UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vrsta i nivo studija

Integrisane akademske studije prvog i drugog stepena.
Trajanje studija: 5 godina300 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

  • Tehničko-tehnološke nauke;
  • Društveno-humanističke nauke;
  • Umetnost.

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.

Profesionalno osposobljavanje arhitekte opšteg profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa, profesionalnog uključivanja i delovanja u širokom spektru poslova arhitektonske i urbanističke prakse.

Sticanje profesionalne kvalifikacije, ulaznog osnova za sticanje ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci, za poslove u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog planiranja i realizacije arhitektonskih objekata.

Sticanje kvalifikacija za poslove iz područja arhitekture i urbanizma u delatnostima, edukacije, kulture, svih nivoa uprave, zaštite čovekove okoline i drugim delatonostima. Sticanje prava na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je zaokruženo sticanje kvalifikacija arhitekata koja omogućava pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji su u skladu sa stečenim znanjima i veštinama.

Završetak integrisanih akademskih studija arhitekture u skladu sa legislativom evropske unije i Srbije kvalifikuje završenog studenta za poziv arhitekte.

Stečena diploma na integrisanim akademskim studijima arhitekture omogućava završenim studentima dalje obrazovanje na specijalističkim i doktorskim studijama arhitekture, urbanizma i drugim srodnim oblastima.

Stečeni akademski naziv

Master inženjer arhitekture

Uslovi za upis na studijski program

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit za Integrisane akademske studije arhitekture.

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Integrisanih akademskih studija Arhitektura možete naći ovde: