УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Радионице

У оквиру Стручног скупа Нови модели становања за угрожене у поплавама, који се одржава у периоду од 12. до 15. јуна 2014. године на Архитектонском факултету у Београду, биће одржане и студентске радионице.

Радна група Архитектонског факултета позива студенте да прочитају програм и да се на основу тога пријаве на доле наведени линк за једну од понуђених радионица.
Пријаве ће трајати до четвртка, 12. јуна 2014, до 16 часова.
Касније у току дана биће истакнути спискови свих студената распоређених по радионицама.

Радионице ће се одржати у периоду од петка 13. до недеље 15. јуна 2014. године. Распоред радионица можете погледати на следећем линку: http://www.arh.bg.ac.rs/2014/06/04/strucni-skup-novi-modeli-stanovanja-za-ugrozene-u-poplavama/

Како су цео скуп и радионице хуманитарног карактера, замолили бисмо студенте да погледају шта су професори у оквиру описа радионица навели као потребан материјал за рад (лаптоп, фотоапарат, …) и то понесу на дан радионице.

Формулар за пријављивање можете наћи на следећем линку:

Пријава за радионице: Нови модели становања за угрожене у поплавама

Radionica-Aktivna-kuca_ilustracija_o

Назив радионице:
АКТИВНА КУЋА

Ментори:
арх. Срђан Марловић, асистент
мр Милена Кордић, асистент
мр Татјана Стратимировић, асистент

Истраживање могућности усавршавања постојећег модела монтажне куће произведене у Србији, у вези са проблемима идентитета, комфора, флексибилности и потрошње енергије.

Више информација:

Радионица: АКТИВНА КУЋА

Radionica-Manje-je-vise_ilustracija_o

Назив радионице:
МАЊЕ ЈЕ ВИШЕ
Елементарне потребе vs елементарне непогоде

Ментори:
арх. Игор Рајковић, доцент
арх. Небојша Фотирић, доцент
арх. Павле Стаменовић, асистент

Радионица отвара питање просторног минимума за становање, који би требало да пружи основ за будућу надоградњу. Тежиште радионице представља дефинисање пројекатантских и просторних критеријума по којима је могуће успоставити одређену типологију стамбених објеката које је потребно градити у специфичним условима ограничених могућности.

Више информација:

Радионица: МАЊЕ ЈЕ ВИШЕ

Radionica-RBS-N-KIosk_ilustracija_o

Назив радионице:
Н-КИОСК

Ментори:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Зашто?
Очување физичког и менталног здравља у периоду опоравка од катастрофа је један од приоритета, посебно за најугроженије сегменте популације као што су деца, старији, али и сви остали који носе терет обнове. У девастираном окружењу могућности за то не постоје, а ментални и физички напори су изузетно велики. Киоск је по дефиницији привременог и повременог карактера, али задовољава свакодневне и ургентне потребе својих корисника. После опоравка од катастрофе Н-киоск концепт може да постане део примарне инфраструктуре у систему јавног здравља као веза између корисника и недостајућих облика примарне здравстене неге.

Шта је тема?
Тема је предлог Н-киоск-а као места које је мобилно, симболички и формално препознатљиво, лако доступно, употребљиво и одрживо, добро усаглашено са контекстом, лако изводиво од расположивих и рециклираних материјала и које студенти архитектуре касније евентуално могу да изведу у сарадњи са локалним корисницима. Истовремено, тема је и како употребити у датим околностима све најновије ИТ технологије које се користе у мониторингу здравља и повезивању корисника здравствених услуга и како их учинити лако употребљивим и ефикасним.

Шта је програм?
Функција Н-киоска је да пружа подршку физичкој, менталној и социјалној добробити корисника. Прецизан програм се развија кроз радионицу.

