UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Zoran Abadić / fotomontaža

STUDIO M02A – RADIONICA:
JEDNA RAVAN

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Kompilacija: prikaz zajedničkih predloga u okviru studija.

KURIKULUM: JEDNA RAVAN

201819_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC_opt

PASARELA – TURIA – VALENCIA (Foto: A. Videnović)

STUDIO M02A – RADIONICA:
PASARELA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Savladavanje veština dizajniranja i brzog kreativnog reagovanja na temu uređenja javnih otvorenih površina. Zadatak lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta M02a “PREKO REKE”, odnosno teoretski okvir pratećeg seminara “MERA GRADA”.

Cilj je upoznavanje sa savremenim tretiranjem različitih tipova komunikacija, proširenja, platoa, zelenih oaza i njihovih logičnih veza kao javnih gradskih površina. Podrazumeva se zadovoljavanje funkcija koje treba da sadrže oaze relaksacije, uz obezbeđivanje logičnih pravaca kretanja i atraktivnih mesta zadržavanja ili okupljanja korisnika.

Zadatak je u rasponu od ideje šireg prostora, do koncepta dizajna pešačkog mosta.

KURIKULUM: PASARELA

STUDIO M02A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

STUDIO M02A – RADIONICA:
LA MAIN À LA PÂTE – KADRIRANJE

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu arhitektonskih elemenata od značaja za modelsko istraživanje kroz manuelni “brejnstorming”. Odnos digitalnog i analognog preveden je u filmski postupak kadriranja tako da svaki student individualno razrađuje postupak transformacije i defragmentacije prostora.

KURIKULUM: LA MAIN À LA PÂTE – KADRIRANJE

AllenS_FieldConditions_mixed_opt

Stan Allen: Field Conditions

STUDIO M02A – RADIONICA:
KONTEKSTUALNI PATERN

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Cilj radionice je da se sagleda kontekst lokacije i formira jedinstvena remodelizacija šireg i/ili užeg kontekstualnog okvira lokacije na predmetu Studio M02 Projekat. Proizvod rada na predmetu predstavljaju grafički prilozi prema dogovorenom zajedničkom obrascu za prezentaciju projekata u sali.

KURIKULUM: KONTEKSTUALNI PATERN

201415_MASA-A12013_STUDIO-M02-RADIONICA_Rajkovic_o

Igor Rajković – crtež

STUDIO M02A – RADIONICA:
SKEČBUK – ukoričene misli

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, vanredni profesor

Dizajn korica seminarskog rada.

KURIKULUM: SKEČBUK – ukoričene misli

201819_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-FOTIRIC_opt

Leisure Superlith Nine, 2013 | © Miles Gertler

STUDIO M02A – RADIONICA:
PLAKAT – VEŠTINA PREDSTAVLJANJA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Odabir ključnih delova projekta i njihovo pozicioniranje na finalnom plakatu, u cilju skretanja pažnje na suštinu projekta. Rad koncipirati tako da sa minimalnim brojem potrebnih informacija afirmiše projekat.

KURIKULUM: PLAKAT – VEŠTINA PREDSTAVLJANJA