UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
IV godina – 8. semestar
75 IASA-48062

STUDIO M06U – Seminar

Cilj predmeta

Integrisanje teorijskih i aplikativnih saznanja u koncipiranju i razradi kompleksnih arhitektonsko-urbanističkih intervencija.

Lista izbornih projekata:

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-VANISTA-LAZAREVIC

Razglednica Bristola (Clifton Village) | © Clare Phillips

STUDIO M06U – SEMINAR:
GRAD I DIZAJN – URBANA OBNOVA

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na Seminaru “Grad i Dizajn” predstavlja upoznavanje sudenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kao nekom vrstom teoretske platfome na kojoj će se bazirati koncepcije projektnih rešenja u okviru studija. Zadatak nastave na ovom predmetu biće, između ostalog, i razumevanje i upotreba metoda koja se koriste prilikom obnove zapuštenih i izgradnje novih urbanih naselja, kako na nivou čitavog grada, tako i na nivou većih urbanističkih poteza i prostornih celina, do konkretnih lokacija.

U zavisnosti od širine obuhvata konkretnog zadatka, pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter, od čega će zavisiti i konačan proizvod dizajnerskog procesa: scenario razvoja, urbanistički projekat.

KURIKULUM: GRAD I DIZAJN – URBANA OBNOVA

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJUKIC

Except Integrated Sustainability – Schiebroek Viz Market | © Except Integrated Sustainability

STUDIO M06U – SEMINAR:
GRAD I DIZAJN – URBAN LAB

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave na Seminaru “Grad i Dizajn” predstavlja upoznavanje sudenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kao nekom vrstom teoretske platfome na kojoj će se bazirati koncepcije projektnih rešenja u okviru studija. Zadatak nastave na ovom predmetu biće, između ostalog, i razumevanje i upotreba metoda koja se koriste prilikom obnove zapuštenih i izgradnje novih urbanih naselja, kako na nivou čitavog grada, tako i na nivou većih urbanističkih poteza i prostornih celina, do konkretnih lokacija.

U zavisnosti od širine obuhvata konkretnog zadatka, pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter, od čega će zavisiti i konačan proizvod dizajnerskog procesa: scenario razvoja, urbanistički projekat.

KURIKULUM: GRAD I DIZAJN – URBAN LAB

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJOKIC

Autor ilustracije: dr Milica Milojević

STUDIO M06U – SEMINAR:
JAVNI PROSTOR I GRAĐANSKA KULTURA – DOKUMENTOVANJE, PUBLIKOVANJE I IZLAGANJE

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Upoznavanje studenata sa konceptima izlaganja i tehničkim zahtevima publikovanja kao i drugim oblicima postprodukcije. Rezultati seminara su: koncept izložbe u javnom prostoru, atlas koordiniranih istraživačkih akcija i publikacija semestralnog rada.

U okviru seminara studenti dobijaju potrebna znanja iz više disciplina koja su važna za razumevanje kulturnog konteksta za koji projektuju i stručnog u kojem prezentuju svoj rad. Upoznavanje sa tehnikama i alatima neophodnim za postprodukciju i komunikaciju sa širom javnošću. Koncept izložbe i priprema publikacije istraživanja i prezentacija arhitektonsko-urbanističkih rešenja gradskog bloka rezultat su rada na seminaru.

KURIKULUM: JAVNI PROSTOR I GRAĐANSKA KULTURA – DOKUMENTOVANJE, PUBLIKOVANJE I IZLAGANJE