UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Nasleđe modernizma


Rukovodilac Laboratorije:

 

 

Vladimir Lojanica, redovni profesor
Rukovodilac
Email: lojanica@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

 

Vesna Cagić Milošević, redovni profesor

dr Marija Milinković, docent

dr Pavle Stamenović, docent

dr Jelena Ristić Trajković, docent

dr Verica Krstić, docent

dr Grozdana Šišović, docent

dr Jelena Milošević, docent

dr Ksenija Pantović, naučni saradnik

dr Vesna Mila Čolić Damjanović, naučni saradnik

dr Maja Dragišić, asistent

Dalia Dukanac, asistent

Bojana Jerković Babović, asistent

Ivana Lovrinčević, asistent

Hristina Stojanović, asistent

Petar Cigić, asistent

Aleksandra Milovanović, istraživač-pripravnik

Rade Mrlješ, student doktorskih studija

Nikola Mitrović, student doktorskih studija

Tamara Koneska, student doktorskih studija

Katarina Nikolić, student doktorskih studija

Jelena Janković, student doktorskih studija,

stipendista MPNTR


Istraživačka laboratorija Nasleđe modernizma ima za cilj razvoj različitih perspektiva istraživanja i kritičkog sagledavanja uloge, značaja i potencijala modernističkog nasleđa (zaštite, promocije, revitalizacije, transformacije, projektovanja, itd). Takođe, kroz angažovanje u laboratoriji, i prezentaciju/publikovanje rezultata u relevantnim naučnim publikacijama, konferencijama i izložbama, cilj je da se obezbedi rad u timu na konkretnom primenjenom istraživanju uz razumevanje specifičnog društveno-političkog, kulturnog i ekonomskog konteksta. U ostvarivanju navedenih ciljeva poseban značaj ima: 1) uključivanje studenata u aktuelne, kao i u razvoj i implementaciju novih istraživačkih projekta i drugih istraživačkih formata u oblasti nasleđa modernizma, 2) saradnja sa drugim institucijama iz oblasti edukacije i kulture (univerziteti, manifestacije, galerije, muzeji, arhivi, itd.). Istraživački tim radiće na osvetljavanju složenog odnosa i pozicije modernističkog nasleđa u kontekstu društva, kulture i istorije.