UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Dekanski kolegijum


Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Prodekan za nauku i saradnju sa Univerzitetom:

Prodekan za međunarodnu saradnju:

Prodekan za afirmaciju kvaliteta i saradnju sa javnim sektorom:

Prodekan za finansije i saradnju sa privredom:

Savet fakulteta

Predsednik Saveta:


Zamenik predsednika Saveta:


Rukovodioci studijskih programa

Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA):

Rukovodilac: docent dr Milena Kordić

e-mail: milena.kordic@arh.bg.ac.rs


Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture (IASA):

Rukovodilac programa i Modula 1: Redovni profesor dr Aleksandar Videnović

e-mail: viden@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac Modula 2: Redovni profesor dr Zoran Đukanović

e-mail: duke@arh.bg.ac.rs


Master akademske studije Arhitektura (MASA):

Rukovodilac: Vanredni profesor dr Jelena Živković

e-mail: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


Master akademske studije Unutrašnja arhitektura (MASUA):

Rukovodilac: Vanredni profesor arh. Igor Rajković

e-mail: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs


Master akademske studije Integralni urbanizam (MASIU):

Rukovodilac: Vanredni profesor dr Uroš Radosavljević

e-mail: yros@arh.bg.ac.rs


Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura (SAS EEZA):

Rukovodilac: Redovni profesor dr Ana Radivojević

e-mail: ana@arh.bg.ac.rs


Specijalističke akademske studije Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu (SASUO):

Rukovodilac: Redovni profesor dr Eva Vaništa Lazarević

e-mail: eva@arh.bg.ac.rs


Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam (DASAU):

Rukovodilac: Redovni profesor dr Aleksandra Đukić

e-mail: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs


Predstavnici studentskog parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:

Vuk Spalević
e-mail: 2019_12008@edu.arh.bg.ac.rs 

Student prodekan

Isidora Zubović
e-mail: student.prodekan@arh.bg.ac.rs