UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Urbana oaza


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Budimir Sudimac, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: sudimac@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Mr Branko Pavić, redovni profesor

Dr Radojko Obradović, vanredni profesor

Dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor

Dr Ivan Simić, docent

Dr Ivana Rakonjac, docent

Aleksandra Ugrinović, asistent

Dr Aleksandra Đorđević, asistent

Ana Zorić, asistent

Jana Petrović, student doktorskih studija

Bojana Mijatov, student doktorskih studija

Ana Nikolić, student doktorskih studija


Urbana oaza predstavlja pokušaj primene naučnih metoda i novih pristupa u realizaciji arhitektonskih projektata sa elementima energetske efikasnosti, održivosti i modernog urbanog dizajna. Kroz istraživanja prostorno i programski se redefinišu odnos arhitekture i zelenila u arhitekturi kroz implementaciju novih tehnoloških rešenja, estetike i prostorne organizacije, zajedno sa studijom fleksibilnosti i prilagodljivosti. Elementi vertikalnog ozelenjavanja su deo integrativnog arhitektonskog prikazivanja i osnov su za identifikovanje i rešavanje estetskih arhitektonskih dilema i energetskih potencijala arhitektonskih objekata. Tematski okvir odnosi se na istraživanje vegetativnih potencijala kao elementa urbanog dizajna tretirajući ga kao deo celovitog procesa energetske optimizacije arihitektonskih elementa unutar koga tehnološki razvoj i razvoj svesti o neophodnosti stvaranja i smanjenja korišćenja tradicionalnih vidova energije omogućava korišćenje potencijala određenih urbanih tačaka.