Више информација:

Радионица: Н-КИОСК

Radionica-Artikulacija-inicijativa_ilustracija_o

Назив радионице:
ОД ИДЕЈЕ ДО ПРОЈЕКТА И ПРОМЕНЕ: артикулација иницијатива и припрема пријава развојних пројеката

Ментори:
др Данијела Миловановић Родић, доцент
др Ксенија Лаловић, доцент
арх. Иван Симић, асистент

Циљ радионице је формулисање предлога развојних пројеката, које би студенти (и заинтересовани наставници) Архитектонског факултета у сарадњи са свим заинтересованим појединцима и институцијама, могли да предузму и реализују у наредном периоду.

Основна сврха су размена информација и знања и дискусија идеја, а затим превођење идеја и иницијатива у предлоге пројеката, на основу којих би се, у периоду након радионице, уз њихову дораду и разраду, могле израдити пријаве за грантове, односно могло конкурисати за средства националних и међународних фондова.

Предлози развојних пројеката се формулишу на основу, са једне стране, идеја и знања о могућим начинима решавања проблема на терену, односно задовољавања потреба поплавама угроженог становништва, а са друге стране, на основу идентификованих информација о конкурсима за доделу средстава.

Идеја је да учесници радионице / потенцијални будући подносиоци пријава боље разумеју процес и начин формулисања пројеката, односно критеријуме које предлози пројеката поднесених за финансирање грантовима / фондовима морају да задовоље.

Више информација:

Радионица: ОД ИДЕЈЕ ДО ПРОЈЕКТА И ПРОМЕНЕ

Radionica-RE-KOnstrukcija_ilustracija_o

Назив радионице:
РЕ:КОНСТРУКЦИЈА
Иновативни техолошки приступ пројектовању и изградњи стамбених објеката

Ментори:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

У оквиру радионице тестираће се потенцијали употребе иновативних технолошких приступа у пројектовању и изградњи стамбених објеката. Радионицом ће бити фаворизован релан, рационалан, интелигентан, low-tech приступ решавања проблема, експлоатацијом постојећих система и њихових елемената. У том смислу, у сарадњи са партиципантима научноистраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС ТР16009А и ТР36008, SIMPROLIT и Milinkovic Company, учесницима радионице презентоваће се системи SIMPROLIT и MC (систем префабрикованих фероцементних елемената) – перформансе система, елементи, везе, технологија изградње, примери реализованих објеката, итд. Предходно је у функцији улазних информација, иницијације идејних предлога учесника радионице.

Више информација:

Радионица: РЕ:КОНСТРУКЦИЈА

Radionica_Ruka_ruci_ilustracija_o

Назив радионице:
РУКА РУЦИ

Ментори:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Истраживање опција за самоградњу и могућности коришћења материјала са уништених објеката.

Више информација:

Радионица: РУКА РУЦИ

Radionica SOS-arhitektura_ilustracija_o

Назив радионице:
SOS СТАНОВАЊЕ: АРХИТЕКТУРА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Ментори:
арх. Александру Вуја, ванредни професор
арх. Весна Мила Чолић Дамјановић, асистент
арх. Милан Ђурић, ванредни професор
Александар Бобић, асистент

Циљ радионице је рад на изради идејних решења пројеката за привремени смештај људи угрожених у поплавама или услед других ванредних ситуација када су приоморани да напусте своје животне просторе.

Посебна пажња радионице је на осмишљавању могућих материјала за реализацију ових идејних решења, при чему је посебан акценат стављен на истраживање могућности примене материјала који су доступни на локацији или материјала који су јефтинија алтернатива стандардним грађевинским материјалима. Пројектовани објекти, иако предвиђени за привремени смештај, треба да буду приступачни, отпорни на влагу, прегревање и хладноћу, те да имају могућност расклапања или каснијег рециклирања.

Обавезујући део идејног решења је израда предмера и предрачуна материјала и радова, због евентуалне израде прототипа.

Више информација:

Радионица: SOS СТАНОВАЊЕ: АРХИТЕКТУРА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА