentski radovi pokrivaju širok spektar tema od značaja za upravljanje rizikom od poplava. Mogu se svrstati u sledeće osnovne teme: upravljanje urbanim razvojem, stanovanje, javni prostori, tehnička infrastruktura, zaštita vitalnih funkcija; kao i odgovarajuće podteme: uređenje i diverzifikacija zelenih površina i uvođenje sistema za akumulaciju i filtraciju vode u funkciji smanjenja osetljivosti stanovanja, gis baze podataka za upravljanje rizicima od poplava, otpornost vitalnih funkcija na primeru zdravstvenih ustanova i škola, integracija vitalnih funkcija u nacionalni sistem ranog obaveštavanja, unapređenje stambene izgradnje, zelena infrastruktura za regulaciju atmosferskih voda, kompleksni multifunkcionalni zaštitni sistemi od poplava – remodelovanje linijskih sistema u skladu sa modelom ekotona, obuka i podizanje svesti javnosti, komunikacija lokalne samouprave i pružanje pomoći lokalnom stanovništvu u vanrednim situacijama posredstvom mobilne aplikacije, predlog scenarija edukativne android aplikacije u cilju ublažavanja posledica prirodnih katastrofa.

MM_katalog_2015_02

Izvodi iz recenzija:

“Intenzivna komunikacija studenata sa nastavnicima različitih profila, stručnjacima i lokalnim akterima u zajedničkom radu na stvarnom i aktuelnom problemu čini se neophodnim za realizaciju interdisciplinarnih i praksi orjentisanih studija koje nose naziv “Integralni urbanizam”. Ovako organizovana nastava obezbedila je kompetentnost, ozbiljnost i realnost završnih radova. Ono što se pokazuje kao dodatna vrednost je projekat interakcije među studentima, domaćim i stranim. Zajednički rad studenata u radionicama radi definisanja platforme na koju će osloniti svoje pojedinačne priloge i ukazati na različite opcije implementacije koncepta podstakao je kreativnost i originalnost pojedinačnih završnih radova i dao im posebnu vrednost: usmerenost i diverzitet.”
dr Zoran Nikezić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

“Kreativni, drugačiji način promišljanja o mogućnostima rešavanja prepoznatih problema, pružaju drugačiji pogled i otvaraju nove mogućnosti na relacijama između urbaniste, lokalne uprave, građana i grada.”
dr Aleksandra Đukić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

MM_katalog_2015_04

MM_katalog_2015_06

NASLOV: Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obranovca: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2013/2014
UREDNICI: dr Marija Marunadr Ratka Čolić, dr Danijela Milovanović Rodić i dr Ksenija Lalović
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
RECEZENTI: dr Zoran Nikezić, dr Aleksandra Đukić
DIZAJN: dr Milica Milojević
GODINA: 2015.
JEZIK: srpski i engleski
DIMENZIJE: 22x33cm
STRANICA: 75
TIRAŽ: 200
ISBN: 978-86-7924-153-5
POVEZ: Mek povez

Publikaciju je podržala nemačka Savezna vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