UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Studenti koji nisu birali studio, prijavljuju se u salu kod nastavnika kod koga ima mesta do popune broja od 16 studenata:
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-AT23011: STUDIO M03AT – 2016/17 (22.09.2016)

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT22 MASA-AT23011

STUDIO M03AT – Projekat

Lista izbornih projekata:

201617_MASA-AT23011-01-STUDIO-M03AT-PROJEKAT_D.IGNJATOVIC

Autor fotografije: Doc. dr Dušan Ignjatović

STUDIO M03AT – PROJEKAT – 01:
E_COU(L)TURE

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, docent

„E_COU(L)TURE“ predstavlja projekat savremenog kulturno-obrazovno-istraživačkog centra baziranog na principima zelene arhitekture. Na konkretnoj lokaciji bivše fabrike „Beko“ u centru Beograda studenti formulišu novi sadržaj namenjen istraživanju i prezentaciji energeskih i ekoloških sadržaja na različitim prostornim nivoima: od inicijalnih urbanističko-programskih postulata do razrade karakterističnih detalja. Kroz projekat se ispituju različite teoretske postavke odnosno njihova materijalno tehnološka rešenja u kontekstu savremene konzumerističke doktrine.

KURIKULUM: E_COU(L)TURE

201617_MASA-AT23011-02--STUDIO-M03AT-PROJEKAT_M.GASIC

Foto © dr Miloš Gašić

STUDIO M03AT – PROJEKAT – 02:
MULTIFUNKCIONALNI OBJEKAT “ORAO”

Nastavnik:
dr Miloš Gašić, docent

Projektovanje multifunkcionalnog objekta “Orao” na uglu Bulevara kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca i Sredačke, koji sadrži kafe-knjižaru, umetničku galeriju, poslovni prostor i poslovne apartmane. Tokom rada na studiju će se proći kroz proces projektovanja i elemente upravljanja projektom, od uspostavljanja lokacije, preko idejnog rešenja i idejnog projekta, do njegove razrade u odgovarajućem obimu. Posebna pažnja u razradi projekta biće posvećena projektovanju prema važećoj regulativi, zatim preliminarnoj proceni troškova izgradnje i elementima organizacije građenja.

KURIKULUM: MULTIFUNKCIONALNI OBJEKAT “ORAO”