UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16 (25.09.2015)
Spiskovi studenata i raspored sala za MASA-23030 Izborni predmet 3 – A

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla – do scene sa scene
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka
7. MASA-23030-07: Istraživanje kroz projekat
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3

Lista izbornih predmeta:

201516_MASA-23030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Fear and Loathing in Las Vegas | © Ralph Steadman

MASA-23030-01: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Studenti rade na projektantskom zadatku koji je nastao iz aktuelne problematike transformacije i razvoja javnog gradskog prostora. Osnovni cilj nastave je sticanje nepohodnih znanja i veština za samostalan rad na složenom projektantskom zadatku. Rad na studiju će biti usmeren prema multidisciplinarnom istraživanju projektantskog problema. Istraživanje na projektnom zadatku u toku semestra ima za cilj razvijanje kritičkog odnosa prema uslovima projektantskog rada.
Prostorni okvir ovogodišnjeg rada jesu lokacije prioritetne za razvoj centralne zone Beograda odabrane od strane Grada Beograda, a u saradnji sa JKP Gradskim zelenilom.

KURIKULUM: MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI FORMULAR: MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

Izvor ilustracije: http://www.officekgdvs.com/

MASA-23030-03: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
URBANI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je razumevanje fenomena organizacije i strukture prostora u kontekstu savremene arhitektonske prakse i aktuelnih teorijskih istraživanja. Ovog semestra se sadržaj izbornog predmeta razmatra i iz ugla širih, urbanih okolnosti koji utiču na arhitektonsku praksu.

KURIKULUM: URBANI OBJEKTI FORMULAR: URBANI OBJEKTI

201415_M8.3_IP_I.Raskovic_ilustracija_o

Untitled (Stairs), 2001 | Autor: Rachel Whiteread

MASA-23030-04: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Razumevanje pojma tradicije kroz relativizaciju njene temporalnosti – odnos prošlog, sadašnjeg i budućeg; elaboracija uspostavljanja najšire shvaćene običajnosti kao posledice kulturoloških, društvenih fenomena i njihovog uticaja na organizovani prostor; sagledavanje komunikoloških aspekata arhitekture kroz različite oblike konteksta sa posebnim naglaskom na razumevanju i razbijanju predrasuda i stereopipa vezanih za nasleđe kao i paradigmatskih mehanizama koji se preko njih ispoljavaju. Razvijanje kritičkog odnosa prema svakoj vrsti uzora.
Savladana znanja definišu fenomen tradicije i supstancu nasleđa kao gradivo savremene arhitekture, a njihov odnos kao metod moguće orijentacije u današnjim projektantskim procesima.

KURIKULUM: UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI FORMULAR: UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI
201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o
Palata N. Spasića u Knez Mihailovoj ulici, br. 33 | Foto © Mirjana Roter Blagojević

MASA-23030-06: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa transformacijom stambene arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka, iz tradicionalnog u moderni koncept. Kroz predavanja daje se osnovni uvid u procese razvoja stambenog koncepta, kroz tumačenje društvenih, ekonomskih i kulturnih uticaja iz neposrednog i šireg okruženja, kao i uticaja ubrzanog urbanog razvoja naselja i promene strukture stanovnika. Kroz nastavu se analiziraju opšte i specifične karakteristike pojedinih vidova i tipova stambenih zgrada – jednoporodičnih i višeporodičnih; stambenih i poslovno-stambenih; u gradu i na periferiji i sl. Prati se uticaj razvoja zakonodavstva i obrazovanja na stanovanje. Analizom karakterističnih primera se izdvajaju osnovni principi formiranja stambenih sklopova, kao i njihovog oblikovanja.

KURIKULUM: STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA FORMULAR: STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA
201516_MASA-23030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT_o
Arhitektonsko-urbanističkom rešenje za uređenje Trga Slavija | Autor: 4od7 Arhitektura

MASA-23030-07: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će biti upoznati sa konceptom „Integrisanih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, robotika, automatsko upravljanje i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.

U prvom delu semestra istražujemo i analiziramo niz primera arhitektonskih projekata i istraživanja sa jasnom izraženom ulogom Integrisanih tehničkih sistema. U drugom delu semestra, stečeno znanja primenjujemo u izradi arhitektonskog rešenja za uređenje segmenta javnog prostora grada.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT FORMULAR: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT

201516_MASA-23030-08-DIGITALNA-ANIMACIJA-3_o

Ispitni rad, Digitalna animacija, 2008. god. | Autor: Nataša Stanaćev

MASA-23030-08: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
DIGITALNA ANIMACIJA 3

Nastavnik:
mr Branko Pavić, redovni profesor

Na predmetu Digitalna animacija – kurs 3, izučavaju se koncepti rada u 3D aplikacijama za karakter animaciju, primenom deformera i relacija. Studenti se obučavaju za celokupni proces produkcije kratke animirane forme, od ideje, početnih skica, karakter dizajna i karakter animacije do postprodukcije i finalnog proizvoda.

KURIKULUM: DIGITALNA ANIMACIJA 3 FORMULAR: DIGITALNA ANIMACIJA 3