UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente (09.02.2018)
Spisak studenata za IASA-48061 STUDIO M06U – Projekat

broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
IV godina – 8. semestar
74 IASA-48061

STUDIO M06U – Projekat

Cilj predmeta

Integrisanje teorijskih i aplikativnih saznanja u koncipiranju i razradi kompleksnih arhitektonsko-urbanističkih intervencija.

Lista izbornih projekata:

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJOKIC

Izvor fotografije: Ptičica

STUDIO M06U – PROJEKAT:
STARI GRAD TOPOLA – NOVI CENTAR U STAROM JEZGRU GRADA

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Topola, utvrđeni grad pod Oplencem, osnovao je Đorđe Petrović 1811. godine. Nakon topolske bune 1877. godine zidine grada su srušene, a Topola se tromo razvijala kao varošica sa dva, paralelna, linearna centra – istorijski centar na potezu od Oplenca do Karađorđevog grada (Avenija kralja Petra i kraljice Marije) i administrativni centar duž puta za Kragujevac. Danas su u parkovskom ambijentu, objekti Voždove prestonice očuvani kao kulturno nasleđe grada. Pitanje ekstenzije istorijskog centra i primerenosti novih sadržaja i struktura u zatečenom kontekstu ispituje se na lokaciji planiranog gradskog bloka uz rekonstruisani Knežev han, podno utvrđenog grada, na potezu Beograd – Gornji Milanovac. Zadatak studenata je da istraže ambijentalne vrednosti šireg područja Karađorđevog grada u Topoli i provere programsko-prostorne mogućnosti uređenja novog centra.

KURIKULUM: STARI GRAD TOPOLA – NOVI CENTAR U STAROM JEZGRU GRADA

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-VANISTA-LAZAREVIC

Vlad Kapustin – Gradska soba (Gorodskaя komnata), diplomski rad, Moskva, 2016.

STUDIO M06U – PROJEKAT:
URBANA REKONSTRUKCIJA SPC ”RADIVOJ KORAĆ” SA OKRUŽENJEM – URBANA OBNOVA

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Projektni zadatak podstiče razumevanje i interpretaciju odnosa pojedinca i prostora, kao i razumevanje odnosa arhitektonskog dela i okruženja Sportsko-poslovnog centra “Radivoje Korać” na Paliluli.

Cilj studijskog rada jeste upoznavanje studenata sa istraživačkim metodama u urbanističkom projektovanju i dizajnu, i njihova primena na konkretnim zadacima u regeneraciji izgrađenih ili devastiranih područja urbanog gradskog tkiva. Studenti se upoznaju sa određenim konceptima u pristupu urbanoj regeneraciji i mogućim primenama na konkretnim poligonima.

KURIKULUM: URBANA REKONSTRUKCIJA SPC ”RADIVOJ KORAĆ” SA OKRUŽENJEM – URBANA OBNOVA

201718_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJUKIC

TallerDE2 Arquitectos – Europan 9, konkursni rad | © TallerDE2 Arquitectos

STUDIO M06U – PROJEKAT:
URBANA REKONSTRUKCIJA SPC ”RADIVOJ KORAĆ” SA OKRUŽENJEM – URBAN LAB

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Projektni zadatak podstiče razumevanje i interpretaciju odnosa pojedinaca (vlasnika i korisnika) i prostora, kao i razumevanje i interpretaciju odnosa arhitektonskog dela i okruženja – Sportsko-poslovnog centra “Radivoje Korać” i njegovog okruženja na Paliluli.

Takođe, teži se izgrađivanju sposobnosti arhitektonsko-urbanističkog organizovanja i oblikovanja prostora koje odgovara estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima. Studenti razvijaju sposobnosti integrisanog projektovanja od regulacionog plana, tipologije prostora do tehničkih modela izgradnje projekta.

KURIKULUM: URBANA REKONSTRUKCIJA SPC ”RADIVOJ KORAĆ” SA OKRUŽENJEM – URBAN LAB